«1) Η υπό στοιχεία (Μ1) κατοικία του κτιρίου 1, 2) η υπό στοιχεία (M2) κατοικία του κτιρίου 1, 3) η υπό στοιχεία (M3) κατοικία του κτιρίου 1, 4) η υπό στοιχεία (Μ4) κατοικία του κτιρίου 2, 5) η υπό στοιχεία (Μ5) κατοικία του κτιρίου 2, 6) η υπό στοιχεία (Μ6) κατοικία του κτιρίου 2, 7) η υπό στοιχεία (Μ10) κατοικία του κτιρίου 4, 8) η υπό στοιχεία (M11) κατοικία του κτιρίου 4, 9) η υπό στοιχεία (Μ12) κατοικία του κτιρίου 4, 10) η υπό στοιχεία (Μ13) κατοικία του κτιρίου 5,11) η υπό στοιχεία (ΣΤ1) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 1, 12) η υπό στοιχεία (ΣΤ2) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 1, 13) η υπό στοιχεία (ΣΤ3) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 1, 14) η υπό στοιχεία (ΣΤ4) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 2, 15) η υπό στοιχεία (ΣΤ5) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 2, 16) η υπό στοιχεία (ΣΤ6) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 2, 17) η υπό στοιχεία (ΣΤ10) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 4, 18) η υπό στοιχεία (ΣΤ11) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 4,19) η υπό στοιχεία (ΣΤ12) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 4 και 20) η υπό στοιχεία (ΣΤ13) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 5, που βρίσκονται σε ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων είκοσι τεσσάρων και 0,75 (7.024,75τ.μ.) το οποίο κείται εντός του υπ’ αριθμόν τρία (3) Οικοδομικού Τετραγωνικού του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, του Δήμου Κηφισιάς Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής, του τέως Δήμου Μαραθώνας Αττικής και έχει προσόψεις επί της Λεωφόρου Θησέως, στην οποία φέρει τους αριθμούς 89 και 89Α και επί της οδού Άλσους, στην οποία φέρει τον αριθμό 6.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management A.E.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά ιδιοκτησιών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Αναλυτικότερα πρόκειται για : 1) την υπό στοιχεία (Μ1) κατοικία του κτιρίου 1 η οποία περιέχει κτίσματα στο υπόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 ΥΠΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα επτά και 0,66 (77,66τ.μ.), στο ισόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 ΙΣΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ένα και 0,81 (101,81τ.μ.) και στον πρώτο όροφο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 ΟΡΟΦΟΣ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ένα και 0,81 (101,81τ.μ.), συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και συμμετέχει με ποσοστό εξήντα έξι χιλιοστά (66/000) εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως, με την μορφή της πραγματικής δουλείας, του περιβάλλοντος αυτήν χώρου συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων είκοσι και 0,80 (420,80τ.μ.), 2) την  υπό στοιχεία (M2) κατοικία του κτιρίου 1 η οποία περιέχει κτίσματα στο υπόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ΥΠΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών εξήντα και 0,76 (60,76 τ.μ.), στο ισόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ΙΣΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών ενενήντα επτά και 0,34 (97,34 τ.μ.) και στον πρώτο όροφο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ΟΡΟΦΟΣ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών ενενήντα επτά και 0,34 (97,34 τ.μ.), συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και συμμετέχει με ποσοστό εξήντα έξι χιλιοστά (66/000) εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως, με την μορφή της πραγματικής δουλείας, του περιβάλλοντος αυτήν χώρου  συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων τριάντα εννέα (239,00τ.μ.) , 3) την υπό στοιχεία (M3) κατοικία του κτιρίου 1 η οποία περιέχει κτίσματα στο υπόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 ΥΠΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα επτά και 0,39 (77,39 τ.μ.), στο ισόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 ΙΣΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ένα και 0,81 (101,81τ.μ.) και στον πρώτο όροφο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 ΟΡΟΦΟΣ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ένα και 0,81 (101,81τ.μ.), συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και συμμετέχει με ποσοστό εξήντα έξι χιλιοστά (66/000) εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως, με την μορφή της πραγματικής δουλείας, του περιβάλλοντος αυτήν χώρου συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εβδομήντα έξι και 0,30 (376,30 τ.μ.), 4) την  υπό στοιχεία (Μ4) κατοικία του κτιρίου 2 η οποία περιέχει κτίσματα στο υπόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 4 ΥΠΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα επτά και 0,66 (77,66 τ.μ.), στο ισόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 4 ΙΣΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ένα και 0,81 (101,81τ.μ.) και στον πρώτο όροφο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 4 ΟΡΟΦΟΣ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ένα και 0,81 (101,81τ.μ.), συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και συμμετέχει με ποσοστό εξήντα έξι χιλιοστά (66/000) εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως, με την μορφή της πραγματικής δουλείας, του περιβάλλοντος αυτήν χώρου συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων  εβδομήντα δύο και 0,40 (372,40 τ.μ.), 5)  την υπό στοιχεία (Μ5) κατοικία του κτιρίου 2 η οποία περιέχει κτίσματα στο υπόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 5 ΥΠΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών εξήντα και 0,76 (60,76 τ.μ.), στο ισόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 5 ΙΣΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών ενενήντα επτά και 0,34 (97,34 τ.μ.) και στον πρώτο όροφο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 5 ΟΡΟΦΟΣ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών ενενήντα επτά και 0,34 (97,34 τ.μ.) , συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και συμμετέχει με ποσοστό εξήντα έξι χιλιοστά (66/000) εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως, με την μορφή της πραγματικής δουλείας, του περιβάλλοντος αυτήν χώρου συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων τριάντα οκτώ 0,70 (238,70 τ.μ.) , 6) την υπό στοιχεία (Μ6) κατοικία του κτιρίου 2 η οποία περιέχει κτίσματα στο υπόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 6 ΥΠΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα επτά και 0,39 (77,39 τ.μ.), στο ισόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 6 ΙΣΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ένα και 0,81 (101,81τ.μ.), και στον πρώτο όροφο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 6 ΟΡΟΦΟΣ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ένα και 0,81 (101,81τ.μ.),  συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και συμμετέχει με ποσοστό εξήντα έξι χιλιοστά (66/000) εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως, με την μορφή της πραγματικής δουλείας, του περιβάλλοντος αυτήν χώρου συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εβδομήντα εννέα και 0,60 (379,60 τ.μ.) , 7) την  υπό στοιχεία (Μ10) κατοικία του κτιρίου 4 η οποία περιέχει κτίσματα στο υπόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 10 ΥΠΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα επτά και 0,66 (77,66 τ.μ.), στο ισόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 10 ΙΣΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ένα και 0,81 (101,81τ.μ.), και στον πρώτο όροφο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 10 ΟΡΟΦΟΣ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ένα και 0,81 (101,81τ.μ.),  συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και συμμετέχει με ποσοστό εξήντα έξι χιλιοστά (66/000) εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως, με την μορφή της πραγματικής δουλείας, του περιβάλλοντος αυτήν χώρου συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων πενήντα τριών και 0,90 (453,90 τ.μ.), 8) την υπό στοιχεία (M11) κατοικία του κτιρίου 4 η οποία περιέχει κτίσματα στο υπόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 11 ΥΠΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών εξήντα και 0,76 (60,76 τ.μ.), στο ισόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 11 ΙΣΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών ενενήντα επτά και 0,34 (97,34 τ.μ.), και στον πρώτο όροφο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 11 ΟΡΟΦΟΣ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών ενενήντα επτά και 0,34 (97,34τ.μ.),  συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και συμμετέχει με ποσοστό εξήντα έξι χιλιοστά (66/000) εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως, με την μορφή της πραγματικής δουλείας, του περιβάλλοντος αυτήν χώρου συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων πενήντα και 0,50 (250,50 τ.μ.), 9) την υπό στοιχεία (Μ12) κατοικία του κτιρίου 4 η οποία περιέχει κτίσματα στο υπόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 12 ΥΠΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα επτά και 0,39 (77,39 τ.μ.), στο ισόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 12 ΙΣΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ένα και 0,81 (101,81τ.μ.), και στον πρώτο όροφο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 12 ΟΡΟΦΟΣ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ένα και 0,81 (101,81τ.μ.),  συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και συμμετέχει με ποσοστό εξήντα έξι χιλιοστά (66/000) εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως, με την μορφή της πραγματικής δουλείας, του περιβάλλοντος αυτήν χώρου συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων σαράντα έξι και 0,60 (446,60 τ.μ.), 10) την υπό στοιχεία (Μ13) κατοικία του κτιρίου 5 η οποία περιέχει κτίσματα στο υπόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 13 ΥΠΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνεια  μέτρων τετραγωνικών εκατόν εβδομήντα και 0,82 (170,82τ.μ.), στο ισόγειο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 13 ΙΣΟΓΕΙΟ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων δυο και 0,40 (202,40 τ.μ.), και στον πρώτο όροφο με την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΙΑ 13 ΟΡΟΦΟΣ συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ογδόντα έξι και 0,82 (186,82τ.μ.),  συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και συμμετέχει με ποσοστό  εκατόν τριάντα τριών χιλιοστών (133/000) εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως, με την μορφή της πραγματικής δουλείας, του περιβάλλοντος αυτήν χώρου συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών χιλίων οκτακόσιων είκοσι έξι και 0,76 (1.826,76τ.μ.), 11) την υπό στοιχεία (ΣΤ1) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 1 συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,30 (25,30τ.μ.) και ποσοστό συμμετοχής εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο πέντε χιλιοστά (5/000), 12) την  υπό στοιχεία (ΣΤ2) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 1 συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και 0,50 (24,50 τ.μ.) και ποσοστό συμμετοχής εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο πέντε χιλιοστά (5/000), 13) την υπό στοιχεία (ΣΤ3) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 1 συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,30 (25,30τ.μ.) και ποσοστό συμμετοχής εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο πέντε χιλιοστά (5/000), 14) την υπό στοιχεία (ΣΤ4) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 2 συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,30 (25,30τ.μ.) και ποσοστό συμμετοχής εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο πέντε χιλιοστά (5/000) , 15)  την υπό στοιχεία (ΣΤ5) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 2 συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και 0,50 (24,50 τ.μ.) και ποσοστό συμμετοχής εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο πέντε χιλιοστά (5/000), 16)  την υπό στοιχεία (ΣΤ6) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 2 συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,30 (25,30τ.μ.) και ποσοστό συμμετοχής εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο πέντε χιλιοστά (5/000).Οι πιο πάνω χώροι σταθμεύσεως με στοιχεία ΣΊΤ, ΣΤ2, ΣΤ3, ΣΤ4, ΣΤ5 και ΣΤ6 κείνται στον ενιαίο υπόγειο χώρο ελιγμών αυτοκινήτων υπό τα κτίρια 1 και 2. 17) την  υπό στοιχεία (ΣΤ10) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 4 συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,30 (25,30τ.μ.) και ποσοστό συμμετοχής εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο πέντε χιλιοστά (5/000), 18) την υπό στοιχεία (ΣΤ11) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 4 συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών είκοσι τέσσερα και 0,50 (24,50 τ.μ.) και ποσοστό συμμετοχής εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο πέντε χιλιοστά (5/000),  19) την υπό στοιχεία (ΣΤ12) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 4 συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,30 (25,30τ.μ.) και ποσοστό συμμετοχής εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο πέντε χιλιοστά (5/000).Οι πιο πάνω χώροι σταθμεύσεως με στοιχεία ΣΤ10, ΣΤ11 και ΣΤ12 κείνται στον ενιαίο υπόγειο χώρο ελιγμών υπό τα κτίρια 3 και 4. 20) την υπό στοιχεία (ΣΤ13) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 5 έχει δική του ξεχωριστή και ανεξάρτητη είσοδο από την οδό Θησέως συνολικής επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών εκατόν ένα και 0,29 (101,29 τ.μ.) και ποσοστό συμμετοχής εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο πέντε χιλιοστά (15/000).Τα πιο πάνω περιγραφόμενα ακίνητα βρίσκονται σε ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων είκοσι τεσσάρων και 0,75 (7.024,75τ.μ.) ή όσης εκτάσεως και αν είναιπλέον ή έλαττον, το οποίο κείται εντός του υπ’ αριθμόν τρία (3) Οικοδομικού Τετραγωνικού του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, του Δήμου Κηφισιάς Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής, του τέως Δήμου Μαραθώνας Αττικής και έχει προσόψεις επί της Λεωφόρου Θησέως, στην οποία φέρει τους αριθμούς 89 και 89Α και επί της οδού Άλσους, στην οποία φέρει τον αριθμό 6.Το οικόπεδο αυτό, κατά την τελευταία καταμέτρησή του αυτό έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά επτά χιλιάδες είκοσι τέσσερα και 0,76 (7.024,76τ.μ.), είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1337/1983. Οι πιο πάνω περιγραφόμενες κατοικίες του συγκροτήματος με στοιχεία M1, M2, M3, Μ4, Μ5, Μ6, Μ10, M11 και Μ12 είναι πλήρως αποπερατωμένες και κατοικήσιμες, έχουν είσοδο από τον κοινόχρηστο διάδρομο που εξυπηρετεί όλες τις κατοικίες, ο οποίος επεκτείνεται από την οδό Άλσους έως την Λεωφόρο Θησέως. Η κατοικία με τα στοιχεία Μ13 του κτιρίου 5 διαπιστώθηκε ότι είναι ημιτελής και βρίσκεται στο στάδιο των επιχρισμάτων, έχει δική της ανεξάρτητη είσοδο από τις υπόλοιπες κατοικίες του συγκροτήματος που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Θησέως. Από την Λεωφόρο Θησέως έχει είσοδο και η ράμπα που οδηγεί στη με στοιχεία ΣΤ13 θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 5 και ο περιβάλλοντας χώρος της κατοικίας Μ13 του κτιρίου 5 είναι αδιαμόρφωτος. Οι κατοικίες του συγκροτήματος με στοιχεία M1 και Μ3 είναι μισθωμένες. Η περιγραφή των ανωτέρω ιδιοκτησιών έχει διατυπωθεί σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης.

Η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή  για την επιλογή αναδόχου για την αγορά των άνωθεν  περιγραφόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά: (α)  παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία, (β) είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, (γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του και (στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την 21η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, να επισκεφτούν τα ακίνητα σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή τους, καθώς και ότι είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf)   τον τίτλο κτήσης του ακινήτου και τα σχέδια που προσαρτώνται στο συμβόλαιο 1464/2006 της συμβολαιογράφου Πειραιώς Σοφίας Λυμπεροπούλου, κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και/ στα ακόλουθα τηλέφωνα:

 

Κατά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πιθανώς και προσωπικά δεδομένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου των προς πώληση ακινήτων και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης / επεξεργασίας τους για οιονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Η υποβολή  προσφοράς στο διαγωνισμό για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην αντίστοιχη υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου Νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η αγορά του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές για το διαγωνισμό υποβάλλονται σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564) προσωπικά (ή με εκπρόσωπό σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου και επιπρόσθετα την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «Προσφορά ιδιοκτησιών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Αναλυτικότερα : 1) Η υπό στοιχεία (Μ1) κατοικία του κτιρίου 1, 2) η υπό στοιχεία (M2) κατοικία του κτιρίου 1, 3) η υπό στοιχεία (M3) κατοικία του κτιρίου 1, 4) η υπό στοιχεία (Μ4) κατοικία του κτιρίου 2, 5) η υπό στοιχεία (Μ5) κατοικία του κτιρίου 2, 6) η υπό στοιχεία (Μ6) κατοικία του κτιρίου 2, 7) η υπό στοιχεία (Μ10) κατοικία του κτιρίου 4, 8) η υπό στοιχεία (M11) κατοικία του κτιρίου 4, 9) η υπό στοιχεία (Μ12) κατοικία του κτιρίου 4, 10) η υπό στοιχεία (Μ13) κατοικία του κτιρίου 5,11) η υπό στοιχεία (ΣΤ1) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 1, 12) η υπό στοιχεία (ΣΤ2) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 1, 13) η υπό στοιχεία (ΣΤ3) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 1, 14) η υπό στοιχεία (ΣΤ4) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 2, 15) η υπό στοιχεία (ΣΤ5) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 2, 16) η υπό στοιχεία (ΣΤ6) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 2, 17) η υπό στοιχεία (ΣΤ10) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 4, 18) η υπό στοιχεία (ΣΤ11) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 4,19) η υπό στοιχεία (ΣΤ12) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 4 και 20) η υπό στοιχεία (ΣΤ13) θέση στάθμευσης του υπογείου του κτιρίου 5, που βρίσκονται σε ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων είκοσι τεσσάρων και 0,75 (7.024,75τ.