Έρευνα και Τάσεις Αγοράς

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE διεξάγει ενδελεχή και τεκμηριωμένη έρευνα στον τομέα των ακινήτων, με απώτερο σκοπό να προσεγγίσει τάσεις και να ερμηνεύσει την αγορά, τόσο για τους πελάτες της όσο και προς ίδιο όφελος. Η βασική ομάδα έρευνας είναι σαν μια κοινότητα κορυφαίων ερευνητών που δουλεύουν αδιάκοπα σε  έρευνες αγοράς ακινήτων και στρατηγικές επένδυσης σε ακίνητα εταιρικού/δημόσιου τομέα, ώστε να εντοπίζουν ευκαιρίες και να προσθέτουν αξία στις προσπάθειες των πελατών για την επίτευξη τόσο ελκυστικών αποδόσεων όσο και για την αποφυγή ενδεχόμενων «σκοπέλων» της αγοράς.