Διενέργεια Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Ιδιόκτητων Ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management μέσω της ιστοσελίδας properties4sale, χρησιμοποιεί υψηλή τεχνολογία για να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους αγοραστές και επενδυτές έναν αποτελεσματικό και εύκολο τρόπο για να αγοράσουν ένα ακίνητο, χωρίς τις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι πωλήσεις ακινήτων μέσω των γνωστών παραδοσιακών οδών. Τα προσφερόμενα ακίνητα ανήκουν στην Τράπεζα Πειραιώς και η ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management με την εξειδίκευσή της έχει διενεργήσει εκ προοιμίου όλους τους απαραίτητους ελέγχους στα ακίνητα προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή και γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετά το πέρας της δημοπρασίας. 

Η ευκολία μαζί με την προσβασιμότητα της διαδικασίας, από την αρχική προώθηση μέχρι την υπογραφή των συμβολαίων, έχει οδηγήσει σε μία ξεκάθαρη αύξηση των ενδιαφερόμενων αγοραστών οι οποίοι έλκονται από τη σιγουριά και τη διαφάνεια που προσδίδει η ηλεκτρονική δημοπρασία στη διαδικασία. Επιπλέον, η δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς του ακινήτου, υποστηρίζει την επιτυχία της διαδικασίας και ενισχύει την κινητικότητα της αγοράς. Εμφανίζεται μία ευρεία γκάμα προσφερόμενων ακινήτων, από οικιστικά, αγρούς και οικόπεδα, γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικά, ξενοδοχεία και κτήρια μεικτής χρήσης.