Διαγωνισμοί

«Τριώροφη οικοδομή μεθ’ υπογείου και δώματος, και αποτελείται σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης: α) Από υπόγειο όροφο επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα ενός και 0,50 (491,50) ο οποίος χρησιμοποιείται ως χώρος γκαράζ, β) από ισόγειο όροφο επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων πενήντα και 0,11 (350,11) ο οποίος χρησιμοποιείται ως κατάστημα, γ) από πρώτο (Α) όροφο επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων δύο και 0,90 (302,90) ο οποίος χρησιμοποιείται ως κατάστημα και δ) από δεύτερο (Β) όροφο επιφανείας  κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εβδομήντα οκτώ και 0,39 (278,39) ο οποίος χρησιμοποιείται ως κατάστημα. Η εν οικοδομή βρίσκεται επί ενός οικοπέδου εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια είκοσι και 0,63 (520,63) που κείται στο υπ’ αριθμόν 278 Οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Περιστερίου και επί των οδών Προύσσης – Θεοτόκου και Λεωφόρου Θηβών , στην Δημοτική Ενότητα Περιστερίου, του ομώνυμου Δήμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.»

 

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 28η  Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα  12:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά ακινήτου (μονοκατοικίας) της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Αναλυτικότερα: Οικόπεδο επιφάνειας 657,29 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης μετ’ επ’ αυτού τριώροφη κατοικία, αποτελούμενη, κατόπιν τακτοποίησης, από δεύτερο (Β) υπόγειο επιφάνειας 349,30 τ.μ. ,πρώτο (Α) υπόγειο επιφάνειας 168,35 τ.μ. , ισόγειο επιφάνειας 155,38 τ.μ. ., πρώτο όροφο επιφάνειας 124,36 τ.μ., δεύτερο όροφο επιφάνειας 132,31 τ.μ. και δώμα που περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμακοστασίου καθώς και ελεύθερο χώρο. Στο οικόπεδο περιλαμβάνεται κολυμβητική δεξαμενή επιφανείας 58,82 τ.μ. κατόπιν τακτοποίησης. Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Ναρκίσσου 21 στο Παλαιό Ψυχικό, στην Δημοτική Ενότητα Ψυχικού, του ομώνυμου Δήμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 2α  Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:00.

««Πώληση Πολυώροφης οικοδομής, αποτελούμενη από υπόγειο (ΥΠ-1 )αποθήκη επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 120,00 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 70/1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, ισόγειο (ΙΣ-1) κατάστημα επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 104,14 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 176/1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, μεσοπάτωμα (ΜΣ-1) επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 120,00 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 90/1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, πρώτο (Α-1), δεύτερο (Β-1), τρίτο (Γ-1), τέταρτο (Δ-1), και πέμπτο (Ε-1) πλήρεις ορόφους , επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 120,00 τ.μ. έκαστη οριζόντια και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 120/1000 εξ αδιαιρέτου έκαστη επί του οικοπέδου, καθώς και έκτο (ΣΤ-1) όροφο σε εσοχή επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 67,20 τ.μ., με χρήση επαγγελματικού χώρου και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 65/1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, κτισμένη σε οικόπεδο επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 209,20 τ.μ. που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Καλλιγά και Λ. Αλεξάνδρας αρ. 57, στην περιοχή «ΓΚΥΖΗ» του Δήμου Αθηναίων , περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 23η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.

«Πώληση ενός οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου, συνολικής επιφάνειας 10.015, τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Λαυρεωτικής, στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας, στην περιοχή ΒΕΠΕ Κερατέας, , της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «Άσπρα Χώματα», μετά των επ’ αυτού κτισμάτων και συγκεκριμένα, ενός βιομηχανικού κτιρίου αποτελούμενου από ισόγειο συνολικής επιφάνειας 2.457,95 τ.μ. και πατάρι συνολικής επιφάνειας 327,75 τ.μ. (Κτίριο Α), ενός τριώροφου κτιρίου γραφείων, αποτελούμενου από ισόγειο, Α’ και Β’ όροφο συνολικής επιφάνειας 2.464,08 τ.μ. (Κτίριο Β) και ενός ισόγειου κτιρίου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επιφάνειας 137,36 τ.μ. (Κτίριο Γ). Επί του οικοπέδου υφίστανται επίσης μια υπόγεια δεξαμενή τοποθέτησης υγραερίου επιφάνειας 35 τ.μ. καθώς και σαράντα πέντε (45) υπαίθριες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 11 τ.μ. έκαστη και μία (1) θέση στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτου επιφάνειας 50,10 τ.μ.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 24η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.

«Α) Η υπό στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α μεζονέτα Α, συνολικού εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης 464.53τμ, αποτελούμενη από υπόγειο όροφο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης 99,80τμ, 5 Υπόγειες ΘΣ (Αρ. 1-5, επιφ. 14,85τμ εκάστη) συνολικής επιφ. κατά τον τίτλο κτήσης 74,25τμ, Ισόγειο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης 166,84τμ και Α’ όροφο υπέρ το ισόγειο όροφο εμβαδού 123,64τμ, με ενιαία λειτουργική ενότητα και ποσοστό συνιδιοκτησίας 500%ο επί του οικοπέδου και Β) Η ανεξάρτητη διακεκριμένη ιδιοκτησία, με τα στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΒΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΚΑΤΟΙΚΙΑ Β» (μεζονέτα) που αποτελείται από τρία βασικά επίπεδα α) υπόγειο που περιλαμβάνει την κατάληξη της κλίμακος που συνδέεται με το ισόγειο, το φρεάτιο του ασανσέρ, το μηχανοστάσιο, το λεβητοστάσιο και αποθηκευτικούς χώρους συνολικής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 94,89 τ.μ. Στο υπόγειο της όλης οικοδομής υπάρχει επίσης και χώρος επιφανείας 343,43 τ.μ. για στάθμευση αυτοκινήτων, εκ των οποίων οι θέσεις στάθμευσης 6 έως 10, επιφανείας 14,85 τμ. η καθεμία (74,25 τμ. συνολικά), ανήκουν επίσης στην εν λόγω οριζόντια ιδιοκτησία., β) ισόγειο που περιλαμβάνει το χώρο υποδοχής (καθιστικό), κουζίνα, τραπεζαρία με εξώστη προς το βόρειο ακάλυπτο χώρο και ένα wc και κλίμακα καθόδου στο υπόγειο και ανόδου στον πρώτο όροφο, με πλατύσκαλο- χωλλ, συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 166,84 τμ. και γ) Α’ όροφο που περιλαμβάνει τρία υπνοδωμάτια, χωλλ- πλατύσκαλο και δύο βεράντες με συνολική επιφάνεια κατά τον τίτλο κτήσης 123, 64 τμ. Η εν λόγω μεζονέτα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 500/000. Όλοι οι όροφοι της άνω κατοικίας συνδέονται με εσωτερική σκάλα και δικό τους ανελκυστήρα και όλοι αποτελούν μια ενιαία λειτουργική ενότητα. Οι ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες κείνται επί ενός οικοπέδου, το οποίο έχει έκταση κατά τον τίτλο κτήσης 1.454,11τμ και βρίσκεται στη Δ.Ε Εκάλης, του Δήμου Κηφισιάς, της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφερειακής Αττικής, εντός του υπ’ αριθμ. 19 ΟΤ που φέρει αριθμό 319 και συγκεκριμένα επί των οδών Γιασεμιών (πρόσοψη) και Ευριδίκης..»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 26η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.

«Μια οριζόντια ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Αναλυτικότερα πρόκειται για τη με στοιχεία Β’ (Κ1+Κ2+Κ3) οριζόντια ιδιοκτησία με τα συστατικά και παραρτήματα της και την εξ’ αδιαιρέτου αναλογία της σε ολόκληρο το οικόπεδο, που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ιητών, της Επαρχίας Θήρας του νομού Κυκλάδων, κατά τον τίτλο κτήσεως εκτάσεως του οικοπέδου 1.560 τ.μ.. Εντός του παραπάνω οικοπέδου υπάρχει χωριστή, διαιρεμένη και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία αποτελούμενη από α) τη με στοιχεία Κ1 διώροφη οικοδομή – οικία συνολικής επιφάνειας 181 τ.μ. η οποία αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας 97,70 τ.μ., πρώτο (Α’) πάνω από τον ισόγειο όροφο, επιφάνειας 77,35 τ.μ. και σκεπαστή βεράντα επιφάνειας 5,95 τ.μ. β) τη με στοιχεία Κ2 ισόγεια οικία επιφάνειας 60,80 τ.μ. και γ) τη με στοιχεία Κ3 διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από ισόγεια αποθήκη επιφάνειας 329,75 τ.μ. και οικία Α’ ορόφου πάνω από την ισόγεια αποθήκη επιφάνειας 307,80 τ.μ., μετά σκεπαστής βεράντας του Α’ ορόφου επιφάνειας 29,75 τ. μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 500/1000 που αναλογούν σε 780 τ.μ. στο οικόπεδο και ανήκει σε αυτήν η αποκλειστική χρήση τμήματος οικοπέδου επιφάνειας 1.060 τ.μ.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 21η Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

«Οικόπεδο που φέρει ΚΑΕΚ 051460414003/0/0, μετά των επ’ αυτού κτισμάτων ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., τo οποίo βρίσκεται στη θέση «Δαφνί» του Δήμου Χαϊδαρίου Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, πρώην της Κοινότητας Αιγάλεω, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Χαϊδαρίου Αττικής, στο υπ’ αριθμ. 7 Ο.Τ. και μεταξύ της οδού Βουλγαροκτόνου αριθμ. 9 και της Λεωφόρου Αθηνών. Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση κατά τον τίτλο κτήσης τετραγωνικά μέτρα χίλια διακόσια ογδόντα τέσσερα και 19/100, 1.284,19τ.μ. Σημειώνεται ότι τμήμα του άνω οικοπέδου, εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης τετραγωνικών μέτρων ενενήντα εννέα και 38/100, 99,38τ.μ., ρυμοτομείται. Επί του άνω οικοπέδου, περί τα έτη 1954-1955 είχαν ανεγερθεί δύο κτίσματα, τα οποία περί το έτος 2005 ανακατασκευάσθηκαν και συνενώθηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα επί του προπεριγραφέντος οικοπέδου να υφίσταται ένα διώροφο επαγγελματικό κτίριο, αποτελούμενο από ισόγειο κατάστημα, επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης τετραγωνικών μέτρων τετρακοσίων είκοσι πέντε, 425,00τ.μ. και από πατάρι γραφείων καταστήματος, επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης τετραγωνικών μέτρων τετρακοσίων 400,00τ.μ., τα οποία επικοινωνούν εσωτερικά με ξύλινη κλίμακα.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 21η Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

«Γήπεδα ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., τα οποία βρίσκονται στην εποικισθείσα περιοχή του κτήματος «Λεγρενών Σουνίου» και στο 59° χιλιόμετρο της οδού Αθηνών – Λαυ­ρίου – Σουνίου, στην θέση «Πουνταζέζα» της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι:­ 1. Γήπεδο έκτασης 28.151,17 τ.μ. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, το οποίο καταλαμβάνει τα κληροτεμάχια με αριθμούς 440 και 441, Γίνεται μνεία ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11.887/31-07-2007 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Αριστείδη Θεοδωράκου, η οποία έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λαυρίου την 02/08/2007 στον τόμο 84 με αύξοντα αριθμό 130, παραχωρήθηκε ανεκκλήτως και άνευ αποζημίωσης σε κοινή χρήση υπέρ του Δήμου Λαυρεωτικής και σύμφωνα με τις διατά­ξεις του άρθρου 173 του από 14/07/1999 Π.Δ. τμήμα του γηπέδου έκτασης 1.370,00 τ.μ. 2. Γήπεδο έκτασης 18.829,74 τ.μ. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης , το οποίο καταλαμβάνει το κληροτεμάχιο με αριθμό 442, 3. Γήπεδο έκτασης 12.121,65 τ.μ. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, 4. Γήπεδο έκτασης 17.747,30 τ.μ. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, το οποίο αποτελεί τμήμα του κληροτεμαχίου με αριθμό 432.
Τα περιγραφόμενα γήπεδα είναι όμορα και μπορούν σήμερα να θεωρηθούν εν τοις πράγμασι συνενωμένα. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία της προσωρινής ανάρτησης του Γραφείου Κτηματογράφησης Κερατέας, τα ανωτέρω γήπεδα έχουν έκταση 1. 26.567 τ.μ. (ΚΑΕΚ 050791401001), 2. 19.027 τ.μ. (ΚΑΕΚ 050791404005), 3. 12.195 τ.μ. (ΚΑΕΚ 050791404013), 4. 17.547 τ.μ. (ΚΑΕΚ 050791404014) αντίστοιχα.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 26η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

«Δύο (2) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή μίας (1) κατοικίας (μεζονέτας) και μίας (1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις εκτάσεως 735,25 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «Καλογρέζα» και στον Συνοικισμό Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης, στην Φιλοθέη Αττικής, στο υπ’ αριθμ. 49α οικοδομικό τετράγωνο και στην οδό Κύπρου αριθμός 28. Αναλυτικότερα πρόκειται για την υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ 1) οριζόντια ιδιοκτησία – κατοικία σε τρία (3) επίπεδα (μεζονέτα) (Κ.Α.Ε.Κ. 051420232012/0/5) και την της υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΘΗΤΑ ΣΙΓΜΑ ΕΝΑ (ΚΘΣ 1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του δευτέρου (Β’) υπογείου (Κ.Α.Ε.Κ. 051420232012/0/1).»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 15η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

«Ιδιοκτησίες της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και συγκεκριμένα: Α: 1)Το υπό στοιχεία Δέλτα κεφαλαίο αριθμός δύο (Δ-2) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 266,00 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 52/1000, 2) Η υπ’ αριθμ. δέκα εννέα (19) αποθήκη του δευτέρου (Β’) υπογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 13 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000, 3) Η υπ’ αριθμ. τρία (3) θέση σταθμεύσεως του πρώτου (Α’) υπογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000, 4) Η υπ’ αριθμ. έντεκα (11) κλειστή θέση σταθμεύσεως του ισογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000, 5) Η υπ’ αριθμ. δέκα έξι (16) κλειστή θέση σταθμεύσεως του ισογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000 (ΟΜΑΔΑ Α) και Β: 1) Το υπό στοιχεία Σίγμα Ταυ κεφαλαία αριθμός δύο (ΣΤ-2) διαμέρισμα του έκτου (ΣΤ’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 266,00 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 52/1000, 2) Η υπ’ αριθμ. τέσσερα (4) αποθήκη του δευτέρου (Β’) υπογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 18 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000, 3) Η υπ’ αριθμ. δώδεκα (12) κλειστή θέση σταθμεύσεως του ισογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000, 4) Η υπ’ αριθμ. δέκα τρία (13) κλειστή θέση σταθμεύσεως του ισογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000, 5) Η υπ’ αριθμ. δέκα τέσσερα (14) κλειστή θέση σταθμεύσεως του ισογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000, 6) Η υπ’ αριθμ. δέκα πέντε (15) κλειστή θέση σταθμεύσεως του ισογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000 (ΟΜΑΔΑ Β). Οι ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Αλκυόνης, Ποσειδώνος και Άτλαντος, αρ.2α στο οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό 8, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 15η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

«Μία (1) κατοικία (μεζονέτα) υπό στοιχεία Μ3, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050993602007/0/53 ιδιοκτησία, τρεις (3) αποθήκες, την υπό στοιχεία Απ3 οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050993602007/0/31 ιδιοκτησία, την υπό στοιχεία Απ8 οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050993602007/0/36, την υπό στοιχεία Απ11 αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050993602007/0/38 ιδιοκτησία και δύο (2) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, την υπό στοιχεία Θ5 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050993602007/0/45 ιδιοκτησία και την υπό στοιχεία Θ6 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050993602007/0/46 ιδιοκτησία. Οι ως άνω αναλυτικώς περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο το οποίο βρίσκεται εντός της περιφέρειας και του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, του Δήμου Κηφισιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «Κοκκιναράς» στο οικοδομικό τετράγωνο υπ’ αριθμ. σαράντα οκτώ (Ο.Τ. 48) και στην συμβολή των οδών Σοφοκλέους, στην οποία φέρει τον αριθμό οκτώ (8) και Πλουτάρχου, στην οποία φέρει τον αριθμό σαράντα ένα (41).»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 22α Mαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Παλαιότεροι Διαγωνισμοί

«Πολυώροφος σταθμός αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., που σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης αποτελείται από δύο (2) υπόγεια, ισόγειο, οκτώ (8) υπέρ του ισογείου ορόφους και κατασκευές δώματος. Συγκεκριμένα: Το δεύτερο (β) υπόγειο έχει επιφάνεια 372,00 τ.μ.. Το πρώτο (α) υπόγειο έχει επιφάνεια 329,00 τ.μ.. Το ισόγειο έχει επιφάνεια 254,00 τ.μ.. Ο πρώτος (1ος) όροφος έχει επιφάνεια 254,00 τ.μ.. Ο δεύτερος (2ος), τρίτος (3ος), τέταρτος (4ος), πέμπτος (5ος), έκτος (6ος) και έβδομος (7ος) όροφος έχουν επιφάνεια 300,80 τ.μ. έκαστος. Ο όγδοος (8ος) όροφος έχει επιφάνεια 260,80 τ.μ.. Ένα τμήμα αυτού 180,80 τ.μ. χρησιμοποιείται ως γκαράζ και το υπόλοιπο επιφάνειας 80,00 τ.μ. έχει διαρρυθμισθεί σε τρία γραφεία. Οι κατασκευές του δώματος επιφάνειας 25,75 τ.μ. περιλαμβάνουν δύο αποθήκες και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα. Η ανωτέρω πολυώροφη οικοδομή είναι κτισμένη εντός οικοπέδου κείμενου στο Δήμο Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, και επί της οδού Ασκληπιού στον αριθμό 5, συνολικής επιφάνειας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης 376,00 τ.μ.. Το ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο είναι μισθωμένο.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 5η Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

«Ενιαίο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., εκτάσεως 49.237,70 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης, 49.109,00 τ.μ. κατά το κτηματολόγιο και 48.385,95 τ.μ. κατά νεότερη τοπογραφική αποτύπωση, το οποίο βρίσκεται στο 3° χλμ της Συμμαχικής Οδού Ωραιοκάστρου, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου, συνοικισμός Παλαιοκάστρου, του Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το εν λόγω ακίνητο φέρει αριθμό ΚΑΕΚ 191250503001/0/0. Στο ως άνω περιγραφόμενο αγροτεμάχιο ανεγέρθηκαν τα κάτωθι κτίσματα (κτιριακές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κτίριο γραφείων, οικία φύλακα και φυλάκιο εισόδου), και συγκεκριμένα: 1) Εργοστάσιο 2) Κτίριο Γραφείων 3) Διώροφη κατοικία για τον φύλακα 4) Φυλάκιο- κτίριο και 5) Υπόστεγο. Το ως άνω αγροτεμάχιο μεταβιβάζεται μετά των επ’ αυτού πάσης φύσεως κτισμάτων, ανεγερθέντων και ανεγερθησομένων, των συστατικών και παραρτημάτων του.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 29η Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

