Κορμάς (Πειραιώς Real Estate): Τα χαρτοφυλάκια ακινήτων μπορούν να ενισχύσουν τους ισολογισμούς των τραπεζών

Κορμάς (Πειραιώς Real Estate): Τα χαρτοφυλάκια ακινήτων μπορούν να ενισχύσουν τους ισολογισμούς των τραπεζών

Κορμάς (CEO Πειραιώς Real Estate): Τα χαρτοφυλάκια ακινήτων μπορούν να ενισχύσουν τους ισολογισμούς των τραπεζών.

Διαβάστε Περισσότερα