«Οριζόντιες ιδιοκτησίες, ιδιοκτησίας της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. Αναλυτικότερα πρόκειται για: 1) Μία αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία με τα στοιχεία Κατάστημα υπογείου – ισογείου – Α’ ορόφου, μετά των ανηκόντων σ’ αυτήν ιδιοχρήστων χώρων του ακαλύπτου χώρου και του δώματος του ΚΤΙΡΙΟΥ 1, ενός κτιριακού συγκροτήματος που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως και στην περιφέρεια του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αττικής, στο με αριθμό τριακόσια σαράντα τρία άλφα (343α) οικοδομικό τετράγωνο και επί της διασταύρωσης της οδού Θερμοπυλών με τις Λεωφόρους Ηρακλείου στην οποία φέρει τον αριθμό 432 και Ελευθερίου Βενιζέλου. 2) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου, στη θέση «Καναπίτσα», επί των οδών Λέσβου και Αδριανείου (πρώην Αργοναυτών). Επί του άνω οικοπέδου η αφενός συμβαλλόμενη εταιρεία έχει κατασκευάσει ένα κτήριο καταστημάτων – τριώροφη οικοδομή με δύο (2) υπόγεια parking. Το κτήριο αυτό αποτελείται από ισόγειο, από πρώτο (Α) όροφο, από δεύτερο (Β) όροφο, και από δύο (2) υπόγεια parking εκατοστών. 3) Το υπ’ αριθμόν διακόσια είκοσι εννέα (229) οικόπεδο του 51ου Οικοδομικού Τετραγώνου της Εποικισθείσης Περιοχής του Συνοικισμού Θέρμης, της Ομώνυμης Κοινότητας και ήδη της περιφερείας του Δημοτικού Διαμερίσματος Θέρμης, του Δήμου Θέρμης, της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς, επί των οδών Αλεξάνδρου Παπάγου και ήδη Βασιλικής Ταβάκη αριθμός 25 και Π. Τσαλδάρη. Επί του ανωτέρω οικοπέδου ανεγέρθη διώροφη επαγγελματική στέγη με υπόγειο, αποτελούμενη από: α) υπόγειο, β) ισόγειο, και γ) πρώτο (1ο) όροφο. 4) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά του επ’ αυτού πολυόροφου κτιρίου αποτελούμενου από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β’) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους, που βρίσκεται εντός σχεδίου του Δήμου Σπάρτης Λακωνίας, στη θέση «ΓΕΦΥΡΑ ή ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΕΣ» στο Ο.Τ. 100 και επί της οδού Όρθιας Αρτέμιδος 1, (πρώην ΕΌ. Σπάρτης-Τρίπολης) και Ανωνύμου οδού. 5)Αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο κείμενο στη θέση «Άγιος Παύλος» Ασφενδιού Κω του Δήμου Δικαίου. Επί του ανωτέρω αγροτεμαχίου έχει αναγερθεί κτίριο δύο καταστημάτων με υπόγειο.Το υπόγειο του άνω κτιρίου είναι αποθηκευτικός χώρος. Το ισόγειο αποτελείται από δύο καταστήματα.»

«Οριζόντιες ιδιοκτησίες, ιδιοκτησίας της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. Αναλυτικότερα πρόκειται για: 1) Μία αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία με τα στοιχεία Κατάστημα υπογείου – ισογείου – Α’ ορόφου, μετά των ανηκόντων σ’ αυτήν ιδιοχρήστων χώρων του ακαλύπτου χώρου και του δώματος του ΚΤΙΡΙΟΥ 1, ενός κτιριακού συγκροτήματος που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως και στην περιφέρεια του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αττικής, στο με αριθμό τριακόσια σαράντα τρία άλφα (343α) οικοδομικό τετράγωνο και επί της διασταύρωσης της οδού Θερμοπυλών με τις Λεωφόρους Ηρακλείου στην οποία φέρει τον αριθμό 432 και Ελευθερίου Βενιζέλου. 2) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου, στη θέση «Καναπίτσα», επί των οδών Λέσβου και Αδριανείου (πρώην Αργοναυτών). Επί του άνω οικοπέδου η αφενός συμβαλλόμενη εταιρεία έχει κατασκευάσει ένα κτήριο καταστημάτων – τριώροφη οικοδομή με δύο (2) υπόγεια parking. Το κτήριο αυτό αποτελείται από ισόγειο, από πρώτο (Α) όροφο, από δεύτερο (Β) όροφο, και από δύο (2) υπόγεια parking εκατοστών. 3) Το υπ’ αριθμόν διακόσια είκοσι εννέα (229) οικόπεδο του 51ου Οικοδομικού Τετραγώνου της Εποικισθείσης Περιοχής του Συνοικισμού Θέρμης, της Ομώνυμης Κοινότητας και ήδη της περιφερείας του Δημοτικού Διαμερίσματος Θέρμης, του Δήμου Θέρμης, της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς, επί των οδών Αλεξάνδρου Παπάγου και ήδη Βασιλικής Ταβάκη αριθμός 25 και Π. Τσαλδάρη. Επί του ανωτέρω οικοπέδου ανεγέρθη διώροφη επαγγελματική στέγη με υπόγειο, αποτελούμενη από: α) υπόγειο, β) ισόγειο, και γ) πρώτο (1ο) όροφο. 4) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά του επ’ αυτού πολυόροφου κτιρίου αποτελούμενου από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β’) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους, που βρίσκεται εντός σχεδίου του Δήμου Σπάρτης Λακωνίας, στη θέση «ΓΕΦΥΡΑ ή ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΕΣ» στο Ο.Τ. 100 και επί της οδού Όρθιας Αρτέμιδος 1, (πρώην ΕΌ. Σπάρτης-Τρίπολης) και Ανωνύμου οδού. 5)Αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο κείμενο στη θέση «Άγιος Παύλος» Ασφενδιού Κω του Δήμου Δικαίου. Επί του ανωτέρω αγροτεμαχίου έχει αναγερθεί κτίριο δύο καταστημάτων με υπόγειο.Το υπόγειο του άνω κτιρίου είναι αποθηκευτικός χώρος. Το ισόγειο αποτελείται από δύο καταστήματα.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management A.E.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την εν συνόλω αγορά των κάτωθι οριζόντιων ιδιοκτησιών, ιδιοκτησίας της  Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. Συγκεκριμένα, πρόκειται για: 1) Μία αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία με τα στοιχεία Κατάστημα υπογείου – ισογείου – Α’ ορόφου, μετά των ανηκόντων σ’ αυτήν ιδιοχρήστων χώρων του ακαλύπτου χώρου και του δώματος του ΚΤΙΡΙΟΥ 1, ενός κτιριακού συγκροτήματος που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως και στην περιφέρεια του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αττικής, στο με αριθμό τριακόσια σαράντα τρία άλφα (343α) οικοδομικό τετράγωνο και επί της διασταύρωσης της οδού Θερμοπυλών με τις Λεωφόρους Ηρακλείου στην οποία φέρει τον αριθμό 432 και Ελευθερίου Βενιζέλου. Το οικόπεδο επί του οποίου ανεγείρεται το άνω κτιριακό συγκρότημα έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα και 0,11 (2.570,11 τ.μ.). Η οριζόντια ιδιοκτησία με τα στοιχεία Κατάστημα υπογείου – ισογείου – Α’ ορόφου περιλαμβάνει τμήματα στο υπόγειο, στο ισόγειο και στον πρώτο (Α’) όροφο του ΚΤΙΡΙΟΥ 1, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο τετρακόσια χιλιοστά (400/1000) A) Το τμήμα αυτής στο υπόγειο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά οκτακόσια εξήντα τρία και 0,35 (863,35 τ.μ.) Β) Το τμήμα αυτής στο ισόγειο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά επτακόσια τριάντα δύο και 74/00 (732,74 τ.μ.), Γ) Το τμήμα αυτής στον πρώτο (Α’) όροφο πάνω από το ισόγειο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά επτακόσια τριάντα δύο και 74/00 (732,74 τ.μ.).Στην ιδιοκτησία αυτή και στον εκάστοτε ιδιοκτήτη της ανήκουν κατ’ αποκλειστική χρήση: α) Το υπό στοιχεία ΑΠ.Χ. 13 και με τα περιμετρικά στοιχεία 84-85-86-87-88-89-90-91-76-75-74-73-72-84 τμήμα του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων είκοσι πέντε και 78/00 (625,78 τ.μ.), εντός του οποίου δημιουργούνται οι υπό στοιχεία Χι -Σίγμα τέσσερα (ΧΣ-4), Χι – Σίγμα πέντε (ΧΣ-5), Χι – Σίγμα έξι (ΧΣ- 6), Χι – Σίγμα επτά (ΧΣ-7), Χι – Σίγμα οκτώ (ΧΣ-8), Χι – Σίγμα εννέα (ΧΣ-9), Χι – Σίγμα δέκα (ΧΣ-10) και Χι – Σίγμα έντεκα (ΧΣ-11) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου, επιφάνειας εκάστης μέτρων τετραγωνικών έντεκα και 40/00 (11,40 τ.μ.) και η υπό στοιχεία Χι – Σίγμα δώδεκα (ΧΣ-12) επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών δεκαπέντε και 0,20 (15,20 τ.μ.) και β) το υπό στοιχεία ΑΠ.Χ.21 και με τα περιμετρικά στοιχεία 126-127-128-129-130-131-132-133-126 τμήμα του ακαλύπτου δώματος (ταράτσας) του Κτιρίου 1, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν τριάντα τεσσάρων (134,00 τ.μ.). Το με στοιχεία Κατάστημα υπογείου, ισογείου, Α’ ορόφου μετά των ανηκόντων σ’ αυτό κατ’ αποκλειστική χρήση χώρων του ακαλύπτου οικοπέδου και του δώματος του Κτιρίου 1 του άνω κτιριακού συγκροτήματος αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν.3741/29, του Ν.Δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, στις οποίες υπήχθη ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα απαρτιζόμενο από δύο κτίρια (ΚΤΙΡΙΟ 1 και ΚΤΙΡΙΟ 2), δυνάμει της με αριθμό 22331/24-11-2006 πράξης συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών (Ν.3741/29, Ν.Δ. 1024/1971) και κανονισμού οικοδομικού συγκροτήματος. 2) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου, στη θέση «Καναπίτσα», επί των οδών Λέσβου και Αδριανείου (πρώην Αργοναυτών), εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσεως και κατά την καταμέτρηση που έγινε από τον, μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εξήντα δύο (2.062,00τ.μ.). Επί του άνω οικοπέδου η αφενός συμβαλλόμενη εταιρεία έχει κατασκευάσει ένα κτήριο καταστημάτων – τριώροφη οικοδομή με δύο (2) υπόγεια parking, σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 1181/8-11- 2004 άδεια οικοδομής της Δ/νσης Πολεοδομίας Αγ. Παρασκευής όπως αυτή αναθεωρήθηκε με τις 445/26-4-2005 και 655/16-6-2005 πράξεις αναθεώρησης. Το κτήριο αυτό αποτελείται από ισόγειο, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων ενενήντα έξι και εξήντα εκατοστών (796,60 τ.μ.) από πρώτο (Α) όροφο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών  εξακοσίων είκοσι και εννέα εκατοστών (620,09 τ.μ.) από δεύτερο (Β) όροφο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων ενενήντα και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (290,94τ.μ.), και από δύο (2) υπόγεια parking επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων είκοσι τριών και έξι εκατοστών (1.723,06 τ.μ.) έκαστο. 3) Το υπ’ αριθμόν διακόσια είκοσι εννέα (229) οικόπεδο του 51ου Οικοδομικού Τετραγώνου της Εποικισθείσης Περιοχής του Συνοικισμού Θέρμης, της Ομώνυμης Κοινότητας και ήδη της περιφερείας του Δημοτικού Διαμερίσματος Θέρμης, του Δήμου Θέρμης, της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς, επί των οδών Αλεξάνδρου Παπάγου και ήδη Βασιλικής Ταβάκη αριθμός 25 και Π. Τσαλδάρη, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (988,00 τ.μ.) κατά τους τίτλους κτήσης και εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων ογδόντα (980 τ.μ.) σύμφωνα με τις εγγραφές στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς, Επί του ανωτέρω οικοπέδου ανεγέρθη δυνάμει της με αριθμό 3427/8-9-1986 Άδειας ανοικοδόμησης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, διώροφη επαγγελματική στέγη με υπόγειο, αποτελούμενη από: α) υπόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (494 τ.μ.), που περιλαμβάνει έναν ενιαίο αποθηκευτικό χώρο, το λεβητοστάσιο, αποθήκη, το χώρο του ανελκυστήρα και το χώρο του κλιμακοστασίου, β) ισόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (494 τ.μ.), που περιλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο, τρία (3) W.C., αποθήκη, το χώρο του ανελκυστήρα και το χώρο του κλιμακοστασίου, και γ) πρώτο (1ο) όροφο, πάνω από το ισόγειο, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (494 τ.μ.), που περιλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο, δύο (2) γραφεία, W.C., αποθήκη, το χώρο του ανελκυστήρα και το χώρο του κλιμακοστασίου. 4) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως κατ’ ορθή και επακριβή καταμέτρησή του, μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά και 0,18 (3.217,18), μετά του επ’ αυτού πολυόροφου κτιρίου συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ και 0,03 (2.488,03 τ.μ.), αποτελούμενου από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β’) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους, που βρίσκεται εντός σχεδίου του Δήμου Σπάρτης Λακωνίας, στη θέση «ΓΕΦΥΡΑ ή ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΕΣ» στο Ο.Τ. 100 και επί της οδού Όρθιας Αρτέμιδος 1, (πρώην ΕΌ. Σπάρτης-Τρίπολης) και Ανωνύμου οδού. Το άνω πολυόροφο κτίριο αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εβδομήντα επτά (377τ.μ.), ισόγειο όροφο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων τριάντα δύο (732τ.μ.), πρώτο (Α’) πάνω από το ισόγειο όροφο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων τριάντα δύο (432τ.μ.), δεύτερο (Β’) πάνω από το ισόγειο όροφο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων τριάντα δύο (432τ.μ.),  και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο όροφο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων τριάντα δύο (432τ.μ.) Το υπόγειο και το ισόγειο του άνω πολυορόφου κτιρίου της οικοδομής, κατά δήλωση του εκπροσώπου της άνω εταιρείας, έχουν ανεγερθεί περί το έτος 1957 και οι υπόλοιποι όροφοι βάσει της υπ’ αριθμόν 407/1990 άδειας της Πολεοδομίας Σπάρτης, όπως αναθεωρήθηκε δυνάμει της 331/25-9-1992 αδείας οικοδομής της πολεοδομίας Σπάρτης. 5)Αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο  εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων πενήντα (7.050 τ.μ.) κείμενο στη θέση «Άγιος Παύλος» Ασφενδιού Κω του Δήμου Δικαίου. Επί του ανωτέρω αγροτεμαχίου έχει αναγερθεί κτίριο δύο καταστημάτων με υπόγειο , σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 18/2000 άδεια οικοδομής της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, Πολεοδομικού Γραφείου Κω. Το υπόγειο του άνω κτιρίου είναι αποθηκευτικός χώρος και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά χίλια τριάντα και είκοσι οκτώ (1.030,28τ.μ.). Το ισόγειο αποτελείται από δύο καταστήματα επιφάνειας του 1ου καταστήματος εξακοσίων τριάντα επτά τετραγωνικών μέτρων (637,00 τ.μ.) και του 2ου καταστήματος τριακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι οκτώ τετραγωνικών μέτρων (329,28 τ.μ.), ήτοι συνολικής επιφάνειας εννιακοσίων εξήντα έξι και είκοσι οκτώ τετραγωνικών μέτρων (966,28τ.μ.) Η περιγραφή των οριζόντιων ιδιοκτησιών έχει γίνει βάσει του τίτλου κτήσης κάθε μίας εξ’ αυτών. Περαιτέρω, όλες οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες πλην του 2ου καταστήματος τριακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι οκτώ τετραγωνικών μέτρων (329,28 τ.μ.) στη θέση «Άγιος Παύλος» Ασφενδιού Κω του Δήμου Δικαίου, είναι μισθωμένες. Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω μισθωμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες, περιλαμβάνεται στα μισθωτήρια συμβόλαιά τους δικαίωμα προτίμησης των μισθωτών τους σε περίπτωση πώλησής τους.  Σύμφωνα με το σχετικό όρο, ο εκάστοτε μισθωτής προηγείται στην περίπτωση που θα προσφέρει τουλάχιστον  ισόποσο τίμημα με το τίμημα που προσφέρει ο πλειοδότης για τη συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία.

Η Πειραιώς Real Estate M.A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την αγορά των άνω αναλυτικώς περιγραφόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά: (α)  παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία, (β) είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, (γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του και (στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, να επισκεφτούν τα ακίνητα σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή τους, καθώς και ότι είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) τους τίτλους  κτήσης των ακινήτων, στελέχη οικοδομικής άδειας ανέγερσης και επισκευών, συνοδευτικά σχέδια οικοδομικών αδειών, κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Για το ακίνητο 2)  είναι  διαθέσιμα τα εξής

1. Στέλεχος της υπ’ αριθμόν 1181/2004 οικοδομικής άδειας ανέγερσης και της 655/2005 αναθεώρησης αυτής ,  συνοδευτικά σχέδια οικοδομικής άδειας  και αναθεώρησης (αρχιτεκτονικές κατόψεις, τομές, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης κλπ)

2. Αρχιτεκτονική αποτύπωση

3. Νέο τοπογραφικό διάγραμμα

4. Δήλωση υπαγωγής στο Ν.4495/17, συνοδευτικά αρχεία τακτοποίησης

5. Π.Ε.Α ακινήτου

 

Για το ακίνητο 3) είναι διαθέσιμα τα εξής :

1. Στέλεχος της υπ’ αριθμόν 3427/1986 οικοδομικής άδειας  για Ανέγερση διωρόφου καταστήματος με υπόγειο, βόθρο και περίφραξη και κατεδάφιση υπάρχουσας διώροφης κατοικίας

2. Τοπογραφικό Διάγραμμα οικοδομικής άδειας 3427/1986

3. Κατόψεις υπογείου, ισογείου, ορόφου, δώματος οικοδομικής άδειας 3427/1986

4. Τομές και όψεις οικοδομικής άδειας 3427/1986

5. Διάγραμμα Κάλυψης οικοδομικής άδειας 3427/1986

 

Για το ακίνητο 4)  είναι  διαθέσιμα τα εξής

1. Στέλεχος της υπ’ αριθμόν 331/1992 οικοδομικής άδειας αναθεώρησης της υπ’ αριθμόν 407/90 οικοδομικής άδειας,  συνοδευτικά σχέδια οικοδομικής άδειας (αρχιτεκτονικές κατόψεις, τομές, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης κλπ)

2. Στέλεχος της υπ’ αριθμόν 240/1995 οικοδομικής άδειας,  συνοδευτικά σχέδια οικοδομικής άδειας (αρχιτεκτονικές κατόψεις, τομές, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης κλπ)

3. Δήλωση υπαγωγής στο Ν.4495/17, συνοδευτικά αρχεία τακτοποίησης

4. Π.Ε.Α ακινήτου

 

 