« Οριζόντιες ιδιοκτησίες, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Αναλυτικότερα: 1) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 1» αποθήκη του υπογείου, 2) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 4 αποθήκη του υπογείου, 3) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 7» αποθήκη του υπογείου, 4) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 8» αποθήκη του υπογείου, 5) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 10» αποθήκη του υπογείου, 6) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 7) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 8) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 3» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 9) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 5» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 10) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 6» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 11) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 9» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 12) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 12» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 13) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 13» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 14) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 18» κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του στεγασμένου χώρου της πιλοτής, 15) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 19» κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του στεγασμένου χώρου της πιλοτής, 16) Το με τα στοιχεία Άλφα δύο (Α2) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου, 17) Το με στοιχεία Άλφα τρία (A3) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου, 18) Το με στοιχεία Άλφα τέσσερα (Α4) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου, μετά των αποκλειστικών χρήσεων που ανήκουν σ’ αυτό, 19) Το με στοιχεία Βήτα δύο (Β2) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου, 20) Το με στοιχεία Γάμα ένα (Γ1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου, μετά της αποκλειστικής χρήσης που ανήκει σ’ αυτό και 21) Το με στοιχεία Γάμα τρία (Γ3) διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου, μετά της αποκλειστικής χρήσης που ανήκει σ’ αυτό. Οι ως άνω περιγραφόμενες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε μία οικοδομή κτισμένη επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, κειμένου στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στην θέση «Άγιος Σπυρίδωνας – Πόρτο Ράφτη», εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του ως άνω, στο Οικοδομικό Τετράγωνο (46) και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών Διονύσου και Άρεως. Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση σύμφωνα με τους τίτλους κτήσεως 1.310,00 τ.μ., είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 12η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

«Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, ιδιοκτησίας της Πειραιώς Financial Leasing Μ.Α.Ε., το οποίο βρίσκεται στην θέση «Λειβάδι» ή «Καραβά» Καμινίων του Δήμου Πειραιώς και επί των οδών Βασιλικών αριθμός 51 και Υμηττού, εκτάσεως 2.288,30 τ.μ. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης. Το ως άνω οικόπεδο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του Δήμου Πειραιώς είναι άρτιο κατά κανόνα και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις του νόμου 1337/1983. Η ιδιοκτησία δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 και δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα. Επί του ως άνω οικοπέδου υφίστανται κτίρια υπάρχοντα ως κατωτέρω περιγράφονται (σύμφωνα δε με την υπ’ αριθμόν 137/9-3-2009 Άδεια αλλαγής χρήσεως σε χώρο γραφείων με διαρρύθμιση ανακατασκευή τμήματος εργοστασίου σαπωνοποίας ανακαινίσεως -επισκευής όψεων και στέγης και αλλαγής χρήσης ετέρου τμήματος του εργοστασίου σε αποθηκευτικούς χώρους με εμφυτεύσεις υποστέγων του Πολεοδομικού Γραφείου Πειραιώς το οποίο αποτελείται από : 1) ΙΣΟΓΕΙΟ, το οποίο αποτελείται από αποθήκες συνολικής επιφανείας 1.502,72 τ.μ.. 2) Α’ ΟΡΟΦΟΣ, ο οποίος αποτελείται από γραφείο επιφανείας 60,00 τ.μ., αποθήκες συνολικής επιφανείας 520,00 τ.μ. και βιομηχανοστάσιο επιφανείας 1.010,41 τ.μ.. (ΚΑΕΚ 051163106011/0/0). Μέρη του ως άνω περιγραφόμενου ακινήτου είναι μισθωμένα. Πρόκειται για αποθήκη ισογείου επιφανείας 708 τ.μ.) και αποθήκη του Α΄ ορόφου επιφανείας 504,39 τ.μ.) .»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 7η Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

«Μία (1) κατοικία (μεζονέτα) υπό στοιχεία Μ3, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050993602007/0/53 ιδιοκτησία, τρεις (3) αποθήκες, την υπό στοιχεία Απ3 οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050993602007/0/31 ιδιοκτησία, την υπό στοιχεία Απ8 οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050993602007/0/36, την υπό στοιχεία Απ11 αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050993602007/0/38 ιδιοκτησία και δύο (2) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, την υπό στοιχεία Θ5 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050993602007/0/45 ιδιοκτησία και την υπό στοιχεία Θ6 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050993602007/0/46 ιδιοκτησία. Οι ως άνω αναλυτικώς περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο το οποίο βρίσκεται εντός της περιφέρειας και του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, του Δήμου Κηφισιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «Κοκκιναράς» στο οικοδομικό τετράγωνο υπ’ αριθμ. σαράντα οκτώ (Ο.Τ. 48) και στην συμβολή των οδών Σοφοκλέους, στην οποία φέρει τον αριθμό οκτώ (8) και Πλουτάρχου, στην οποία φέρει τον αριθμό σαράντα ένα (41).»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 22α Mαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

«Δύο (2) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή μίας (1) κατοικίας (μεζονέτας) και μίας (1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις εκτάσεως 735,25 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «Καλογρέζα» και στον Συνοικισμό Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης, στην Φιλοθέη Αττικής, στο υπ’ αριθμ. 49α οικοδομικό τετράγωνο και στην οδό Κύπρου αριθμός 28. Αναλυτικότερα πρόκειται για την υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ 1) οριζόντια ιδιοκτησία – κατοικία σε τρία (3) επίπεδα (μεζονέτα) (Κ.Α.Ε.Κ. 051420232012/0/5) και την της υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΘΗΤΑ ΣΙΓΜΑ ΕΝΑ (ΚΘΣ 1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του δευτέρου (Β’) υπογείου (Κ.Α.Ε.Κ. 051420232012/0/1).»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 15η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

«Ιδιοκτησίες της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και συγκεκριμένα: Α: 1)Το υπό στοιχεία Δέλτα κεφαλαίο αριθμός δύο (Δ-2) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 266,00 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 52/1000, 2) Η υπ’ αριθμ. δέκα εννέα (19) αποθήκη του δευτέρου (Β’) υπογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 13 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000, 3) Η υπ’ αριθμ. τρία (3) θέση σταθμεύσεως του πρώτου (Α’) υπογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000, 4) Η υπ’ αριθμ. έντεκα (11) κλειστή θέση σταθμεύσεως του ισογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000, 5) Η υπ’ αριθμ. δέκα έξι (16) κλειστή θέση σταθμεύσεως του ισογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000 (ΟΜΑΔΑ Α) και Β: 1) Το υπό στοιχεία Σίγμα Ταυ κεφαλαία αριθμός δύο (ΣΤ-2) διαμέρισμα του έκτου (ΣΤ’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 266,00 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 52/1000, 2) Η υπ’ αριθμ. τέσσερα (4) αποθήκη του δευτέρου (Β’) υπογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 18 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000, 3) Η υπ’ αριθμ. δώδεκα (12) κλειστή θέση σταθμεύσεως του ισογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000, 4) Η υπ’ αριθμ. δέκα τρία (13) κλειστή θέση σταθμεύσεως του ισογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000, 5) Η υπ’ αριθμ. δέκα τέσσερα (14) κλειστή θέση σταθμεύσεως του ισογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000, 6) Η υπ’ αριθμ. δέκα πέντε (15) κλειστή θέση σταθμεύσεως του ισογείου επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 20 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1/1000 (ΟΜΑΔΑ Β). Οι ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Αλκυόνης, Ποσειδώνος και Άτλαντος, αρ.2α στο οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό 8, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 15η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Μ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ: 1) ΜΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ – ΙΣΟΓΕΙΟΥ – Α’ ΟΡΟΦΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΗΚΟΝΤΩΝ Σ’ ΑΥΤΗΝ ΙΔΙΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1, ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (343Α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 432 ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. 2) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ», ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ). ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΩ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Η ΑΦΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΕΝΑ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΓΕΙΑ PARKING. ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ (Α) ΟΡΟΦΟ, ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (Β) ΟΡΟΦΟ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΓΕΙΑ PARKING ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ. 3) ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (229) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ 51ΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΙΚΙΣΘΕΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΔΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΗΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΑΒΑΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 25 ΚΑΙ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΝΕΓΕΡΘΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ: Α) ΥΠΟΓΕΙΟ, Β) ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΙ Γ) ΠΡΩΤΟ (1Ο) ΟΡΟΦΟ. 4) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ, ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ, ΠΡΩΤΟ (Α), ΔΕΥΤΕΡΟ (Β’) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ (Γ) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΥΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΕΦΥΡΑ Η ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΕΣ» ΣΤΟ Ο.Τ. 100 ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΘΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1, (ΠΡΩΗΝ ΕΟ. ΣΠΑΡΤΗΣ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ) ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΟΔΟΥ. 5)ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΚΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΕΡΘΕΙ ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ.ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ. ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 28η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

«Ακίνητο ιδιοκτησίας  της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., και συγκεκριμένα βάσει τίτλου κτήσης ενός αγρού μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, με τα παραρτήματα, προσαυξήματα και συστατικά του, ο οποίος βρίσκεται στη θέση «Κυρίλλον ή Λάκες Κυρίλλου» Ασπροπύργου της περιφερείας του τέως Δήμου Φυλής και ήδη του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.  Ο αγρός αυτός είναι εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων (27.800,00 τ.μ.) σύμφωνα δε με νεότερη καταμέτρηση του 2003 μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι επτά και 65% (27.627,65τ.μ.) και σύμφωνα με τοπογραφική αποτύπωση του 2018 μέτρων είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι και 89% (27.566,89τ.μ.) είναι άρτιος και οικοδομήσιμος και δεν υπάγεται στις διατάξεις Ν.1337/1983 περί υποχρεώσεως εισφοράς σε γη και χρήμα. Επί του περιγραφόμενου αγρού υπάρχουν βάσει τίτλου εστεγασμένοι χώροι συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε και 36% (2.995,36τ.μ.), τμήματα των οποίων είναι πλέον ερειπωμένα, ασκεπή και κατεδαφιστέα.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 17η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

«1) Η υπό στοιχεία (Μ1) κατοικία του κτιρίου 1, 2) η υπό στοιχεία (M2) κατοικία του κτιρίου 1, 3) η υπό στοιχεία (M3) κατοικία του κτιρίου 1, 4) η υπό στοιχεία (Μ4) κατοικία του κτιρίου 2, 5) η υπό στοιχεία (Μ5) κατοικία του κτιρίου 2, 6) η υπό στοιχεία (Μ6) κατοικία του κτιρίου 2, 7) η υπό στοιχεία (Μ10) κατοικία του κτιρίου 4, 8) η υπό στοιχεία (M11) κατοικία του κτιρίου 4, 9) η υπό στοιχεία (Μ12) κατοικία του κτιρίου 4, 10) η υπό στοιχεία (Μ13) κατοικία του κτιρίου 5,11) η υπό στοιχεία (ΣΤ1) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 1, 12) η υπό στοιχεία (ΣΤ2) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 1, 13) η υπό στοιχεία (ΣΤ3) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 1, 14) η υπό στοιχεία (ΣΤ4) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 2, 15) η υπό στοιχεία (ΣΤ5) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 2, 16) η υπό στοιχεία (ΣΤ6) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 2, 17) η υπό στοιχεία (ΣΤ10) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 4, 18) η υπό στοιχεία (ΣΤ11) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 4,19) η υπό στοιχεία (ΣΤ12) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 4 και 20) η υπό στοιχεία (ΣΤ13) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 5, που βρίσκονται σε ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων είκοσι τεσσάρων και 0,75 (7.024,75τ.μ.) το οποίο κείται εντός του υπ’ αριθμόν τρία (3) Οικοδομικού Τετραγωνικού του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, του Δήμου Κηφισιάς Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής, του τέως Δήμου Μαραθώνας Αττικής και έχει προσόψεις επί της Λεωφόρου Θησέως, στην οποία φέρει τους αριθμούς 89 και 89Α και επί της οδού Άλσους, στην οποία φέρει τον αριθμό 6.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 21η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

«ΟΙΚΟΠΕΔΟ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES Μ.Α.Ε. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 4. ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ, ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΥΤΟ Α) ΕΧΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ 0,75 (114,75Τ.Μ.) ΚΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (112,55Τ.Μ.) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΕΡΘΕΙ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΜΕ Α’ ΚΑΙ Β’ ΥΠΟΓΕΙΑ, ΔΙΑ ΤΗΣ 617/2000 ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 687/2000.ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2718/23-3-2000 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 14η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

«ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΑ (Β-1) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ (Β’) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΛΩΤΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΨΙΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΥΟ (Υ- 2) ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΠΕΥΚΗΣ , ΗΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΣΤΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ (383) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 15 ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ( ΠΡΩΗΝ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 22.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η  Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

