Η Πειραιώς Real Estate συμμετείχε στο NPL Summit 2021

Η Πειραιώς Real Estate συμμετείχε στο NPL Summit 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πειραιώς Real Estate συμμετείχε στο NPL Summit 2021

Στο πάνελ με τίτλο «NPLs Κινητήριος Δύναμη για την αγορά ακινήτων» του NPL Summit 2021 συμμετείχε η Πειραιώς Real Estate , εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο Κορμά, Ανώτερο Γενικό Διευθυντή, Επικεφαλής του Group Real Estate του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύμβουλο της Πειραιώς Real Estate .

O κ. Κορμάς στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε εκτενώς στη σημερινή κατάσταση της ελληνικής αγοράς ακινήτων, η οποία, παρά την στάση αναμονής που τηρούν οι επενδυτές, παρουσιάζει χαρακτηριστική αντοχή. Σημείωσε, δε, πως οι σημαντικοί ρυθμοί ανάκαμψης, που παρουσίασε το 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020, δεν ήταν ένα παροδικό φαινόμενο, αλλά μια γενικευμένη τάση που θα εξακολουθήσει να υφίσταται και μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης.

Αναφορικά με τη σχέση των NPLs και της αγοράς ακινήτων, o κ. Κορμάς τόνισε, πως καθώς το real estate λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως εγγύηση των επενδυτών προς τους πιστωτές, στόχος της Πειραιώς Real Estate είναι να υπάρχει η μικρότερη δυνατή εισροή ακινήτων που δεν είναι εύκολα αξιοποιήσιμα από την πλευρά της εταιρείας.

Τέλος, σχετικά με το μέλλον της αγοράς real estate, υπογράμμισε, πως η Πειραιώς Real Estate Management, εναρμονισμένη με τις διεθνείς τάσεις του κλάδου, ρίχνει το μεγαλύτερο βάρος της δραστηριότητάς της στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την χρήση των πιο σύγχρονων AI εργαλείων, που θα κάνουν πιο προσωποποιημένη την εξυπηρέτηση του πελάτη, αλλά και στο θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κτηρίων του χαρτοφυλακίου της.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021