Υπηρεσίες Συμβούλου Επενδύσεων σε εταιρείες και κεφάλαια επενδυόμενα σε Ακίνητη Περιουσία

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE  μέσω μίας άριστα καταρτισμένης και οργανωμένης ομάδας επενδύσεων, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων σε εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και σε εταιρείες επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Σήμερα η εταιρεία παρέχει επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Private Equity Fund TRIERIS REAL ESTATE LTD το οποίο δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία.