«α) Οικόπεδο, μετά της επ’ αυτού υφιστάμενης τετραώροφης οικοδομής, σχήματος Π (τριώροφης μετ’ ισογείου) χρησιμοποιουμένης ως Ξενοδοχείο Ύπνου Β’ Κατηγορίας, γνωστού υπό την επωνυμία “ΑΙΓΛΗ”, επιφάνειας (του οικοπέδου) μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο και 0,22 (3.452,22 τ.μ.) και β) ενός οικοπέδου, μετά του επ’ αυτού υφισταμένου λιθόκτιστου κτιρίου (αιθούσης Εστιατορίου και μαγειρείων) εξυπηρετούντος (του κτιρίου) το προπεριγραφέν ξενοδοχείο, επιφάνειας (του οικοπέδου) μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων δύο χιλιάδων τριακοσίων εννέα και 0,37 (2.309,37τ.μ.) ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. τα οποία βρίσκονται στα Λουτρά Αιδηψού Εύβοιας, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών Αιδηψού, της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, στο με αριθμό 21 Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της οδού 28ης Οκτωβρίου.»

«α) Οικόπεδο, μετά της επ’ αυτού υφιστάμενης τετραώροφης οικοδομής, σχήματος Π (τριώροφης μετ’ ισογείου) χρησιμοποιουμένης ως Ξενοδοχείο Ύπνου Β’ Κατηγορίας, γνωστού υπό την επωνυμία “ΑΙΓΛΗ”, επιφάνειας (του οικοπέδου) μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο και 0,22 (3.452,22 τ.μ.) και β) ενός οικοπέδου, μετά του επ’ αυτού υφισταμένου λιθόκτιστου κτιρίου (αιθούσης Εστιατορίου και μαγειρείων) εξυπηρετούντος (του κτιρίου) το προπεριγραφέν ξενοδοχείο, επιφάνειας (του οικοπέδου) μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων δύο χιλιάδων τριακοσίων εννέα και 0,37 (2.309,37τ.μ.) ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. τα οποία βρίσκονται στα Λουτρά Αιδηψού Εύβοιας, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών Αιδηψού, της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, στο με αριθμό 21 Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της οδού 28ης Οκτωβρίου.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management A.E.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά α) ενός οικοπέδου, μετά της επ’ αυτού υφιστάμενης τετραώροφης οικοδομής, σχήματος Π (τριώροφης μετ’ ισογείου) χρησιμοποιουμένης ως Ξενοδοχείο Ύπνου Β’ Κατηγορίας, γνωστού υπό την επωνυμία “ΑΙΓΛΗ”, επιφάνειας (του οικοπέδου) σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης  μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο και 0,22 (3.452,22 τ.μ.) και β) ενός οικοπέδου, μετά του επ’ αυτού υφισταμένου λιθόκτιστου κτιρίου (αιθούσης Εστιατορίου και μαγειρείων) εξυπηρετούντος (του κτιρίου) το προπεριγραφέν ξενοδοχείο, επιφάνειας (του οικοπέδου) σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τριακοσίων εννέα και 0,37 (2.309,37τ.μ.) ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. τα οποία βρίσκονται στα Λουτρά Αιδηψού Εύβοιας, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών Αιδηψού, της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, στο με αριθμό 21 Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της οδού 28ης Οκτωβρίου.

Το άνω πρώτο οικόπεδο, κατά απώτερους τίτλους κτήσης, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα και 0,20 (3.430,20τ.μ.).Η άνω τετραώροφη οικοδομή (Ξενοδοχείο) κατά απώτερους τίτλους κτήσεως, ειδικότερα αποτελείται από: Α) Το ισόγειο, το οποίο περιλαμβάνει προθάλαμο, σαλόνι, δέκα επτά (17) κοιτώνες, κουρείο, 4 λουτρά καθαριότητας, δέκα έξι (16) λουτρά ιαματικού ύδατος (υδροθεραπευτήριο), οκτώ (8) αποχωρητήρια, λινοθήκη, λεβητοστάσιο κεντρικής θερμάνσεως και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Β) Τον Πρώτο Α’ όροφο, ο οποίος περιλαμβάνει δύο (2) κλιμακοστάσια (κεντρικό και βοηθητικό) είσοδο ευρύτατο προθάλαμο, σαλόνι, δέκα εννέα (19) κοιτώνες, τρία (3) λουτρά καθαριότητας, οκτώ (8) αποχωρητήρια, γραφείο, κέντρο πληροφοριών, θυρωρείο, αίθουσα μπουφέ, βοηθητική κουζίνα, ανελκυστήρα κλπ. βοηθητικούς χώρους. Γ) Τους Δεύτερο Β’ και Τρίτο Γ’ Ορόφους, οι οποίοι ο κάθε ένας περιλαμβάνει ένα μεγάλο προθάλαμο, είκοσι δύο (22) κοιτώνες, οκτώ (8) λουτρά καθαριότητας, δώδεκα (12)αποχωρητήρια και λοιπούς χώρους, και Δ) Το Δώμα, στον οποίο έχει ανεγερθεί ευρύχωρος προθάλαμος και τρία (3) δωμάτια. Άπαντα τα ανωτέρω δωμάτια διαθέτουν εγκατάσταση νιπτήρα μετά θερμού και ψυχρού ύδατος, με μπιντέδες εντός λουτρών των διαμερισμάτων, μετά λουτρού και τα καθιερωμένα έπιπλα. Το Ξενοδοχείο υπό τις άνω συνθήκες κτιριολογικές διατάξεις, κατασκευής, δυνάμεως και ποιότητας εξοπλισμού έχει καταταγεί υπό της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στην A’ Κατηγορία. Το άνω οικόπεδο σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, κατά νεότερη καταμέτρηση είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις του Ν. 1337 για εισφορά σε γη και χρήμα και έχει επιφάνεια μέτρα 3.452,22τ.μ. και στο οποίο  κατά τον τίτλο κτήσης υφίστανται τα κάτωθι κτίρια, ήτοι: 1) ΚΤΙΡΙΟ Α Τετραώροφος οικοδομή με υπόγειο, η οποία αποτελείται από: α) Υπόγειο, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 1.103,33, β) Ισόγειο, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 791,78τ.μ., γ) Ημιώροφο, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 94,50τ.μ., δ) Πρώτο (Α) όροφο, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 757,78τ.μ., ε) Δεύτερο (Β) όροφο, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 757,78τ.μ. και στ) Τρίτο (Γ) όροφο, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 132,00τ.μ. 2) ΚΤΙΡΙΟ Β Διώροφος αποθήκη, η οποία αποτελείται από: α) Ισόγειο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 82,39τ.μ. και β) Πρώτο (Α) όροφο, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 82,39τ.μ. 3) ΚΤΙΡΙΟ Γ Διώροφος Αποθήκη, η οποία αποτελείται από: α) Ισόγειο, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 41,69τ.μ. και β) Πρώτο (Α) όροφο, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 41,69τ.μ. 4) ΚΤΙΡΙΟ Δ Ισόγειος Αποθήκη, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 75,15. 5) ΚΤΙΡΙΟ Ε Ισόγειο Κατάστημα, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 45,93τ.μ. Το υπ’ αριθμ άνω β  οικόπεδο, μετά του επ’ αυτού υφισταμένου λιθόκτιστου κτιρίου (αιθούσης Εστιατορίου και μαγειρείων) εξυπηρετούντος (του κτιρίου) το προπεριγραφέν ξενοδοχείο, επιφάνειας (του οικοπέδου) κατά τον τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων δύο χιλιάδων τριακοσίων εννέα και 0,37 (2.309,37τ.μ.), το οποίο βρίσκεται στα Λουτρά Αιδηψού Εύβοιας, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών Αιδηψού, της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, στο με αριθμό 21 Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της οδού 28ης Οκτωβρίου. Το άνω οικόπεδο, κατά απώτερους τίτλους κτήσεως, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 2.650τ.μ.Η άνω λιθόκτιστος αίθουσα, κατά απώτερους  τίτλους κτήσεως, αποτελείται από Εστιατόριο και Μαγειρείο και περιβάλλεται από βεράντες και ετέρας ακαλύπτου τοιαύτης στην πλευρά προς την θάλασσα. Το άνω οικόπεδο κατά το τίτλο κτήσης και, κατά νεότερη καταμέτρηση δεν είναι άρτιο και δεν είναι οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και είναι εκτός σχεδίου πόλεως και εντός Γ.ΓΙ.Σ. Η απόσταση από τη θάλασσα είναι (12) μέτρα. Δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337 για εισφορά σε γη και χρήμα και το οποίο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 2.309,37τ.μ. εξ’ ων τμήμα μεταξύ Αιγιαλού και παραλίας έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 963,28τ.μ. και εναπομένον τμήμα οικοπέδου έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 1.346,09τ.μ. Επί του άνω οικοπέδου υφίσταται κατά τον τίτλο κτήσης το κάτωθι κτίριο, ήτοι: ΚΤΙΡΙΟ ΣΤ’ Διώροφος οικοδομή, η οποία αποτελείται από: 1) Ισόγειο, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 456,99. 2) Πρώτο όροφο, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 324,00. Η άνω τετραώροφος οικοδομή (Ξενοδοχείο “Αίγλη”) και η άνω λιθόκτιστη αίθουσα (περίπτερο της “Αίγλης”), έχουν κηρυχθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία, δυνάμει της από 13-4-1988 Αποφάσεως της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, Τεύχος Δεύτερο Αριθμός Φύλλου 286/16-5-1988 Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως.

Σημειώνεται ότι δυνάμει του παραπάνω χαρακτηρισμού έχει γίνει υπαγωγή στον Ν. 4495/17 μέσω της οποίας εγκρίθηκε η απαραίτητη κατεδάφιση των βοηθητικών κτισμάτων του ξενοδοχείου υπ’ αρ. 2,3,4,5,6 και 7, όπως αυτά απεικονίζονται στο από 3/2020 διάγραμμα κάλυψης του μηχανικού Γ. Αθανασίου, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο φάκελο της 121.163/20-5-2020 άδειας κατεδάφισης.

Η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα για την επιλογή αναδόχου για την αγορά των ως άνω αναλυτικώς περιγραφόμενων ακινήτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά: (α)  παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία, (β) είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, (γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του και (στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την 20η Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, να επισκεφτούν τα ακίνητα σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή τους, καθώς και ότι είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζεται προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) τον τίτλο κτήσης του ακινήτου, τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομικής αδείας κατεδάφισης βοηθητικών κτισμάτων, τη δήλωση ένταξης στον Ν.4495/17, κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα ακόλουθα τηλέφωνα:

 

Κατά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πιθανώς και προσωπικά δεδομένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου των προς πώληση ακινήτων και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης / επεξεργασίας τους για οιονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Η υποβολή  προσφοράς στο διαγωνισμό για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην αντίστοιχη υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου Νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η εν συνόλω αγορά των ακινήτων σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές για το διαγωνισμό υποβάλλονται σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564) προσωπικά (ή με εκπρόσωπό σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου και επιπρόσθετα την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο « α) Οικόπεδο, μετά της επ’ αυτού υφιστάμενης τετραώροφης οικοδομής, σχήματος Π (τριώροφης μετ’ ισογείου) χρησιμοποιουμένης ως Ξενοδοχείο Ύπνου Β’ Κατηγορίας, γνωστού υπό την επωνυμία “ΑΙΓΛΗ”, επιφάνειας (του οικοπέδου) μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο και 0,22 (3.452,22 τ.μ.) και β) ενός οικοπέδου, μετά του επ’ αυτού υφισταμένου λιθόκτιστου κτιρίου (αιθούσης Εστιατορίου και μαγειρείων) εξυπηρετούντος (του κτιρίου) το προπεριγραφέν ξενοδοχείο, επιφάνειας (του οικοπέδου) μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων δύο χιλιάδων τριακοσίων εννέα και 0,37 (2.309,37τ.μ.) ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. τα οποία βρίσκονται στα Λουτρά Αιδηψού Εύβοιας, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών Αιδηψού, της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, στο με αριθμό 21 Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της οδού 28ης Οκτωβρίου.»

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, αποκλείονται της διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς. Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία μόνο προσφορά που θα αφορά  στο συνολικά προσφερόμενο τίμημα για την αγορά των  παραπάνω ακινήτων και τον τρόπο καταβολής αυτού.

Οι υποψήφιοι  μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1) Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση. 2) Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία. 3) Υπογραφή του προσφέροντος, και 4) Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την εν συνόλω αγορά των ακινήτων. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφορά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει η εν συνόλω αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητήριου συμβολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την 20η Ιουλίου 2021, σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης του διαγωνισμού θα είναι η προσφορά με το υψηλότερο συνολικά προσφερόμενο τίμημα για την αγορά εν συνόλω των παραπάνω ακινήτων .. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος του συνολικά προσφερόμενου από αυτούς τιμήματος για την αγορά εν συνόλω των παραπάνω ακινήτων), , βελτίωση των προσφορών τους για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

προσωπικού χαρακτήρα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημιά ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλειά τους ή των προστηθέντων τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. μεταβιβάζει τα πωλούμενα ακίνητα όπως αυτά είναι και βρίσκονται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά τους. Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι για την εν συνόλω αγορά των ακινήτων πρέπει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάσταση των ακινήτων πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν τα πωλούμενα ακίνητα από νομικής, πραγματικής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζουν και ότι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E.  δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος, του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των πωλούμενων ακινήτων ή των υφιστάμενων εκκρεμοδικιών, του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του σε σχέση με τα ανωτέρω.

Η διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.