«Σαράντα μία (41) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. εντός κτιρίου του εμπορικού-επιχειρηματικού κέντρου «ΛΙΜΑΝΙ» επί οικοπέδου, εκτάσεως μέτρων κατά τον τίτλο κτήσης 13.550,00 τ.μ., και κατά νεότερη καταμέτρηση και μετά τον καθορισμό ορίων χειμερίου κύματος και τις απαλλοτριώσεις για την διάνοιξη οδών και σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης 12.134,31 τ.μ. κείμενο στο υπ’ αριθμ. 7 Ο.Τ. στην πόλη της Θεσσαλονίκης και επί των οδών 26ης Οκτωβρίου 43 και Κεφαλληνίας στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας »

«Σαράντα μία (41) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. εντός κτιρίου του εμπορικού-επιχειρηματικού κέντρου «ΛΙΜΑΝΙ» επί οικοπέδου, εκτάσεως μέτρων κατά τον τίτλο κτήσης 13.550,00 τ.μ., και κατά νεότερη καταμέτρηση και μετά τον καθορισμό ορίων χειμερίου κύματος και τις απαλλοτριώσεις για την διάνοιξη οδών και σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης 12.134,31 τ.μ. κείμενο στο υπ’ αριθμ. 7 Ο.Τ. στην πόλη της Θεσσαλονίκης και επί των οδών 26ης Οκτωβρίου 43 και Κεφαλληνίας στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management A.E.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά αυτοτελών και ανεξάρτητων οριζόντιων ιδιοκτησιών  ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. εντός κτιρίου του εμπορικού-επιχειρηματικού κέντρου «ΛΙΜΑΝΙ» επί οικοπέδου, εκτάσεως  μέτρων κατά τον τίτλο κτήσης 13.550,00 τ.μ. και κατά νεότερη καταμέτρηση και μετά τον καθορισμό ορίων χειμερίου κύματος και τις απαλλοτριώσεις για την διάνοιξη οδών  και σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης 12.134,31 τ.μ. κείμενο στο υπ’ αριθμ. 7 Ο.Τ. στην πόλη της Θεσσαλονίκης και επί των οδών 26ης Οκτωβρίου 43 και Κεφαλληνίας στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  Αναλυτικότερα πρόκειται για τις κάτωθι ιδιοκτησίες:

 1. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/24 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.001 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64 τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 2. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/25 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.002 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης  29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 3. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/26 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.003 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 4. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/27 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.004 θέση στάθμευσης(οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης  29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 5. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/28 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.005 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία -ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης   29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 6. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/29 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.006 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης    29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 7. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/30 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.007 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία -ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης    29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 8. Η με KAEK 190440101036/0/31 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.008 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος)  γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης    29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 9. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/32 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.009 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος)  γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης    29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 10. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/33 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.010 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος)  γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης    29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 11. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/34 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.011 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης    29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 12. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/35 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.012 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος)  γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης    29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 13. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/36 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.013 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης    29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 14. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/37 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.014 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης   29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 15. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/38 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.015 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης  29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 16. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/39 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.016 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης  29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 17. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/40 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.017 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 18. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/41 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.018 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία- ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης  29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 19. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/48 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.025 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης      29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 20. Η με KAEK 190440101036/0/49 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.026 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης   29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 21. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/50 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.027 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης    29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 22. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/51 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.028 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης  29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 23. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/52 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.029 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος)  γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης   29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 24. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/53 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.030 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ,  συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης    29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 25. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/54 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.031 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης  29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 26. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/55 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.032 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης   29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 27. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/56 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.033 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής  μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης   29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 28. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/57 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.034 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 29. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/58 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.035 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης   29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 30. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/68 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.045 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης   29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 31. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/69 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.046 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 32. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/70 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.047 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ,  συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης  29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 33. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/71 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.048 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος) γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ,  συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 34. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/72 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.049 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος)  γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15,82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 35. Η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/73 και με στοιχείο ΓΡ.Μ.050 θέση στάθμευσης (οριζόντιος ιδιοκτησία-ασκεπής χώρος)  γ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 11,64τ.μ., αναλογία επιφάνειας διαδρόμων αποκλειστικής χρήσης 15, 82τ.μ, αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 1,54τ.μ, συνολικής μικτής επιφάνειας κατά τον τίτλο κτήσης 29,00 τ.μ., αποτελούμενη από ενιαίο χώρο, και με αναλογία οικοπέδου 1/10000 εξ αδιαιρέτου.
 36. Το με ΚΑΕΚ 190440101036/0/166 και με στοιχείο ΣΤ.Α.1 οριζόντιος ιδιοκτησία-γραφείο στ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 283,53 τ.μ. αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 60,09τ.μ, και  συνολική μικτή επιφάνεια κατά τον τίτλο κτήσης 343,62 τ.μ., αποτελούμενο από ενιαίο χώρο και WC, και με αναλογία οικοπέδου 91/10000 εξ αδιαιρέτου.
 37. Το με ΚΑΕΚ 190440101036/0/167 και με στοιχείο ΣΤ.Α.2 οριζόντιος ιδιοκτησία-γραφείο στ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 177,23 τ.μ. , αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 37,56τ.μ, και συνολική μικτή επιφάνεια κατά τον τίτλο κτήσης 214,79 τ.μ., αποτελούμενο από ενιαίο χώρο και WC, και με αναλογία οικοπέδου 57/10000 εξ αδιαιρέτου.
 38. Το με ΚΑΕΚ 190440101036/0/168 και με στοιχείο ΣΤ.Α.3 οριζόντιος ιδιοκτησία-γραφείο στ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης
 39. τ.μ. , αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 22,01τ.μ, και συνολική μικτή επιφάνεια κατά τον τίτλο κτήσης 125,85 τ.μ., αποτελούμενο από ενιαίο χώρο και WC, και με αναλογία οικοπέδου 33/10000 εξ αδιαιρέτου.
 40. Το με ΚΑΕΚ 190440101036/0/169 και με στοιχείο ΣΤ.Α.4 οριζόντιος ιδιοκτησία-γραφείο στ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 121,00 τ.μ. , αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 25,64 τ.μ., και συνολική μικτή επιφάνεια κατά τον τίτλο κτήσης 146,64 τ.μ., αποτελούμενο από ενιαίο χώρο και WC, και με αναλογία οικοπέδου 39/10000 εξ αδιαιρέτου.
 41. Το με ΚΑΕΚ 190440101036/0/170 και με στοιχείο ΣΤ.Α.5 οριζόντιος ιδιοκτησία- γραφείο στ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης 191,15 τ.μ. , αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 40,51 τ.μ.,  και συνολική μικτή επιφάνεια κατά τον τίτλο κτήσης 231,66 τ.μ., αποτελούμενο από ενιαίο χώρο και WC, και με αναλογία οικοπέδου 61/10000 εξ αδιαιρέτου. Σημειώνεται ότι στην υπ’ αριθμ. 6711/2019 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης εκ παραδρομής αναγράφεται ότι η με ΚΑΕΚ 190440101036/0/170 οριζόντια ιδιοκτησία έχει στοιχεία ΣΤ.Α.1, ενώ τόσο στις προγενέστερες αυτής πράξεις όσο και στο φύλλο του ακινήτου έχει στοιχεία ΣΤ.Α.5.
 42. Το με ΚΑΕΚ 190440101036/0/171 και με στοιχείο ΣΤ.Α.6 οριζόντιος ιδιοκτησία- γραφείο στ’ ορόφου συνολικής επιφάνειας 233,81 τ.μ. τετραγωνικά μέτρα κατά τον τίτλο κτήσης , αναλογία επιφάνειας κοινοχρήστων 49,55 τ.μ.,  και συνολική μικτή επιφάνεια κατά τον τίτλο κτήσης 283,36 τ.μ., αποτελούμενο από ενιαίο χώρο και WC, και με αναλογία οικοπέδου 75/10000 εξ αδιαιρέτου.

Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες-ασκεπή χώροι θέσεις στάθμευσης με στοιχεία ΓΡ.Μ.1 έως 12 και ΓΡ.Μ.17 έως 50 αλλά και οι οριζόντιες ιδιοκτησίες-γραφεία του στ’ ορόφου με στοιχεία ΣΤ.Α.1-2-3-4 είναι μισθωμένες.

 

Η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα για την επιλογή αναδόχου για την εν συνόλω αγορά των ως άνω αναλυτικώς περιγραφόμενων ακινήτων.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά: (α)  παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία, (β) είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, (γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του και (στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την 22α Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, να επισκεφτούν τα ακίνητα σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή τους, καθώς και ότι είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζεται προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) τον τίτλο κτήσης του ακινήτου, τα  Στελέχη  οικοδομικών  άδειων  και εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια που συνοδεύουν τις οικοδομικές άδειες, κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα ακόλουθα τηλέφωνα:

 

Κατά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πιθανώς και προσωπικά δεδομένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου του προς πώληση ακινήτου και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης / επεξεργασίας τους για οιονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η 22α Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Η υποβολή  προσφοράς στο διαγωνισμό για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην αντίστοιχη υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου Νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η εν συνόλω αγορά των άνω ακινήτων σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές για το διαγωνισμό υποβάλλονται σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564) προσωπικά (ή με εκπρόσωπό σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου και επιπρόσθετα την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «Προσφορά για την αγορά σαράντα μίας (41) αυτοτελών και ανεξάρτητων οριζόντιων ιδιοκτησιών  ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. εντός κτιρίου του εμπορικού-επιχειρηματικού κέντρου «ΛΙΜΑΝΙ» επί οικοπέδου, εκτάσεως  μέτρων κατά τον τίτλο κτήσης 13.550,00 τ.μ., και κατά νεότερη καταμέτρηση και μετά τον καθορισμό ορίων χειμερίου κύματος και τις απαλλοτριώσεις για την διάνοιξη οδών  και σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης 12.134,31 τ.μ.  κείμενο στο υπ’ αριθμ. 7 Ο.Τ. στην πόλη της Θεσσαλονίκης και επί των οδών 26ης Οκτωβρίου 43 και Κεφαλληνίας στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.». 

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, αποκλείονται της διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς. Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία μόνο προσφορά που θα αφορά  στο συνολικά προσφερόμενο τίμημα για την αγορά των  παραπάνω ακινήτων και τον τρόπο καταβολής αυτού.

Οι υποψήφιοι  μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1) Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση. 2) Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία. 3) Υπογραφή του προσφέροντος, και 4) Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την εν συνόλω αγορά των ως άνω ακινήτων. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφορά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει η αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητήριου συμβολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την 22α Ιουνίου 2021, σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η προσφορά με το συνολικά υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα για την εν συνόλω αγορά των περιγραφόμενων ακινήτων. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος του συνολικά προσφερόμενου από αυτούς τιμήματος για την αγορά  των παραπάνω ακινήτων), βελτίωση των προσφορών τους για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που ανακηρυχθεί τελικός πλειοδότης, ο φάκελος πώλησης των ακινήτων τίθεται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς  για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εντός μιας εβδομάδας από την κατακύρωση, θα γνωστοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς και  η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E., διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αναβάλουν ή/και να ματαιώσουν ή/και να ανακαλέσουν το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, καθώς και να μεταβιβάσουν τα ακίνητα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Τα ως άνω δικαιώματα της Τράπεζας Πειραιώς και της Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε τέτοια αναβολή, ματαίωση/ανάκληση/μεταβολή, ως και η μεταβίβαση του ακινήτου σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού το οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Τράπεζας Πειραιώς και  της Πειραιώς Real Estate Μ.A.E., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή την κατακύρωση του ακινήτου σε αυτούς ή/και την οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την αποστολή στον πλειοδότη της ως άνω απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς, θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό με την ταυτόχρονη καταβολή ως προκαταβολής ποσού το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματος πώλησης των ακινήτων. Το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος 5 μηνών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ανωτέρω πώληση θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του αγοραστή και των πραγματικών δικαιούχων εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και του εντοπισμού και τεκμηρίωσης της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω συναλλαγή.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. δεν φέρουν καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημιά ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλειά τους ή των προστηθέντων τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Τράπεζα Πειραιώς μεταβιβάζει τα πωλούμενα ακίνητα όπως αυτά είναι και βρίσκονται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά τους. Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά του ακινήτου πρέπει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάσταση των ακινήτων πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν τα πωλούμενα ακίνητα από νομικής, πραγματικής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζουν και ότι η Τράπεζα Πειραιώς και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E.  δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος, του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των πωλούμενων ακινήτων.

Η διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.