Διαγωνισμοί

«ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ 700,44Τ.Μ. ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΔΑΜΕΣ», ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ (466) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΟΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 29 ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ. ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 1) Η ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 2) Η ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΙΑ (3) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 3) Η ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 4) Η ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 5) Η ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΦΑ ΠΙ ΕΝΑ (ΑΠ1) ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 6) Η ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΦΑ ΠΙ ΔΥΟ (ΑΠ2) ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 7) Η ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΕΝΑ (Μ1) ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – ΜΕΖΟΝΕΤΑ) ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΠΕΔΑ ΗΤΟΙ Α) ΤΟ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΕΝΑ ΓΙΩΤΑ ΣΙΓΜΑ ΕΝΑ (Μ1-ΙΣ1) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Β) ΤΟ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΕΝΑ ΑΛΦΑ ΕΝΑ (Μ1-Α1) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ (Α’) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΥ 8) Η ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΔΥΟ (M2) ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – ΜΕΖΟΝΕΤΑ) ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΠΕΔΑ ΗΤΟΙ Α) ΤΟ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΔΥΟ ΓΙΩΤΑ ΣΙΓΜΑ ΔΥΟ (Μ2-ΙΣ2) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Β) ΤΟ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΔΥΟ ΑΛΦΑ ΔΥΟ (Μ2-Α2) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ (Α’) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΥ 9) Η ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΤΡΙΑ (M3) ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – ΜΕΖΟΝΕΤΑ) ΗΤΟΙ Α) ΤΟ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΤΡΙΑ ΒΗΤΑ ΕΝΑ (Μ3-Β1) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ (Β) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ Β) ΤΟ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙ ΤΡΙΑ ΤΑΜΑ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Μ3-Γ1) ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ (Τ’) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μ1, Μ2 ΚΑΙ Μ3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 13η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

«Οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά των επ’ αυτού οικοδομημάτων το οποίο βρίσκεται σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης στην Αθήνα, μέσα στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, στη θέση «ΒΥΘΟΥΛΑΣ», ήδη σήμερα στη Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, εντός σχεδίου πόλεως, στην περιοχή «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», εντός του υπ’ αριθμόν 42 Ο.Τ. και σήμερα έχει προσόψεις στη Λεωφόρο Αθηνών, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 59, στην ανώνυμη οδό 6 (πριν ονομαζόμενη Προφήτου Δανιήλ) και στην υπό διάνοιξη ανώνυμη οδό 8, πλάτους δέκα (10) μέτρων. Το ως άνω οικόπεδο, σύμφωνα με τον αναφερόμενο και προσαρτώμενο πίνακα πράξης εφαρμογής στον τίτλο κτήσης , αποτελεί την υπ’ αριθμόν 0205007 ιδιοκτησία στα υπ’ αριθμούς 41 (τμήμα) και 42 (τμήμα) Ο.Τ. της περιοχής Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης οκτώ χιλιάδες διακόσια ένα και 0,28 (8.201,28), στην οποία (έκταση) περιλαμβάνονται και τα προσκυρωτέα προς την ιδιοκτησία αυτή τρία (3) οικοπεδικά τμήματα συνολικής επιφάνειας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων και 0,77 (384,77) τετραγωνικών μέτρων. Εντός του περιγραφόμενου ακινήτου (οικοπέδου) υφίστανται οικοδομήματα, τα οποία αποτυπώνονται με τα στοιχεία KI, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6 και Κ7»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 22α Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

«Οικόπεδο  ιδιοκτησίας της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Κηφισιάς στη θέση «Πικροδάφνη» μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του Δήμου Κηφισιάς και επί της συμβολής των οδών Θ. Δηληγιάννη αριθμός 48 (πρώην 34) και Γεωργαντά 2, εντός του υπ’ αριθμόν 71 Ο.Τ., εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης 2.667,62 τ.μ. Επί του ανωτέρω περιγραφόμενου οικοπέδου υφίστανται δύο (2) οικοδομές, που έχουν κατασκευασθεί με την υπ’ αρ. 1423/5-5-1928 οικοδομική άδεια και έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέες δια της υπ’ αρ. 9611/1382 αποφάσεως του Υπουργού Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η πρώτη οικοδομή αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 287,11τ.μ., πρώτο (Α) όροφο επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 243,84τ.μ. και δώμα επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 56,05τ.μ. Η δεύτερη οικοδομή αποτελεί βοηθητικό χώρο και έχει συνολική επιφάνεια κατά τον τίτλο κτήσης 125,11τ.μ.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 16η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 «Αγροτεμάχιο, μετά των δύο επ’ αυτού κτισμάτων, το οποίο βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής, στη θέση «ΠΟΡΤΣΙ» της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Κρωπίας Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως, εντός Γ.Π.Σ., εντός της Βιομηχανικής ζώνης με πρόσοψη επί της αγροτικής οδού ονομαζόμενης Ήρωνος και επί αγροτικής οδού ονομαζόμενης Δημοκρίτου. Το εν λόγω αγροτεμάχιο: α) είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εντός Γ.Π.Σ, εντός βιομηχανικής ζώνης στη θέση «Πόρτσι» του Δήμου Κορωπίου Αττικής και δεν εμπίπτει στις διατάξεις ν.1337/1983 και ως εκ τούτου δεν οφείλει εισφορές σε γη και χρήμα β) έχει έκταση κατά τον τίτλο κτήσης δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τρία και 0,24 (18.553,24τ.μ.) τετραγωνικά μέτρα. Επί του ανωτέρω περιγραφόμενου αγροτεμαχίου, υφίστανται δύο (2) κτίρια, τα οποία έχουν ανεγερθεί δυνάμει των υπ’ αρ. 12482/1972 και 6884/1974 οικοδομικών αδειών του Πολεοδομικού Γραφείου Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής και εμφαίνονται κατά τον τίτλο κτήσης με τα στοιχεία Ύψιλον κεφαλαίο και τον αριθμό ένα (Υ-1) και Ύψιλον κεφαλαίο και τον αριθμό δύο (Υ-2) αντίστοιχα. Η  περιγραφή τους κατά τον τίτλο κτήσης έχει  ως ακολούθως: 1)Το υπό στοιχείο Ύψιλον κεφαλαίο και τον αριθμό ένα (Υ-1) βιομηχανικό κτίριο – βιομηχανοστάσιο αποτελείται από: i) διώροφο χώρο γραφείων, επιφάνειας εκάστου ορόφου ενενήντα ενός και 0,20 (91,20τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων, ii) ένα συνεχόμενο χώρο βοηθητικών χρήσεων, συνολικής επιφάνειας εξήντα πέντε και 0,80 (65,80τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων και iii) από ένα ισόγειο βιομηχανικό χώρο βιομηχανοστάσιο καλυμμένο με μεταλλική στέγη, μετά των επιτοίχων και εντοίχων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τροφοδοτήσεως μηχανημάτων και φωτισμού, συστήματος διανομής πεπιεσμένου αέρα και υδραυλικών εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής και κουζίνας, συνολικής επιφάνειας επτακοσίων ογδόντα έξι και 0,82 (786,82τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων και 2) Το υπό στοιχείο Ύψιλον κεφαλαίο και τον αριθμό δύο (Υ-2) κτίριο αποτελείται από ισόγεια αποθήκη καλυμμένη με μεταλλική στέγη, επιφάνειας τριακοσίων ενενήντα ενός (391τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 9η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

«Οικόπεδο, εκτάσεως – κατά τον  τίτλο κτήσης- μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ και 0,84 (7.778,84τ.μ.), μετά του επ΄αυτού εργοστασιακού συγκροτήματος, στον οποίο σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης  υφίστανται σε αυτό  τα εξής  δώδεκα  (12)  κτίρια: 1) Το ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΑ (1), συνολικής επιφάνειας  μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων δύο και 0,44 (802,44τ.μ.). 2) Το ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΟ  (2) συνολικής επιφανείας  μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων ογδόντα εννέα και 0,76 (889,76 τ.μ.). 3) Το ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΙΑ (3) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων  χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά και 0,33 ( 4.497,33τ.μ.).4)Το ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων είκοσι οκτώ και 0,75 (228,75τ.μ.) 5) Το ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΝΤΕ (5) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων  και 0,62 ( 974,62τ.μ.). 6) Το ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΙ (6) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών σαράντα οκτώ και 0,12 (48,12τ.μ.), 7) Το ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΤΑ (7) μέτρων τετραγωνικών χιλίων  τετρακοσίων είκοσι οκτώ και 0,81 (1.428,81 τ.μ.). 8) Το ΚΤΙΡΙΟ ΟΚΤΩ (8)  συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών έντεκα και 0,45 (11,45 τ.μ.). 9) Το ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΝΕΑ (9) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών χιλίων  εννιακοσίων  εβδομήντα (1.970 τ.μ.). 10) Το ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΚΑ (10) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων τριών  και 0,70 (703,70τ.μ.). 11) Το ΚΤΙΡΙΟ ENTEKA (11) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων τριών  και 0,83 (403,83τ.μ.). 12) Το ΚΤΙΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων  σαράντα επτά και 0,09 (647,09τ.μ.). Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται στο με αριθμό 255-256 Οικοδομικό Τετράγωνο και επί των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη, Ομηρίδου  Σκυλίτση και Αθανασίου Διάκου στον Πειραιά,  στην περιφέρεια της πόλεως του Δήμου Πειραιά , στη θέση «ΓΩΝΙΑ ή ΤΑΠΙΑ» ήδη στη Δημοτική Ενότητα Πειραιά, Δήμου Πειραιά,  Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Περιφέρειας Αττικής .»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : 14η Ιανουάριου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