Κατά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πιθανώς και προσωπικά δεδομένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου των προς πώληση ακινήτων και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης / επεξεργασίας τους για οιονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η  28η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Η υποβολή  προσφοράς στο διαγωνισμό για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην αντίστοιχη υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου Νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η αγορά των ακινήτων σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real Estate M. A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564), με την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο « Οριζόντιες ιδιοκτησίες, ιδιοκτησίας της  Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. Αναλυτικότερα πρόκειται για: 1) Μία αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία με τα στοιχεία Κατάστημα υπογείου – ισογείου – Α’ ορόφου, μετά των ανηκόντων σ’ αυτήν ιδιοχρήστων χώρων του ακαλύπτου χώρου και του δώματος του ΚΤΙΡΙΟΥ 1, ενός κτιριακού συγκροτήματος που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως και στην περιφέρεια του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αττικής, στο με αριθμό τριακόσια σαράντα τρία άλφα (343α) οικοδομικό τετράγωνο και επί της διασταύρωσης της οδού Θερμοπυλών με τις Λεωφόρους Ηρακλείου στην οποία φέρει τον αριθμό 432 και Ελευθερίου Βενιζέλου. Το οικόπεδο επί του οποίου ανεγείρεται το άνω κτιριακό συγκρότημα έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα και 0,11 (2.570,11 τ.μ.). Η οριζόντια ιδιοκτησία με τα στοιχεία Κατάστημα υπογείου – ισογείου – Α’ ορόφου περιλαμβάνει τμήματα στο υπόγειο, στο ισόγειο και στον πρώτο (Α’) όροφο του ΚΤΙΡΙΟΥ 1, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο τετρακόσια χιλιοστά (400/1000) A) Το τμήμα αυτής στο υπόγειο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά οκτακόσια εξήντα τρία και 0,35 (863,35 τ.μ.) Β) Το τμήμα αυτής στο ισόγειο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά επτακόσια τριάντα δύο και 74/00 (732,74 τ.μ.), Γ) Το τμήμα αυτής στον πρώτο (Α’) όροφο πάνω από το ισόγειο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά επτακόσια τριάντα δύο και 74/00 (732,74 τ.μ.).Στην ιδιοκτησία αυτή και στον εκάστοτε ιδιοκτήτη της ανήκουν κατ’ αποκλειστική χρήση: α) Το υπό στοιχεία ΑΠ.Χ. 13 και με τα περιμετρικά στοιχεία 84-85-86-87-88-89-90-91-76-75-74-73-72-84 τμήμα του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων είκοσι πέντε και 78/00 (625,78 τ.μ.), εντός του οποίου δημιουργούνται οι υπό στοιχεία Χι -Σίγμα τέσσερα (ΧΣ-4), Χι – Σίγμα πέντε (ΧΣ-5), Χι – Σίγμα έξι (ΧΣ- 6), Χι – Σίγμα επτά (ΧΣ-7), Χι – Σίγμα οκτώ (ΧΣ-8), Χι – Σίγμα εννέα (ΧΣ-9), Χι – Σίγμα δέκα (ΧΣ-10) και Χι – Σίγμα έντεκα (ΧΣ-11) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου, επιφάνειας εκάστης μέτρων τετραγωνικών έντεκα και 40/00 (11,40 τ.μ.) και η υπό στοιχεία Χι – Σίγμα δώδεκα (ΧΣ-12) επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών δεκαπέντε και 0,20 (15,20 τ.μ.) και β) το υπό στοιχεία ΑΠ.Χ.21 και με τα περιμετρικά στοιχεία 126-127-128-129-130-131-132-133-126 τμήμα του ακαλύπτου δώματος (ταράτσας) του Κτιρίου 1, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν τριάντα τεσσάρων (134,00 τ.μ.). Το με στοιχεία Κατάστημα υπογείου, ισογείου, Α’ ορόφου μετά των ανηκόντων σ’ αυτό κατ’ αποκλειστική χρήση χώρων του ακαλύπτου οικοπέδου και του δώματος του Κτιρίου 1 του άνω κτιριακού συγκροτήματος αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν.3741/29, του Ν.Δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, στις οποίες υπήχθη ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα απαρτιζόμενο από δύο κτίρια (ΚΤΙΡΙΟ 1 και ΚΤΙΡΙΟ 2), δυνάμει της με αριθμό 22331/24-11-2006 πράξης συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών (Ν.3741/29, Ν.Δ. 1024/1971) και κανονισμού οικοδομικού συγκροτήματος. 2) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου, στη θέση «Καναπίτσα», επί των οδών Λέσβου και Αδριανείου (πρώην Αργοναυτών), εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσεως και κατά την καταμέτρηση που έγινε από τον, μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εξήντα δύο (2.062,00τ.μ.). Επί του άνω οικοπέδου η αφενός συμβαλλόμενη εταιρεία έχει κατασκευάσει ένα κτήριο καταστημάτων – τριώροφη οικοδομή με δύο (2) υπόγεια parking, σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 1181/8-11- 2004 άδεια οικοδομής της Δ/νσης Πολεοδομίας Αγ. Παρασκευής όπως αυτή αναθεωρήθηκε με τις 445/26-4-2005 και 655/16-6-2005 πράξεις αναθεώρησης. Το κτήριο αυτό αποτελείται από ισόγειο, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων ενενήντα έξι και εξήντα εκατοστών (796,60 τ.