« Α) Μία διώροφη οικία αποτελούμενη από πέντε ( 5 ) συνολικά δωμάτια και μαγειρείο μετά του οικοπέδου της και της εν γένει περιοχής της μετά των παραρτημάτων, προσαυξημάτων και συστατικών αυτής, κείμενη στην νήσο Ύδρα του ομωνύμου Δήμου, στην ενορία του Ιερού Ναού του Αγίου Λαζάρου, εντός των ορίων του οικισμού Ύδρας, επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης διακοσίων έντεκα και 0,40 ( 211,40τ.μ. ) πλέον η έλαττον. Η υφισταμένη επί του πιο πάνω οικοπέδου οικία έχει εν συνόλω επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά κατά τον τίτλο κτήσης εκατόν εξήντα εννέα και 0,65 (169,65τ.μ.), ήτοι ισόγειο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης ενενήντα δύο και 0,80 ( 92,80τ.μ.) και πρώτο (Α’) όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης εβδομήντα έξι και 0,85 (76,85τ.μ.) Β) Ένα ενιαίο ακίνητο κείμενο στην νήσο Ύδρα, της περιφέρειας του ομωνύμου Δήμου, κατά την ενορία του Ιερού Ναού του Αγίου Λαζάρου, αποτελεσθέν εκ της συνενώσεως δύο κεχωρισμένων ακινήτων, τα οποία είναι τα εξής: α)Μια διώροφη οικία πεπαλαιωμένη μετά του οικοπέδου της και της εν γένει περιοχή της, κείμενη στην Ύδρα, της περιφέρειας του ομώνυμου Δήμου, κατά την ενορία του Ιερού Ναού του Αγίου Λαζάρου, συνολικής εκτάσεως του οικοπέδου της  μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης  διακόσιων εβδομήντα (270,00τ.μ.) β) Μια μικρή οικία αποτελούμενη εκ τριών ( 3 ) δωματίων μετά του συνεχόμενου αυτής χαλάσματος και περιβολίου και στέρνας, κείμενη στην Ύδρα, της περιφέρειας του ομώνυμου Δήμου, κατά την ενορία του Ιερού Ναού του Αγίου Λαζάρου, έχουσα δύο εισόδους, συνολικής εκτάσεως  μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριακοσίων σαράντα εννέα (349,00τ.μ.) Τα πιο πάνω ακίνητα περιγραφόμενα όμορα και συνεχόμενα ακίνητα αποτελούν ήδη μετά των επ’ αυτών συνεχομένων οικιών μια ενιαία ιδιοκτησία, συνολικής εκτάσεως του οικοπέδου της  μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης εξακόσια δέκα εννέα (619,00τ.μ.), συνολικής επιφανείας του ισογείου ορόφου των οικιών μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης  εκατόν εξήντα πέντε (165,00τ.μ.) και του πρώτου (Α’) υπέρ το ισόγειο ορόφου συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης ογδόντα πέντε (85,00τ.μ.) »

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 18η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

«Οριζόντιες ιδιοκτησίες, ιδιοκτησίας της  Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων στη θέση «Κολωνάκι» και επί της διασταυρώσεως των οδών Πατριάρχου Ιωακείμ 7 και Ηροδότου. Πιο συγκεκριμένα, υφίστανται οι ακόλουθες τέσσερις (4) αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, ήτοι :  1) η  υπό στοιχεία Άλφα κεφαλαίο (Α) αυτοτελή διηρημένη οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα) του ισογείου ορόφου συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 68,40 τ.μ. μετά της ανηκούσης σ’ αυτήν υπ’ αριθμόν (12) αποθήκης του καταφυγίου (υπογείου) ορόφου συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 9,36 τ.μ. 2) η υπό στοιχεία Βήτα κεφαλαίο (Β) αυτοτελή διηρημένη οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα) του ισογείου ορόφου συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 49,52 τ.μ. 3) η  υπό στοιχεία ένα Άλφα κεφαλαίο (1Α) αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα) του πρώτου (Α΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης (200,00 τ.μ.) περίπου, μετά της ανηκούσης σ’ αυτήν υπ’ αριθμόν εννέα (9) αποθήκης του καταφυγίου (υπογείου) ορόφου συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 7,66 τ.μ. και 4) την  υπό στοιχεία ένα Βήτα κεφαλαίο (1Β) αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα) του πρώτου (Α΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 129,68 τ.μ., μετά της ανηκούσης σ’ αυτήν υπ’ αριθμόν έντεκα (11) αποθήκης του καταφυγίου (υπογείου) ορόφου συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 6,00 τ.μ. Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες πλην της οριζόντιας ιδιοκτησίας με στοιχεία (1Α) (κατάστημα) του πρώτου (Α΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 200,00 τ.μ. περίπου είναι μισθωμένες.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 4η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

«Οικόπεδο που βρίσκεται σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως στη θέση «Βροντισμένη» στη συμβολή της Επαρχιακής οδού Λευκάδας – Βασιλικής και της οδού Σπύρου Σκλαβενίτη, στο Ο.Τ. 439, στη Δημοτική Ενότητα Λευκάδος, του ομώνυμου δήμου Λευκάδος, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδος, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε (3.325,00τ.μ.) και κατά το κτηματολόγιο μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι (2.516,00τ.μ.) ενώ σύμφωνα με την πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση η τελική επιφάνεια του οικοπέδου ανέρχεται σε 2.514,10τ.μ. Επί του ως άνω οικοπέδου σύμφωνα με το νέο συνταχθέν τοπογραφικό έχει ανεγερθεί δυνάμει της υπ’ αρ. 35/1966 οικοδομικής άδειας ισόγεια αποθήκη μέτρων τετραγωνικών (1.193,20τ.μ.) η οποία είναι μισθωμένη.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 12η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

«οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως στο (Ο.Τ. 158) της πόλης της Βέ­ροιας, της δημοτικής ενότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ,στη συνοικία “Αγίου Αντωνίου” με πρόσοψη τις οδούς Βενιζέλου αριθμός 37, Κονίτσης και Παροδ. Βερ­μίου, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σύμ­φωνα με τους τίτλους κτήσης της προκατόχου εννιακοσίων εβδομήντα δύο και πενήντα εκατοστών (972,50τ.μ.), σύμφωνα δε με το κτηματολόγιο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων σαράντα δύο (942τμ).. Εν­τός του πιο πάνω περιγραφόμενου οικοπέδου ανεγέρθηκαν τα παρακάτω κτίσματα: Α) ένα διώροφο κτί­σμα, αποτελούμενο από ισόγειο όροφο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων πενήντα (450τ.μ.) περίπου και πρώτο (1ο) όροφο πάνω από το ισόγειο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων πενήντα (450τ.μ.) και αποτελείται ο κάθε όροφος από έναν ενιαίο χώρο που επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα Β) άλλο κτίσμα αποτελούμενο: α) από υπόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (384τ.μ.) περίπου, β) από ισόγειο όροφο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (384τ.μ.) περίπου, γ) από πρώτο (1ο) όροφο πάνω από το ισόγειο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων ογδόντα ενός και πενήντα εκατοστών (381,50τ.μ.) και δ) από δεύτερο (2ο) όροφο πάνω από το ισόγειο εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τε­τραγωνικών τριακοσίων ογδόντα τριών και σαράντα τριών εκατοστών (383,43τ.μ).»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 27η Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

«α) Οικόπεδο, μετά της επ’ αυτού υφιστάμενης τετραώροφης οικοδομής, σχήματος Π (τριώροφης μετ’ ισογείου) χρησιμοποιουμένης ως Ξενοδοχείο Ύπνου Β’ Κατηγορίας, γνωστού υπό την επωνυμία “ΑΙΓΛΗ”, επιφάνειας (του οικοπέδου) μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο και 0,22 (3.452,22 τ.μ.) και β) ενός οικοπέδου, μετά του επ’ αυτού υφισταμένου λιθόκτιστου κτιρίου (αιθούσης Εστιατορίου και μαγειρείων) εξυπηρετούντος (του κτιρίου) το προπεριγραφέν ξενοδοχείο, επιφάνειας (του οικοπέδου) μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων δύο χιλιάδων τριακοσίων εννέα και 0,37 (2.309,37τ.μ.) ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. τα οποία βρίσκονται στα Λουτρά Αιδηψού Εύβοιας, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών Αιδηψού, της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, στο με αριθμό 21 Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της οδού 28ης Οκτωβρίου.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 20η Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

«Οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά των επ’ αυτού οικοδομημάτων το οποίο βρίσκεται σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης στην Αθήνα, μέσα στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, στη θέση «ΒΥΘΟΥΛΑΣ», ήδη σήμερα στη Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, εντός σχεδίου πόλεως, στην περιοχή «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», εντός του υπ’ αριθμόν 42 Ο.Τ. και σήμερα έχει προσόψεις στη Λεωφόρο Αθηνών, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 59, στην ανώνυμη οδό 6 (πριν ονομαζόμενη Προφήτου Δανιήλ) και στην υπό διάνοιξη ανώνυμη οδό 8, πλάτους δέκα (10) μέτρων. Το ως άνω οικόπεδο, σύμφωνα με τον αναφερόμενο και προσαρτώμενο πίνακα πράξης εφαρμογής στον τίτλο κτήσης , αποτελεί την υπ’ αριθμόν 0205007 ιδιοκτησία στα υπ’ αριθμούς 41 (τμήμα) και 42 (τμήμα) Ο.Τ. της περιοχής Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης οκτώ χιλιάδες διακόσια ένα και 0,28 (8.201,28), στην οποία (έκταση) περιλαμβάνονται και τα προσκυρωτέα προς την ιδιοκτησία αυτή τρία (3) οικοπεδικά τμήματα συνολικής επιφάνειας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων και 0,77 (384,77) τετραγωνικών μέτρων. Εντός του περιγραφόμενου ακινήτου (οικοπέδου) υφίστανται οικοδομήματα, τα οποία αποτυπώνονται με τα στοιχεία KI, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6 και Κ7»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 26η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

«ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ 700,44Τ.Μ. ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΔΑΜΕΣ», ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ (466) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΟΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 29 ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ. ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 1) Η ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 2) Η ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΙΑ (3) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 3) Η ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 4) Η ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 5) Η ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΦΑ ΠΙ ΕΝΑ (ΑΠ1) ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 6) Η ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΦΑ ΠΙ ΔΥΟ (ΑΠ2) ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 7) Η ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΕΝΑ (Μ1) ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – ΜΕΖΟΝΕΤΑ) ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΠΕΔΑ ΗΤΟΙ Α) ΤΟ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΕΝΑ ΓΙΩΤΑ ΣΙΓΜΑ ΕΝΑ (Μ1-ΙΣ1) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Β) ΤΟ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΕΝΑ ΑΛΦΑ ΕΝΑ (Μ1-Α1) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ (Α’) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΥ 8) Η ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΔΥΟ (M2) ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – ΜΕΖΟΝΕΤΑ) ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΠΕΔΑ ΗΤΟΙ Α) ΤΟ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΔΥΟ ΓΙΩΤΑ ΣΙΓΜΑ ΔΥΟ (Μ2-ΙΣ2) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Β) ΤΟ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΔΥΟ ΑΛΦΑ ΔΥΟ (Μ2-Α2) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ (Α’) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΥ 9) Η ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΤΡΙΑ (M3) ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – ΜΕΖΟΝΕΤΑ) ΗΤΟΙ Α) ΤΟ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΤΡΙΑ ΒΗΤΑ ΕΝΑ (Μ3-Β1) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ (Β) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ Β) ΤΟ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΤΡΙΑ ΤΑΜΑ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Μ3-Γ1) ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ (Τ’) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μ1, Μ2 ΚΑΙ Μ3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 13η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

«Οικόπεδο  ιδιοκτησίας της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Κηφισιάς στη θέση «Πικροδάφνη» μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του Δήμου Κηφισιάς και επί της συμβολής των οδών Θ. Δηληγιάννη αριθμός 48 (πρώην 34) και Γεωργαντά 2, εντός του υπ’ αριθμόν 71 Ο.Τ., εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης 2.667,62 τ.μ. Επί του ανωτέρω περιγραφόμενου οικοπέδου υφίστανται δύο (2) οικοδομές, που έχουν κατασκευασθεί με την υπ’ αρ. 1423/5-5-1928 οικοδομική άδεια και έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέες δια της υπ’ αρ. 9611/1382 αποφάσεως του Υπουργού Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η πρώτη οικοδομή αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 287,11τ.μ., πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 243,84τ.μ. και δώμα επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 56,05τ.μ. Η δεύτερη οικοδομή αποτελεί βοηθητικό χώρο και έχει συνολική επιφάνεια κατά τον τίτλο κτήσης 125,11τ.μ.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 16η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 «Αγροτεμάχιο, μετά των δύο επ’ αυτού κτισμάτων, το οποίο βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής, στη θέση «ΠΟΡΤΣΙ» της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Κρωπίας Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως, εντός Γ.Π.Σ., εντός της Βιομηχανικής ζώνης με πρόσοψη επί της αγροτικής οδού ονομαζόμενης Ήρωνος και επί αγροτικής οδού ονομαζόμενης Δημοκρίτου. Το εν λόγω αγροτεμάχιο: α) είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εντός Γ.Π.Σ, εντός βιομηχανικής ζώνης στη θέση «Πόρτσι» του Δήμου Κορωπίου Αττικής και δεν εμπίπτει στις διατάξεις ν.1337/1983 και ως εκ τούτου δεν οφείλει εισφορές σε γη και χρήμα β) έχει έκταση κατά τον τίτλο κτήσης δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τρία και 0,24 (18.553,24τ.μ.) τετραγωνικά μέτρα. Επί του ανωτέρω περιγραφόμενου αγροτεμαχίου, υφίστανται δύο (2) κτίρια, τα οποία έχουν ανεγερθεί δυνάμει των υπ’ αρ. 12482/1972 και 6884/1974 οικοδομικών αδειών του Πολεοδομικού Γραφείου Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής και εμφαίνονται κατά τον τίτλο κτήσης με τα στοιχεία Ύψιλον κεφαλαίο και τον αριθμό ένα (Υ-1) και Ύψιλον κεφαλαίο και τον αριθμό δύο (Υ-2) αντίστοιχα. Η  περιγραφή τους κατά τον τίτλο κτήσης έχει  ως ακολούθως: 1)Το υπό στοιχείο Ύψιλον κεφαλαίο και τον αριθμό ένα (Υ-1) βιομηχανικό κτίριο – βιομηχανοστάσιο αποτελείται από: i) διώροφο χώρο γραφείων, επιφάνειας εκάστου ορόφου ενενήντα ενός και 0,20 (91,20τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων, ii) ένα συνεχόμενο χώρο βοηθητικών χρήσεων, συνολικής επιφάνειας εξήντα πέντε και 0,80 (65,80τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων και iii) από ένα ισόγειο βιομηχανικό χώρο βιομηχανοστάσιο καλυμμένο με μεταλλική στέγη, μετά των επιτοίχων και εντοίχων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τροφοδοτήσεως μηχανημάτων και φωτισμού, συστήματος διανομής πεπιεσμένου αέρα και υδραυλικών εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής και κουζίνας, συνολικής επιφάνειας επτακοσίων ογδόντα έξι και 0,82 (786,82τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων και 2) Το υπό στοιχείο Ύψιλον κεφαλαίο και τον αριθμό δύο (Υ-2) κτίριο αποτελείται από ισόγεια αποθήκη καλυμμένη με μεταλλική στέγη, επιφάνειας τριακοσίων ενενήντα ενός (391τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 9η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

«Οικόπεδο, εκτάσεως – κατά τον  τίτλο κτήσης- μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ και 0,84 (7.778,84τ.μ.), μετά του επ΄αυτού εργοστασιακού συγκροτήματος, στον οποίο σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης  υφίστανται σε αυτό  τα εξής  δώδεκα  (12)  κτίρια: 1) Το ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΑ (1), συνολικής επιφάνειας  μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων δύο και 0,44 (802,44τ.μ.). 2) Το ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΟ  (2) συνολικής επιφανείας  μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων ογδόντα εννέα και 0,76 (889,76 τ.μ.). 3) Το ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΙΑ (3) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων  χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά και 0,33 ( 4.497,33τ.μ.).4)Το ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων είκοσι οκτώ και 0,75 (228,75τ.μ.) 5) Το ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΝΤΕ (5) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων  και 0,62 ( 974,62τ.μ.). 6) Το ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΙ (6) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών σαράντα οκτώ και 0,12 (48,12τ.μ.), 7) Το ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΤΑ (7) μέτρων τετραγωνικών χιλίων  τετρακοσίων είκοσι οκτώ και 0,81 (1.428,81 τ.μ.). 8) Το ΚΤΙΡΙΟ ΟΚΤΩ (8)  συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών έντεκα και 0,45 (11,45 τ.μ.). 9) Το ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΝΕΑ (9) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών χιλίων  εννιακοσίων  εβδομήντα (1.970 τ.μ.). 10) Το ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΚΑ (10) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων τριών  και 0,70 (703,70τ.μ.). 11) Το ΚΤΙΡΙΟ ENTEKA (11) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων τριών  και 0,83 (403,83τ.μ.). 12) Το ΚΤΙΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων  σαράντα επτά και 0,09 (647,09τ.μ.). Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται στο με αριθμό 255-256 Οικοδομικό Τετράγωνο και επί των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη, Ομηρίδου  Σκυλίτση και Αθανασίου Διάκου στον Πειραιά,  στην περιφέρεια της πόλεως του Δήμου Πειραιά , στη θέση «ΓΩΝΙΑ ή ΤΑΠΙΑ» ήδη στη Δημοτική Ενότητα Πειραιά, Δήμου Πειραιά,  Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Περιφέρειας Αττικής .»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : 14η Ιανουάριου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά ενός οικοπέδου συνολικής εκτάσεως τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 1.093,50 τ.μ. και σύμφωνα με το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου μέτρων τετραγωνικών 1,103 τ.μ. -μετά του επ’ αυτού διώροφης κατοικίας, η οποία αποτελείται από: Α) Υπόγειο, το οποίο περιλαμβάνει κατά τον τίτλο κτήσης i) χώρους συνολικής επιφάνειας 268,33 τ.μ. ii) χώρο επιφάνειας 33,00 τ.μ. και iii) χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επιφανείας 34,02 τ.μ., Β) Ισόγειο, το οποίο περιλαμβάνει κατά τον τίτλο κτήσης i) χώρους συνολικής επιφάνειας 211,22 τ.μ. και ii) κλειστό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 30,93 τ.μ. και Γ) όροφο, ο οποίος περιλαμβάνει σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης χώρους συνολικής επιφάνειας 187,70 τ.μ. Επί του ακάλυπτου τμήματος του οικοπέδου έχει κατασκευαστεί πισίνα συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 60,00 τ.μ. Το ανωτέρω οικόπεδο βρίσκεται στην Εκάλη Αττικής ,στην κτηματική περιφέρεια του ομώνυμου Δήμου στο 49ο Οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.49) στο οποίο φέρει τον αριθμό 5, επί της οδού Θέτιδος στην αρίθμηση 67.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 21η Ιανουάριου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

«’Ένα (1) γήπεδο – αγροτεμάχιο, άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα τεσσάρων και εβδομήντα εκατοστών (7.864,70 τ.μ.) και σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός (7.721,00 τ.μ.) μετά του επ’ αυτού υπάρχοντoς πολυώροφου κτιρίου, που βρίσκεται στην Άνοιξη Αττικής και μετά την περάτωση της Εθνικής οδού υπήχθη Διοικητικά στην Κοινότητα Κρυονερίου Αττικής, και συγκεκριμένα στο 23ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, εκτός των ορίων του οικισμού και εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου της Κοινότητας Κρυονερίου, της τέως Κτηματικής Περιφέρειας της Κοινότητας Παλαιό Μπογιάτι και τέως του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, κατά τη θέση «Καψάλα» του γνωστού υπό το όνομα «Μπογιάτι» αγροκτήματος», το οποίο έχει λάβει ΚΑΕΚ 050740404001/0/0.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : 29η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά κτιρίου γραφείων αποτελούμενου από δύο (2) υπόγεια, ισόγειο, τρεις (3) ορόφους και δώμα, σε οικόπεδο επιφάνειας, κατά το τίτλο κτήσης, 2.895,33 τ.μ., στη συμβολή των οδών Πάτμου 16-18 & Αποστόλου Παύλου, στο Μαρούσι, στη δημοτική ενότητα Αμαρουσίου, του Δήμου Αμαρουσίου, Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : 9 Ιανουαρίου 2019

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά εν συνόλω τεσσάρων (4) ορόφων/γραφείων και τριάντα (30) υπογείων θέσεων στάθμευσης σε κτίριο γραφείων και καταστημάτων που αποτελείται από τέσσερα (4) υπόγεια, ισόγειο και πέντε (5) πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, και βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας 326, στη δημοτική ενότητα Χαλανδρίου, του Δήμου Χαλανδρίου, Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : 9 Ιανουαρίου 2019