«Οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά των επ’ αυτού οικοδομημάτων το οποίο βρίσκεται σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης στην Αθήνα, μέσα στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, στη θέση «ΒΥΘΟΥΛΑΣ», ήδη σήμερα στη Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, εντός σχεδίου πόλεως, στην περιοχή «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», εντός του υπ’ αριθμόν 42 Ο.Τ. και σήμερα έχει προσόψεις στη Λεωφόρο Αθηνών, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 59, στην ανώνυμη οδό 6 (πριν ονομαζόμενη Προφήτου Δανιήλ) και στην υπό διάνοιξη ανώνυμη οδό 8, πλάτους δέκα (10) μέτρων. Το ως άνω οικόπεδο, σύμφωνα με τον αναφερόμενο και προσαρτώμενο πίνακα πράξης εφαρμογής στον τίτλο κτήσης , αποτελεί την υπ’ αριθμόν 0205007 ιδιοκτησία στα υπ’ αριθμούς 41 (τμήμα) και 42 (τμήμα) Ο.Τ. της περιοχής Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης οκτώ χιλιάδες διακόσια ένα και 0,28 (8.201,28), στην οποία (έκταση) περιλαμβάνονται και τα προσκυρωτέα προς την ιδιοκτησία αυτή τρία (3) οικοπεδικά τμήματα συνολικής επιφάνειας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων και 0,77 (384,77) τετραγωνικών μέτρων. Εντός του περιγραφόμενου ακινήτου (οικοπέδου) υφίστανται οικοδομήματα, τα οποία αποτυπώνονται με τα στοιχεία KI, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6 και Κ7»

«Οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά των επ’ αυτού οικοδομημάτων το οποίο βρίσκεται σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης στην Αθήνα, μέσα στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, στη θέση «ΒΥΘΟΥΛΑΣ», ήδη σήμερα στη Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, εντός σχεδίου πόλεως, στην περιοχή «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», εντός του υπ’ αριθμόν 42 Ο.Τ. και σήμερα έχει προσόψεις στη Λεωφόρο Αθηνών, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 59, στην ανώνυμη οδό 6 (πριν ονομαζόμενη Προφήτου Δανιήλ) και στην υπό διάνοιξη ανώνυμη οδό 8, πλάτους δέκα (10) μέτρων. Το ως άνω οικόπεδο, σύμφωνα με τον αναφερόμενο και προσαρτώμενο πίνακα πράξης εφαρμογής στον τίτλο κτήσης , αποτελεί την υπ’ αριθμόν 0205007 ιδιοκτησία στα υπ’ αριθμούς 41 (τμήμα) και 42 (τμήμα) Ο.Τ. της περιοχής Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης οκτώ χιλιάδες διακόσια ένα και 0,28 (8.201,28), στην οποία (έκταση) περιλαμβάνονται και τα προσκυρωτέα προς την ιδιοκτησία αυτή τρία (3) οικοπεδικά τμήματα συνολικής επιφάνειας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων και 0,77 (384,77) τετραγωνικών μέτρων. Εντός του περιγραφόμενου ακινήτου (οικοπέδου) υφίστανται οικοδομήματα, τα οποία αποτυπώνονται με τα στοιχεία KI, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6 και Κ7»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management A.E.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την αγορά ενός οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου, μετά των επ’ αυτού οικοδομημάτων  ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ,το οποίο βρίσκεται σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης στην Αθήνα, μέσα στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, στη θέση «ΒΥΘΟΥΛΑΣ», ήδη σήμερα στη Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, εντός σχεδίου πόλεως, στην περιοχή «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», εντός του υπ’ αριθμόν 42 Ο.Τ. και σήμερα έχει προσόψεις στη Λεωφόρο Αθηνών, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 59, στην ανώνυμη οδό 6 (πριν ονομαζόμενη Προφήτου Δανιήλ) και στην υπό διάνοιξη ανώνυμη οδό 8, πλάτους δέκα (10) μέτρων. Το ως άνω οικόπεδο, σύμφωνα με τον αναφερόμενο και προσαρτώμενο πίνακα πράξης εφαρμογής στον τίτλο κτήσης , αποτελεί την υπ’ αριθμόν 0205007 ιδιοκτησία στα υπ’ αριθμούς 41 (τμήμα) και 42 (τμήμα) Ο.Τ. της περιοχής Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης οκτώ χιλιάδες διακόσια ένα και 0,28 (8.201,28 τ.μ.), στην οποία (έκταση) περιλαμβάνονται και τα προσκυρωτέα προς την ιδιοκτησία αυτή τρία (3) οικοπεδικά τμήματα συνολικής επιφάνειας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων και 0,77 (384,77 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων. Εντός του περιγραφόμενου ακινήτου (οικοπέδου) υφίστανται οικοδομήματα, τα οποία αποτυπώνονται με τα στοιχεία KI, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6 και Κ7. Αναλυτικότερα : 1) Το υπό στοιχεία Κάπα Κεφαλαίο αριθμός ένα (ΚΙ) κτίριο, το οποίο αποτελείται από α. ισόγειο όροφο συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης εξακοσίων δεκαοκτώ και 0,21 (618,21τ.μ.), και ειδικότερα από ισόγειο κατάστημα επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης  πεντακοσίων σαράντα πέντε και 0,42 (545,42 τ.μ.), καθώς και από επέκταση ισογείου ορόφου (προσθήκη) συνολικής επιφάνειας  μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης  εβδομήντα δύο και 0,79 (72,79 τ.μ.), των οποίων μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και 0,64 (4,64 τ.μ.) αποτελούν την είσοδο του καταστήματος (κύριοι χώροι), μέτρα τετραγωνικά σαράντα επτά και 0,56 (47,56τ.μ.) έχουν χρήση γκαράζ και μέτρα τετραγωνικά είκοσι και 0,59 (20,59 τ.μ.) αποτελούν το λεβητοστάσιο β. πατάρι (βοηθητικό χώρο) επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο και 0,64 (42,64 τ.μ.), το οποίο έχει ανεγερθεί εξ ολοκλήρου καθ’ υπέρβαση της άδειας δόμησης και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, όπως αναλυτικά πιο κάτω αναφέρεται, γ. πρώτο (Α*) όροφο συνολικής επιφάνειας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης τριακοσίων είκοσι ενός και 0,86 (321,86 τ.μ.) μέτρων τετραγωνικών, στην επιφάνεια του οποίου περιλαμβάνεται και μεσοπάτωμα αποτελούμενο από κύριους χώρους επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι και 0,53 (16,53 τ.μ.) και αποθήκη επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριάντα πέντε και 0,67 (35,67 τ.μ.). Η ως άνω αποθήκη του μεσοπατώματος έχει ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση της άδειας δόμησης και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, ως αναλυτικά πιο κάτω περιγράφεται και δ. δώμα (γραφεία) επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης τριάντα οκτώ και 0,24 (38,24 τ.μ.), εκ των οποίων μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και 0,28 (16,28 τ.μ.) και μέτρα τετραγωνικά είκοσι ένα και 0,96 (21,96 τ.μ.) έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση αυτής και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, ως αναλυτικά πιο κάτω περιγράφεται.  2) Το υπό στοιχεία Κάπα Κεφαλαίο αριθμός δύο (Κ2) κτίριο, το οποίο αποτελείται από ισόγεια αίθουσα (κατάστημα) επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης διακοσίων ενενήντα έξι και 0,13 (296,13 τ.μ.). 3) Το υπό στοιχεία Κάπα Κεφαλαίο αριθμός τρία (Κ3) κτίριο, το οποίο και αποτελείται α. από ισόγεια αίθουσα κύριας χρήσης επιφάνειας μέτρων κατά τον τίτλο κτήσης  τετραγωνικών χιλίων (1.000,00 τ.μ.) και β. από πατάρι (βοηθητικό χώρο) επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης  εκατόν πέντε και 0,12 (105,12 τ.μ.), το οποίο έχει ανεγερθεί εξ ολοκλήρου καθ’ υπέρβαση της άδειας δόμησης και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, όπως αναλυτικά πιο κάτω αναφέρεται. 4)Το υπό στοιχεία Κάπα Κεφαλαίο αριθμός τέσσερα (Κ4) κτίριο και αποτελείται από ισόγειους χώρους κύριας χρήσης συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών κατά τον τίτλο κτήσης πεντακοσίων (500,00 τ.μ.).  5) Το υπό στοιχεία Κάπα Κεφαλαίο αριθμός πέντε (Κ5) κτίριο και αποτελείται από ισόγειους χώρους κύριας χρήσης συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης ενενήντα επτά και 0,35 (97,35 τ.μ.), εκ των οποίων μέτρα τετραγωνικά τρία και 0,35 (3,35 τ.μ.) έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση της άδειας δόμησης και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, όπως αναλυτικά πιο κάτω αναφέρεται. 6) Το υπό στοιχεία Κάπα Κεφαλαίο αριθμός έξι (Κ6) κτίριο αποτελείται από α. υπόγειο όροφο, ο οποίος περιλαμβάνει αποθήκες συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης χιλίων διακοσίων ενενήντα οκτώ και 0,88 (1.298,88 τ.μ.), εκ των οποίων μέτρα τετραγωνικά έξι και 0,38 (6,38 τ.μ.) έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση της άδειας δόμησης και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, όπως αναλυτικά πιο κάτω αναφέρεται, β. ισόγειο όροφο αποτελούμενο από χώρους κύριας χρήσης (γραφεία, συνεργεία) επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης εννιακοσίων ενενήντα δύο και 0,50 (992,50 τ.μ.) και βοηθητικό χώρο (αποθήκη) επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης  πέντε και 0,88 (5,88 τ.μ.), ο οποίος (βοηθητικός χώρος) έχει ανεγερθεί εξ ολοκλήρου καθ’ υπέρβαση της άδειας δόμησης και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, όπως αναλυτικά πιο κάτω αναφέρεται, γ. πατάρι κύριας χρήσης (γραφεία) επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης εκατόν τριάντα δύο (132,00 τ.μ.), το οποίο έχει ανεγερθεί εξ ολοκλήρου καθ’ υπέρβαση της άδειας δόμησης και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, όπως αναλυτικά πιο κάτω αναφέρεται, δ. πρώτο (Α’) όροφο αποτελούμενο από χώρους κύριας χρήσης (γραφεία) επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης εννιακοσίων ενενήντα δύο και 0,50 (992,50 τ.μ.) και ε. δώμα (αποθήκη) επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριάντα τεσσάρων και 0,65 (34,65 τ.μ.), το οποίο (δώμα) έχει ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση της άδειας δόμησης και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, όπως αναλυτικά πιο κάτω αναφέρεται. 7) Το υπό στοιχεία Κάπα Κεφαλαίο αριθμός επτά (Κ7) κτίριο, το οποίο έχει ανεγερθεί εξ ολοκλήρου καθ’ υπέρβαση της άδειας δόμησης και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, όπως αναλυτικά πιο κάτω αναφέρεται, και αποτελείται από ισόγειους χώρους κύριας χρήσης (γραφεία) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης σαράντα πέντε και 0,18 (45,18 τ.μ.). Τα παραπάνω περιγραφόμενα κτίσματα έχουν ανεγερθεί προ της κύρωσης της ως άνω πράξης εφαρμογής δυνάμει των υπ’ / αριθμούς Δ471/1963, 8817/1972, 4963/1975 και 2764/1978 οικοδομικών αδειών της Πολεοδομίας Αθηνών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013 και την προσαρτώμενη στον τίτλο κτήσης με Α/Α δήλωσης 3458130 βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στον Νόμο αυτό (κατάσταση δήλωσης : οριστική υπαγωγή) : α. το πατάρι του ΚΙ κτιρίου επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο και 0,64 (42,64 τ.μ.) (ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ #1), β. το μεσοπάτωμα του ΚΙ κτιρίου επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριάντα πέντε και 0,67 (35,67 τ.μ.) (ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ #11), γ. επιφάνεια είκοσι ενός και 0,96 (21,96 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων στο δώμα του ΚΙ κτιρίου (ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ #2), δ. το πατάρι του Κ3 κτιρίου επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πέντε και 0,12 (105,12 τ.μ.) (ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ #5), ε. επιφάνεια τριών και 0,35 (3,35 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων του Κτιρίου 5 (ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ #4), στ. επιφάνεια έξι και 0,38 (6,38 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων (αποθήκη) του υπογείου του Κτιρίου 6 (ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ #9), ζ. επιφάνεια πέντε και 0,88 (5,88 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων (αποθήκη) του ισογείου του Κτιρίου 6 (ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ #7), η. το πατάρι του Κτιρίου 6 (κατασκευή μεσοπατώματος) επιφάνειας εκατόν τριάντα δύο (132,00) τετραγωνικών μέτρων (ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ #6), θ. το δώμα του Κτιρίου 6 επιφάνειας τριάντα τεσσάρων και 0,65 (34,65 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων (ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ #8) και ι. ολόκληρο το Κτίριο 7 επιφάνειας σαράντα πέντε και 0,18 (45,18 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων (ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ #3) έχουν των νόμιμων αδειών δόμησης και έχουν ρυθμισθεί.

