Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου ανάπτυξης, αξιοποίησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας σε δημόσιους οργανισμούς (π.χ. ΤΑΙΠΕΔ). Το πλήρες φάσμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών αναπτύσσεται σε τρεις επιμέρους τομείς όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

  • Τομέας Αναπτυξιακού και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού
  • Τομέας Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης
  • Τομέας Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Υλοποίησης Έργων