Διεθνής Δραστηριότητα

Ορμώμενη από την ισχυρή της τεχνογνωσία σε τοπικό επίπεδο, η Πειραιώς Real Estate (PRE) ανέπτυξε σταδιακά την παρουσία της στις γειτονικές χώρες, για να εξασφαλίσει μέσω ενός ευέλικτου δικτύου τους αρτιότερους επαγγελματίες στη διάθεση των πελατών της.