«Δύο (2) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή μίας (1) κατοικίας (μεζονέτας) και μίας (1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις εκτάσεως 735,25 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «Καλογρέζα» και στον Συνοικισμό Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης, στην Φιλοθέη Αττικής, στο υπ’ αριθμ. 49α οικοδομικό τετράγωνο και στην οδό Κύπρου αριθμός 28. Αναλυτικότερα πρόκειται για την υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ 1) οριζόντια ιδιοκτησία – κατοικία σε τρία (3) επίπεδα (μεζονέτα) (Κ.Α.Ε.Κ. 051420232012/0/5) και την της υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΘΗΤΑ ΣΙΓΜΑ ΕΝΑ (ΚΘΣ 1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του δευτέρου (Β’) υπογείου (Κ.Α.Ε.Κ. 051420232012/0/1).»

«Δύο (2) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή μίας (1) κατοικίας (μεζονέτας) και μίας (1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις εκτάσεως 735,25 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «Καλογρέζα» και στον Συνοικισμό Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης, στην Φιλοθέη Αττικής, στο υπ’ αριθμ. 49α οικοδομικό τετράγωνο και στην οδό Κύπρου αριθμός 28. Αναλυτικότερα πρόκειται για την υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ 1) οριζόντια ιδιοκτησία – κατοικία σε τρία (3) επίπεδα (μεζονέτα) (Κ.Α.Ε.Κ. 051420232012/0/5) και την της υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΘΗΤΑ ΣΙΓΜΑ ΕΝΑ (ΚΘΣ 1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του δευτέρου (Β’) υπογείου (Κ.Α.Ε.Κ. 051420232012/0/1).»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Μ.A.E.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά εν συνόλω δύο (2) αυτοτελών και ανεξάρτητων οριζοντίων ιδιοκτησιών, δηλαδή μίας (1) κατοικίας (μεζονέτας) και μίας (1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις εκτάσεως 735,25 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «Καλογρέζα» και στον Συνοικισμό Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης στο υπ’ αριθμ. σαράντα εννέα άλφα μικρό (49α) οικοδομικό τετράγωνο και στην οδό Κύπρου αριθμός 28. Αναλυτικότερα πρόκειται 1) Για την υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ 1) οριζόντια ιδιοκτησία – κατοικία σε τρία (3) επίπεδα (μεζονέτα), η οποία αποτελείται από α) το υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ ΥΨΙΛΟΝ ΔΥΟ (KI Υ2) τμήμα της κατοικίας αυτής του δευτέρου (Β’) υπογείου ορόφου και περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο της εν λόγω κατοικίας που οδηγεί στο τμήμα της του πρώτου (Α) υπογείου και στο τμήμα της του ισογείου ορόφου δηλαδή αποτελείται από τον χώρο του κλιμακοστασίου και το φρέαρ του ανελκυστήρα (LIFT 1) και έχει επιφάνεια 11,00 τ.μ. β) την υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ ΥΨΙΛΟΝ ΕΝΑ (KI Υ1) αποθήκη του πρώτου (Α’) υπογείου ορόφου, η οποία αποτελείται από έξι (6) επί μέρους αποθήκες, το μηχανοστάσιο της πισίνας της υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ1) κατοικίας, το κλιμακοστάσιο της υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ 1) κατοικίας, προς το δεύτερο (Β’) υπόγειο όροφο και προς τον ισόγειο και το φρεάτιο του ανελκυστήρα (LIFT 1) της υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ 1) κατοικίας και έχει επιφάνεια 142,50 τ.μ. και γ) την υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ 1) κατοικίας του ισογείου ορόφου η οποία αποτελείται από καθιστικό ενιαίο με τραπεζαρία, κουζίνα, W.C., ένα λουτρό, ένα υπνοδωμάτιο, δύο (2) ημιϋπαίθριους χώρους και κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα (LIFT 1) που οδηγούν στο τμήμα του πρώτου (Α’) υπογείου ορόφου και του δευτέρου (Β’) υπογείου ορόφου και έχει επιφάνεια 107,80 τ.μ., επιφάνεια ημιϋπαιθρίων χώρων 31,21 τ.μ.. Η εν λόγω υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ 1) κατοικία σε τρία (3) επίπεδα (μεζονέτα), η οποία όπως προαναφέρθηκε αποτελείται από το υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ ΥΨΙΛΟΝ ΔΥΟ (KI Υ2) τμήμα της του δευτέρου (Β’) υπογείου ορόφου, την υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ ΥΨΙΛΟΝ ΕΝΑ (KI Υ1) αποθήκη (τμήμα της) του πρώτου (Α’) υπογείου ορόφου και την υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ 1) οικία (τμήμα της) του ισογείου ορόφου, τα οποία τμήματα επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και αποτελούν μια ενιαία λειτουργικά οριζόντια ιδιοκτησία, ήτοι την εν λόγω υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ 1) κατοικία σε τρία (3) επίπεδα (μεζονέτα), με συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 282/1000 Στην κατοικία αυτή με τα στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ 1) και ανήκουν κατ’ αποκλειστική χρήση : α) το υπό στοιχεία Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Ν τμήμα του οικοπέδου το οποίο έχει επιφάνεια 93,21 τ.μ. και στο οποίο περιλαμβάνεται και η ανοικτή πισίνα με τα στοιχεία (ΠΙΣΙΝΑ 1) επιφάνειας 13,50 τ.μ. και ο διάδρομος διέλευσης των πεζών προς την εν λόγω κατοικία, β) το υπό στοιχεία Λ’ – Μ’ – Ν’ – Υ’ – Φ’ – X’ – Ω’ – Λ’ τμήμα του οικοπέδου το οποίο έχει επιφάνεια 10,65 τ.μ. και γ) το υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α τμήμα του πρώτου (Α’) υπογείου (εκτός του φρεατίου αερισμού Α), το οποίο έχει επιφάνεια 39,65 τ.μ.. (Κ.Α.Ε.Κ. 051420232012/0/5) Και 2) Την της υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΘΗΤΑ ΣΙΓΜΑ ΕΝΑ (ΚΘΣ 1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του δευτέρου (Β’) υπογείου, η οποία αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο και μηχανοστάσιο (LIFT 1), έχει επιφάνεια 141,99 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο τριάντα οκτώ χιλιοστά (38/1000) εξ αδιαιρέτου. (Κ.Α.Ε.Κ. 051420232012/0/1)

