ΕΡΓΑ

Η Πειραιώς Real Estate (PRE) μέσω των επιχειρηματικών δομών της συμμετέχει σε πληθώρα καινοτόμων και πολύπλοκων
έργων όπως μεταξύ άλλων ανάπτυξη ακινήτων (γραφεία και οικιστικά συγκροτήματα), τεχνολογικά πάρκα,
αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, έργα υποδομής