Ανάπτυξη Ακινήτων

Η Πειραιώς Real Estate έχει τη δυνατότητα σχεδίασης και επίβλεψης έργων ανάπτυξης υψηλών προδιαγραφών, προς όφελος των πελατών της.

Στα πλαίσια αυτά, οι υπηρεσίες της μπορούν να περιλαμβάνουν στάδια όπως παρακάτω.

  • Αναλύσεις αγοράς και αξιολόγηση αναπτυξιακών προτάσεων
  • Επιχειρηματικό, τεχνικό, χρηματοοικονομικό σχεδιασμό ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων 
  • Μάρκετινγκ και πωλήσεις-εκμισθώσεις υλοποιημένων έργων