Παλαιότεροι Διαγωνισμοί

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά ενός οικοπέδου συνολικής εκτάσεως τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 1.093,50 τ.μ. και σύμφωνα με το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου μέτρων τετραγωνικών 1,103 τ.μ. -μετά του επ’ αυτού διώροφης κατοικίας, η οποία αποτελείται από: Α) Υπόγειο, το οποίο περιλαμβάνει κατά τον τίτλο κτήσης i) χώρους συνολικής επιφάνειας 268,33 τ.μ. ii) χώρο επιφάνειας 33,00 τ.μ. και iii) χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επιφανείας 34,02 τ.μ., Β) Ισόγειο, το οποίο περιλαμβάνει κατά τον τίτλο κτήσης i) χώρους συνολικής επιφάνειας 211,22 τ.μ. και ii) κλειστό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 30,93 τ.μ. και Γ) όροφο, ο οποίος περιλαμβάνει σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης χώρους συνολικής επιφάνειας 187,70 τ.μ. Επί του ακάλυπτου τμήματος του οικοπέδου έχει κατασκευαστεί πισίνα συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 60,00 τ.μ. Το ανωτέρω οικόπεδο βρίσκεται στην Εκάλη Αττικής ,στην κτηματική περιφέρεια του ομώνυμου Δήμου στο 49ο Οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.49) στο οποίο φέρει τον αριθμό 5, επί της οδού Θέτιδος στην αρίθμηση 67.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : η 21η Ιανουάριου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

«’Ένα (1) γήπεδο – αγροτεμάχιο, άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα τεσσάρων και εβδομήντα εκατοστών (7.864,70 τ.μ.) και σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός (7.721,00 τ.μ.) μετά του επ’ αυτού υπάρχοντoς πολυώροφου κτιρίου, που βρίσκεται στην Άνοιξη Αττικής και μετά την περάτωση της Εθνικής οδού υπήχθη Διοικητικά στην Κοινότητα Κρυονερίου Αττικής, και συγκεκριμένα στο 23ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, εκτός των ορίων του οικισμού και εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου της Κοινότητας Κρυονερίου, της τέως Κτηματικής Περιφέρειας της Κοινότητας Παλαιό Μπογιάτι και τέως του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, κατά τη θέση «Καψάλα» του γνωστού υπό το όνομα «Μπογιάτι» αγροκτήματος», το οποίο έχει λάβει ΚΑΕΚ 050740404001/0/0.»

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : 29η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά κτιρίου γραφείων αποτελούμενου από δύο (2) υπόγεια, ισόγειο, τρεις (3) ορόφους και δώμα, σε οικόπεδο επιφάνειας, κατά το τίτλο κτήσης, 2.895,33 τ.μ., στη συμβολή των οδών Πάτμου 16-18 & Αποστόλου Παύλου, στο Μαρούσι, στη δημοτική ενότητα Αμαρουσίου, του Δήμου Αμαρουσίου, Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : 9 Ιανουαρίου 2019

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά εν συνόλω τεσσάρων (4) ορόφων/γραφείων και τριάντα (30) υπογείων θέσεων στάθμευσης σε κτίριο γραφείων και καταστημάτων που αποτελείται από τέσσερα (4) υπόγεια, ισόγειο και πέντε (5) πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, και βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας 326, στη δημοτική ενότητα Χαλανδρίου, του Δήμου Χαλανδρίου, Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.

Τελική Ημερομηνία Υποβολής : 9 Ιανουαρίου 2019