μ.) το οποίο κείται εντός του υπ’ αριθμόν τρία (3) Οικοδομικού Τετραγωνικού του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, του Δήμου Κηφισιάς Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής, του τέως Δήμου Μαραθώνας Αττικής και έχει προσόψεις επί της Λεωφόρου Θησέως, στην οποία φέρει τους αριθμούς 89 και 89Α και επί της οδού Άλσους, στην οποία φέρει τον αριθμό 6.» Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, αποκλείονται της διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς. Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία μόνο προσφορά που θα αφορά στο συνολικά προσφερόμενο τίμημα για την αγορά εν συνόλω των παραπάνω ακινήτων και τον τρόπο καταβολής αυτού. Στην ως άνω προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται και επιμερισμός του προσφερόμενου τιμήματος ανά ακίνητο. Οι υποψήφιοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1) Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση. 2) Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία. 3) Υπογραφή του προσφέροντος, και 4) Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την αγορά του άνω ακινήτου. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφορά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει η αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητήριου συμβολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την 21η Δεκεμβρίου 2021, σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης του διαγωνισμού θα είναι η προσφορά με το υψηλότερο συνολικά προσφερόμενο τίμημα για την αγορά εν συνόλω των παραπάνω ακινήτων . Η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate M.A.E. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος του συνολικά προσφερόμενου από αυτούς τιμήματος για την αγορά εν συνόλω των παραπάνω ακινήτων), βελτίωση των προσφορών τους για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που ανακηρυχθεί τελικός πλειοδότης, ο φάκελος πώλησης του ακινήτου τίθεται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εντός μιας εβδομάδας από την κατακύρωση, θα γνωστοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate M.A.E. διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αναβάλουν ή/και να ματαιώσουν ή/και να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, καθώς και να μεταβιβάσουν τα ακίνητα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Τα ως άνω δικαιώματα της Τράπεζας Πειραιώς και της Πειραιώς Real Estate M.A.E. μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε τέτοια αναβολή, ματαίωση/ανάκληση/μεταβολή, ως και η μεταβίβαση των ακινήτων σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού το οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Τράπεζας Πειραιώς και της Πειραιώς Real Estate M.A.E., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή την κατακύρωση του ακινήτου σε αυτούς ή/και την οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την αποστολή στον πλειοδότη της ως άνω απόφασης της Τράπεζας Πειραιώς για την κατακύρωση, θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό με την ταυτόχρονη καταβολή ως προκαταβολής ποσού το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του συνολικού τιμήματος αγοράς εν συνόλω των παραπάνω ακινήτων. Το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος 5 μηνών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ανωτέρω πώληση θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του αγοραστή και των πραγματικών δικαιούχων εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και του εντοπισμού και τεκμηρίωσης της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω συναλλαγή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate M.A.E. δεν φέρουν καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημιά ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλειά τους ή των προστηθέντων τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Τράπεζα Πειραιώς μεταβιβάζει τα πωλούμενα ακίνητα όπως αυτά είναι και βρίσκονται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά τους. Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάσταση των ακινήτων πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι υφίστανται εκκρεμείς δίκες με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν τα πωλούμενα ακίνητα από νομικής, πραγματικής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα  προορίζουν και ότι η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate M.A.E. δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος ή των υφιστάμενων εκκρεμοδικιών, του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του σε σχέση με τα ανωτέρω.

Η διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.