Η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα για την επιλογή αναδόχου για την αγορά των ως άνω αναλυτικώς περιγραφόμενων οριζόντιων ιδιοκτησιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά: (α) παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία, (β) είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, (γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του και (στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την 15η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, να επισκεφτούν το ακίνητο σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή του, καθώς και ότι είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) τον τίτλο κτήσης του ακινήτου, στέλεχος οικοδομικής άδειας ανέγερσης με την αναθεώρηση αυτής, συνοδευτικά σχέδια οικοδομικής άδειας και της αναθεώρησης αυτής (αρχιτεκτονικές κατόψεις, τομές, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης κλπ), σχέδια τίτλου, σύσταση και κανονισμό οριζόντιων ιδιοκτησιών κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα ακόλουθα τηλέφωνα:

 

Κατά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πιθανώς και προσωπικά δεδομένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου του προς πώληση ακινήτου και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης / επεξεργασίας τους για οιονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η  15η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην αντίστοιχη υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου Νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η αγορά των ακινήτων σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές για το διαγωνισμό υποβάλλονται σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564) προσωπικά (ή με εκπρόσωπό σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου και επιπρόσθετα την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «Προσφορά για την αγορά δύο (2) αυτοτελών και ανεξάρτητων οριζοντίων ιδιοκτησιών, δηλαδή μίας (1) κατοικίας (μεζονέτας) και μίας (1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις εκτάσεως 735,25 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση «Καλογρέζα» και στον Συνοικισμό Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης, στην Φιλοθέη Αττικής, στο υπ’ αριθμ. 49α οικοδομικό τετράγωνο και στην οδό Κύπρου αριθμός 28. Αναλυτικότερα πρόκειται για την υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ 1) οριζόντια ιδιοκτησία – κατοικία σε τρία (3) επίπεδα (μεζονέτα) (Κ.Α.Ε.Κ. 051420232012/0/5) και την της υπό στοιχεία ΚΑΠΑ ΘΗΤΑ ΣΙΓΜΑ ΕΝΑ (ΚΘΣ 1) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του δευτέρου (Β’) υπογείου (Κ.Α.Ε.Κ. 051420232012/0/1).»

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, αποκλείονται της διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς. Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία μόνο προσφορά που θα αφορά το προσφερόμενο τίμημα για την αγορά εν συνόλω των παραπάνω οριζόντιων ιδιοκτησιών και τον τρόπο καταβολής αυτού. Στην ως άνω προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται και επιμερισμός του προσφερόμενου τιμήματος ανά οριζόντια ιδιοκτησία.

Οι υποψήφιοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1) Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση. 2) Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία. 3) Υπογραφή του προσφέροντος, και 4) Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την αγορά εν συνόλω των περιγραφόμενων οριζόντιων ιδιοκτησιών. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφορά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει η αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητήριου συμβολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την 15η Μαρτίου 2022, σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η προσφορά με το συνολικά υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα για την αγορά εν συνόλω των περιγραφόμενων οριζόντιων ιδιοκτησιών Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος του συνολικά προσφερόμενου από αυτούς τιμήματος για την αγορά εν συνόλω των παραπάνω οριζόντιων ιδιοκτησιών), βελτίωση των προσφορών τους για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που ανακηρυχθεί τελικός πλειοδότης, ο φάκελος πώλησης του ακινήτου τίθεται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εντός μιας εβδομάδας από την κατακύρωση θα γνωστοποιηθεί, με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E., διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αναβάλουν ή/και να ματαιώσουν ή/και να ανακαλέσουν το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, καθώς και να μεταβιβάσουν το ακίνητο καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Τα ως άνω δικαιώματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε τέτοια αναβολή, ματαίωση/ανάκληση/μεταβολή, ως και η μεταβίβαση του ακινήτου σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού το οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της Πειραιώς Real Estate Μ.A.E., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή την κατακύρωση του ακινήτου σε αυτούς ή/και την οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την αποστολή στον πλειοδότη της ως άνω απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς, θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό με την ταυτόχρονη καταβολή ως προκαταβολής ποσού το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματος πώλησης του ακινήτου. Το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος 5 μηνών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ανωτέρω πώληση θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του αγοραστή και των πραγματικών δικαιούχων εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και του εντοπισμού και τεκμηρίωσης της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω συναλλαγή..

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. δεν φέρουν καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημιά ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλειά τους ή των προστηθέντων τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Τράπεζα Πειραιώς μεταβιβάζει τις πωλούμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες όπως αυτές είναι και βρίσκονται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά τους. Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά των οριζόντιων ιδιοκτησιών πρέπει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάσταση τους πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν τις πωλούμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες από νομικής, πραγματικής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτές είναι κατάλληλες για τη χρήση που τις προορίζουν και ότι η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος, του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των πωλούμενων οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Η διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.