Λεωνίδας Χαμόδρακας

CLC

Λεωνίδας Χαμόδρακας

Ο Λεωνίδας Χαμόδρακας είναι εξειδικευμένος νομικός σύμβουλος σε διάφορους τομείς με έμφαση στον τομέα των ακινήτων και το εταιρικό δίκαιο. Ολοκλήρωσε τη βασική του εκπαίδευση στο Κολλέγιο Αθηνών και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Απέκτησε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος το 1995 και από το έτος 1999 ξεκίνησε η εμπλοκή του στον τομέα των ακινήτων και εταιρειών και έκτοτε εξειδικεύεται σε αυτούς. Παρέχει νομική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας.