Εκτιμήσεις Ακινήτων

Βασισμένη σε μία ομάδα επαγγελματιών που διακρίνεται για την επάρκεια, την γνώση και την εκπαίδευση που διαθέτει, η Πειραιώς Real Estate εκπονεί ενδελεχείς μελέτες αποτιμήσεων ακινήτων και παρέχει υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτίμησης ακίνητης περιουσίας σε τραπεζικά ιδρύματα και επενδυτές.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το γεγονός πως μία ακριβής και αξιόπιστη εκτίμηση είναι το πρώτο βήμα για μία επιτυχημένη επένδυση στο χώρο των ακινήτων. Έτσι προσφέρει στους πελάτες της μοναδικές προοπτικές και πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες τοπικές βάσεις δεδομένων με εξειδικευμένα στοιχεία.

Χρησιμοποιώντας την εκτενή εμπειρία που έχει αποκτήσει από μία πλειάδα έργων στον τομέα, καθώς και ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο κλάδο, η ομάδα εκτιμήσεων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management προσφέρει υπηρεσίες σε ένα εξαιρετικά διαφοροποιημένο φάσμα τύπων ακινήτων.

Ο τομέας εκτιμήσεων αναλαμβάνει τις εργασίες για :
• Την εκπόνηση εκτιμήσεων ακινήτων για σκοπούς τραπεζικής χρηματοδότησης
• Την εκπόνηση εκτιμήσεων για την αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης εταιρειών
• Την εκπόνηση εκτιμήσεων για σκοπούς μίσθωσης/επανεκμίσθωσης ακινήτων
• Την εκπόνηση εκτιμήσεων για επενδυτικούς σκοπούς και μελέτες αποτίμησης για σκοπούς ανάπτυξης ακινήτων
• Την εκπόνηση ερευνών αγοράς ανά κατηγορία (ακινήτων), γεωγραφική ενότητα, κλάδο κ.α.
• Την εκπόνηση μελετών ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμoύ διαχείρισης και πώλησης χαρτοφυλακίων ακινήτων (μελέτες property marketability scoring, μελέτες ωρίμανσης χαρτοφυλακίων ακινήτων κ.α.)

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες της ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management εξυπηρετούν ένα ευρύ μείγμα από είδη ακινήτων, όπως:
Εμπορικά, Γραφεία, Οικιστικά, Καταστήματα, Βιομηχανικά και Αποθηκευτικά, Μεικτής Χρήσης, Αγροτικά, Ξενοδοχειακά, Φοιτητικές Εστίες, Νοσοκομεία, κ.α.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management είναι πιστοποιημένη κατά RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)