Προετοιμασία και Πωλήσεις Ακινήτων

Η τεχνογνωσία της ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management στον τομέα των ακινήτων εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών, από το αρχικό στάδιο προετοιμασίας του ακινήτου μέχρι και την πώλησή του. Διακρίνονται δύο τομείς.

Α. Προετοιμασία Ακινήτων (Commercialization)

Περιλαμβάνει υπηρεσίες που αφορούν την πλήρη προετοιμασία του ακινήτου προς πώληση.

  • Νομικός και συμβολαιογραφικός έλεγχος
  • Τεχνικός έλεγχος και τακτοποιήσεις
  • Αυτοψίες, επισκέψεις ακινήτων και προετοιμασία συνοδευτικού υλικού (περιγραφές, φωτογραφήσεις κλπ.)
  • Εργασίες επισκευών, αποκαταστάσεων και καθαρισμών

Β. Πώληση Ακινήτων (Sales)

Περιλαμβάνει υπηρεσίες πώλησης ακινήτων μέσω των διαθέσιμων καναλιών πώλησης

  • Direct Sales. Πωλήσεις μέσω του αναπτυσσόμενου δικτύου πελατών της ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management
  • Network Sales. Πωλήσεις μέσω της διαχείρισης αιτημάτων αγοράς ακινήτων που προέρχονται από το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς
  • Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί. Πωλήσεις μέσω της διενέργειας κλειστών (με πρόσκληση) ή ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών ακινήτων
  • Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες. Πωλήσεις μέσω της πρωτοποριακής πλατφόρμας properties4sale
  • Δίκτυο Συνεργαζόμενων Μεσιτών. Πωλήσεις σε όλη τη γεωγραφική περιφέρεια, μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων μεσιτών