Νέα ηλεκτρονική δημοπρασία ιδιόκτητων ακινήτων του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Νέα ηλεκτρονική δημοπρασία ιδιόκτητων ακινήτων του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

 

Σε νέα δημοπρασία για την πώληση ιδιόκτητων ακινήτων προχωρά στις 9 και 10 Ιουλίου 2019 ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς, μέσω του διαδικτυακού τόπου properties4sale.gr.

 

Στη δημοπρασία θα διατεθούν 42 ακίνητα από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων, διαμερίσματα, μονοκατοικίες, γραφεία, καταστήματα, οικόπεδα και κτίρια, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, παραθεριστικές και άλλες περιοχές.

 

Το πληροφοριακό υλικό για τα ακίνητα, όπως και όλα τα σχετικά έντυπα, είναι αναρτημένα στο properties4sale.gr.

 

Οι τιμές εκκίνησης των ακινήτων κυμαίνονται από €13.000 έως €560.000 ενώ υπάρχει ευχέρεια άμεσης αγοράς (buy now). Ταυτόχρονα, δίνεται δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς των ακινήτων από την Τράπεζα με ευνοϊκούς όρους. Το properties4sale.gr είναι ανοικτό σε συνεργασία με μεσιτικά γραφεία, όπως περιγράφεται στο site.

 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες ακινήτων αποτελούν καινοτόμο και ιδιαίτερα επιτυχημένη διεθνώς διαδικασία, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά ακινήτων, στον εξορθολογισμό και την σταθεροποίηση των τιμών, στην διαφάνεια και την απεμπλοκή από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επίσης, ενθαρρύνει την προσέλκυση επενδυτών από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

 

Για τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς η διαδικασία αυτή, απελευθερώνει ρευστότητα που διοχετεύεται στη χρηματοδότηση της οικονομίας ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την αξιοποίηση των ακινήτων που έχει στην ιδιοκτησία του και τα οποία παραμένοντας αναξιοποίητα, σταδιακά απαξιώνονται. Επιπλέον, η δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς του ακινήτου, συμβάλλει στην επιτυχία της διαδικασίας και ενισχύει την κινητικότητα στην αγορά.

 

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2019

 

Πληροφορίες για τους δημοσιογράφους

 

Το properties4sale.gr είναι ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο δημοπρασιών που έχει αναπτύξει o Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη διάθεση των ιδιόκτητων ακινήτων. Τα ακίνητα επιλέγονται, ελέγχονται και οργανώνονται σε ομάδες ακινήτων που δημοπρατούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καλύπτοντας, γεωγραφικά, μεγάλο τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας. Βασικοί άξονες στη δομή και τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας Properties4sale είναι:

 

  • Διαφάνεια και αξιοπιστία
  • Άρτια και γρήγορη ολοκλήρωση των αγοραπωλησιών
  • Διευρυμένη πρόσβαση του αγοραστικού κοινού στα διαθέσιμα ακίνητα του Properties4sale.gr, εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων
  • Διαρκώς βελτιούμενες διαδικασίες διάθεσης των ακινήτων ανά δημοπρασία ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή εμπειρία για τους χρήστες.