Η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα για την επιλογή αναδόχου για την αγορά του ως άνω αναλυτικώς περιγραφόμενου ακινήτου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά: (α)  παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία, (β) είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, (γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του και (στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την 22α Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, να επισκεφτούν τα ακίνητα σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή του, καθώς και ότι είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεταιι προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf, jpg) τον τίτλο  κτήσης του ακινήτου, στελέχη οικοδομικής άδειας ανέγερσης και αναθεωρήσεις αυτής, συνοδευτικά σχέδια οικοδομικών αδειών (αρχιτεκτονικές κατόψεις, τομές, τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα κάλυψης κλπ), δήλωση υπαγωγής στο Ν.4495, συνοδευτικά σχέδια υπαγωγής στο Ν.4495.

κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα ακόλουθα τηλέφωνα:

 

Κατά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πιθανώς και προσωπικά δεδομένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου του προς πώληση ακινήτου και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης / επεξεργασίας τους για οιονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η  22α Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Η υποβολή  προσφοράς στο διαγωνισμό για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην αντίστοιχη υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου Νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η αγορά του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές για το διαγωνισμό υποβάλλονται σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564) προσωπικά (ή με εκπρόσωπό σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου και επιπρόσθετα την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «Προσφορά για την αγορά ενός οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου, μετά των επ’ αυτού οικοδομημάτων  ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ,το οποίο βρίσκεται σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης στην Αθήνα, μέσα στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, στη θέση «ΒΥΘΟΥΛΑΣ», ήδη σήμερα στη Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, εντός σχεδίου πόλεως, στην περιοχή «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», εντός του υπ’ αριθμόν 42 Ο.Τ. και σήμερα έχει προσόψεις στη Λεωφόρο Αθηνών, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 59, στην ανώνυμη οδό 6 (πριν ονομαζόμενη Προφήτου Δανιήλ) και στην υπό διάνοιξη ανώνυμη οδό 8, πλάτους δέκα (10) μέτρων. Το ως άνω οικόπεδο, σύμφωνα με τον αναφερόμενο και προσαρτώμενο πίνακα πράξης εφαρμογής στον  τίτλο κτήσης , αποτελεί την υπ’ αριθμόν 0205007 ιδιοκτησία στα υπ’ αριθμούς 41 (τμήμα) και 42 (τμήμα) Ο.Τ. της περιοχής Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης οκτώ χιλιάδες διακόσια ένα και 0,28 (8.201,28), στην οποία (έκταση) περιλαμβάνονται και τα προσκυρωτέα προς την ιδιοκτησία αυτή τρία (3) οικοπεδικά τμήματα συνολικής επιφάνειας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης  τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων και 0,77 (384,77) τετραγωνικών μέτρων. Εντός του περιγραφόμενου ακινήτου (οικοπέδου) υφίστανται οικοδομήματα, τα οποία αποτυπώνονται με τα στοιχεία KI, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6 και Κ7.»

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, αποκλείονται της διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς. Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία μόνο προσφορά που θα αφορά  στο συνολικά προσφερόμενο τίμημα για την αγορά του παραπάνω ακινήτου και τον τρόπο καταβολής αυτού.

Οι υποψήφιοι  μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1) Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση. 2) Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία. 3) Υπογραφή του προσφέροντος, και 4) Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την  αγορά του ακινήτου. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφορά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει η αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητήριου συμβολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την 22α Απριλίου 2021, σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η προσφορά με το συνολικά υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα για την αγορά του ανωτέρω περιγραφόμενου ακινήτου. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.  και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος του συνολικά προσφερόμενου από αυτούς τιμήματος για την αγορά του  παραπάνω ακινήτου), βελτίωση των προσφορών τους για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που ανακηρυχθεί τελικός πλειοδότης, ο φάκελος πώλησης του ακινήτου τίθεται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.  για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εντός μιας εβδομάδας από την κατακύρωση, θα γνωστοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E., διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αναβάλουν ή/και να ματαιώσουν ή/και να ανακαλέσουν το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, καθώς και να μεταβιβάσουν τα ακίνητα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Τα ως άνω δικαιώματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.. και της Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε τέτοια αναβολή, ματαίωση/ανάκληση/μεταβολή, ως και η μεταβίβαση των ακινήτων σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού το οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και  της Πειραιώς Real Estate Μ.A.E., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή την κατακύρωση του ακινήτου σε αυτούς ή/και την οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την αποστολή στον πλειοδότη της ως άνω απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό με την ταυτόχρονη καταβολή ως προκαταβολής ποσού το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του συνολικού τιμήματος πώλησης του ακινήτου. Το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος 5 μηνών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ανωτέρω πώληση θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του αγοραστή και των πραγματικών δικαιούχων εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και του εντοπισμού και τεκμηρίωσης της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω συναλλαγή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. δεν φέρουν καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας  ζημιά ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλειά τους ή των προστηθέντων τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. μεταβιβάζει το πωλούμενο ακίνητο όπως αυτό είναι και βρίσκεται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά του. Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά του ακινήτου πρέπει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάσταση του ακινήτου  πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν το πωλούμενο ακίνητο από νομικής, πραγματικής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτό είναι κατάλληλο για τη χρήση που τα προορίζει και ότι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E.  δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος, του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα του πωλούμενου ακινήτου.

Η διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.