Ανάπτυξη Ακινήτων

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management έχει τη δυνατότητα σχεδίασης και επίβλεψης έργων ανάπτυξης υψηλών προδιαγραφών, προς όφελος των πελατών της.

Στα πλαίσια αυτά, οι υπηρεσίες της μπορούν να περιλαμβάνουν στάδια όπως παρακάτω.

  • Αναλύσεις αγοράς και αξιολόγηση αναπτυξιακών προτάσεων
  • Επιχειρηματικό, τεχνικό, χρηματοοικονομικό σχεδιασμό ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων 
  • Μάρκετινγκ και πωλήσεις-εκμισθώσεις υλοποιημένων έργων