μ.) από πρώτο (Α) όροφο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών  εξακοσίων είκοσι και εννέα εκατοστών (620,09 τ.μ.) από δεύτερο (Β) όροφο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων ενενήντα και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (290,94τ.μ.), και από δύο (2) υπόγεια parking επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων είκοσι τριών και έξι εκατοστών (1.723,06 τ.μ.) έκαστο. 3) Το υπ’ αριθμόν διακόσια είκοσι εννέα (229) οικόπεδο του 51ου Οικοδομικού Τετραγώνου της Εποικισθείσης Περιοχής του Συνοικισμού Θέρμης, της Ομώνυμης Κοινότητας και ήδη της περιφερείας του Δημοτικού Διαμερίσματος Θέρμης, του Δήμου Θέρμης, της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς, επί των οδών Αλεξάνδρου Παπάγου και ήδη Βασιλικής Ταβάκη αριθμός 25 και Π. Τσαλδάρη, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (988,00 τ.μ.) κατά τους τίτλους κτήσης και εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων ογδόντα (980 τ.μ.) σύμφωνα με τις εγγραφές στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς, Επί του ανωτέρω οικοπέδου ανεγέρθη δυνάμει της με αριθμό 3427/8-9-1986 Άδειας ανοικοδόμησης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, διώροφη επαγγελματική στέγη με υπόγειο, αποτελούμενη από: α) υπόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (494 τ.μ.), που περιλαμβάνει έναν ενιαίο αποθηκευτικό χώρο, το λεβητοστάσιο, αποθήκη, το χώρο του ανελκυστήρα και το χώρο του κλιμακοστασίου, β) ισόγειο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (494 τ.μ.), που περιλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο, τρία (3) W.C., αποθήκη, το χώρο του ανελκυστήρα και το χώρο του κλιμακοστασίου, και γ) πρώτο (1ο) όροφο, πάνω από το ισόγειο, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (494 τ.μ.), που περιλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο, δύο (2) γραφεία, W.C., αποθήκη, το χώρο του ανελκυστήρα και το χώρο του κλιμακοστασίου. 4) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως κατ’ ορθή και επακριβή καταμέτρησή του, μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά και 0,18 (3.217,18), μετά του επ’ αυτού πολυόροφου κτιρίου συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ και 0,03 (2.488,03 τ.μ.), αποτελούμενου από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β’) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους, που βρίσκεται εντός σχεδίου του Δήμου Σπάρτης Λακωνίας, στη θέση «ΓΕΦΥΡΑ ή ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΕΣ» στο Ο.Τ. 100 και επί της οδού Όρθιας Αρτέμιδος 1, (πρώην ΕΌ. Σπάρτης-Τρίπολης) και Ανωνύμου οδού. Το άνω πολυόροφο κτίριο αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εβδομήντα επτά (377τ.μ.), ισόγειο όροφο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων τριάντα δύο (732τ.μ.), πρώτο (Α’) πάνω από το ισόγειο όροφο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων τριάντα δύο (432τ.μ.), δεύτερο (Β’) πάνω από το ισόγειο όροφο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων τριάντα δύο (432τ.μ.),  και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο όροφο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων τριάντα δύο (432τ.μ.) Το υπόγειο και το ισόγειο του άνω πολυορόφου κτιρίου της οικοδομής, κατά δήλωση του εκπροσώπου της άνω εταιρείας, έχουν ανεγερθεί περί το έτος 1957 και οι υπόλοιποι όροφοι βάσει της υπ’ αριθμόν 407/1990 άδειας της Πολεοδομίας Σπάρτης, όπως αναθεωρήθηκε δυνάμει της 331/25-9-1992 αδείας οικοδομής της πολεοδομίας Σπάρτης. 5)Αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο  εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων πενήντα (7.050 τ.μ.) κείμενο στη θέση «Άγιος Παύλος» Ασφενδιού Κω του Δήμου Δικαίου. Επί του ανωτέρω αγροτεμαχίου έχει αναγερθεί κτίριο δύο καταστημάτων με υπόγειο , σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 18/2000 άδεια οικοδομής της Νομαρχίας Δωδεκανήσου, Πολεοδομικού Γραφείου Κω. Το υπόγειο του άνω κτιρίου είναι αποθηκευτικός χώρος και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά χίλια τριάντα και είκοσι οκτώ (1.030,28τ.μ.). Το ισόγειο αποτελείται από δύο καταστήματα επιφάνειας του 1ου καταστήματος εξακοσίων τριάντα επτά τετραγωνικών μέτρων (637,00 τ.μ.) και του 2ου καταστήματος τριακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι οκτώ τετραγωνικών μέτρων (329,28 τ.μ.), ήτοι συνολικής επιφάνειας εννιακοσίων εξήντα έξι και είκοσι οκτώ τετραγωνικών μέτρων (966,28τ.μ.) », προσωπικά (ή με εκπρόσωπό σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών.   Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου.

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, αποκλείονται της διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ. Η  Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate M.A.E. ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς. Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία μόνο προσφορά που θα αφορά στο συνολικά προσφερόμενο τίμημα για την αγορά εν συνόλω των παραπάνω ακινήτων και τον τρόπο καταβολής αυτού.

Οι υποψήφιοι  μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1) Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση. 2) Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία. 3) Υπογραφή του προσφέροντος, και 4) Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την εν συνόλω αγορά των ακινήτων. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφορά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει η αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητήριου συμβολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την  28η Φεβρουαρίου 2022, σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης του διαγωνισμού θα είναι η προσφορά με το εν συνόλω υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα. Η  Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος των προσφορών τους), βελτίωση των προσφορών τους για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που ανακηρυχθεί τελικός πλειοδότης, θα κληθεί ο πλειοδότης να υποβάλει και επιμερισμό του προσφερόμενου τιμήματος ανά ακίνητο ώστε να εκκινήσει η διαδικασία τυχόν ασκήσεως των δικαιωμάτων  προτίμησης των μισθωτών των ανωτέρω ακίνητων. Εν συνεχεία, ο φάκελος πώλησης του εν συνόλω ακινήτου τίθεται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εντός μιας εβδομάδας από την κατακύρωση, θα γνωστοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πλειοδότη η σχετική απόφαση  της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε., αφού θα έχει ληφθεί υπόψη η ενάσκηση ή μη του δικαιώματος  προτίμησης των μισθωτών σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αναβάλουν ή/και να ματαιώσουν ή/και να ανακαλέσουν τον Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, καθώς και να μεταβιβάσουν εν συνόλω το ακίνητο  καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Τα ως άνω δικαιώματα της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. και της Πειραιώς Real Estate Μ. A.E. μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε τέτοια αναβολή, ματαίωση/ανάκληση/μεταβολή, ως και η εν συνόλω μεταβίβαση του ακινήτου σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού το οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. και της Πειραιώς Real Estate Μ.A.E., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή την κατακύρωση του ακινήτου σε αυτούς ή/και την οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την αποστολή στον πλειοδότη της ως άνω απόφασης της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. για την κατακύρωση, θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό με την ταυτόχρονη καταβολή ως προκαταβολής ποσού το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του συνολικού τιμήματος πώλησης εν συνόλω των ακινήτων. Το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος 5 μηνών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ανωτέρω εν συνόλω πώληση θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του αγοραστή και των πραγματικών δικαιούχων εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και του εντοπισμού και τεκμηρίωσης της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω συναλλαγή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. δεν φέρουν καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημιά ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλειά τους ή των προστηθέντων τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. μεταβιβάζει τα πωλούμενα ακίνητα όπως αυτά είναι και βρίσκονται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά τους. . Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά των ακινήτων πρέπει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάσταση των ακινήτων πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν τα πωλούμενα ακίνητα από νομικής, πραγματικής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζουν και ότι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και ότι η Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος , του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των πωλούμενων ακινήτων.

Η διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.