Κυπριανός Έξαρχος

DIRECTOR CEO’s OFFICE

Κυπριανός Έξαρχος

Ο Κυπριανός Έξαρχος είναι Διευθυντής στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς και αναφέρεται στον κ. Γεώργιο Κορμά, Εκτελεστικό Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Πειραιώς Real Estate. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην επενδυτική τραπεζική, τις κεφαλαιαγορές και την επιχειρηματική ανάπτυξη σε διεθνείς και τοπικές επενδυτικές και εμπορικές τράπεζες. Το προηγούμενο διάστημα, συμμετείχε στις διαδικασίες πώλησης ορισμένων διεθνών θυγατρικών καθώς και μη βασικών περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων NPL και της εξυπηρέτησης NPL στη ΝΑ Ευρώπη. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Barings and Salomon Brothers στο Λονδίνο και ήταν μέλος του EMEA Equity Capital Markets Desk στην ABN AMRO UK. Πριν από την Τράπεζα Πειραιώς, διετέλεσε Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών του Λονδίνου και έχει πτυχίο Νομικής και Διπλωματίας από τη Σχολή Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts.