« Οριζόντιες ιδιοκτησίες, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Αναλυτικότερα: 1) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 1» αποθήκη του υπογείου, 2) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 4 αποθήκη του υπογείου, 3) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 7» αποθήκη του υπογείου, 4) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 8» αποθήκη του υπογείου, 5) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 10» αποθήκη του υπογείου, 6) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 7) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 8) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 3» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 9) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 5» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 10) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 6» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 11) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 9» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 12) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 12» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 13) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 13» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 14) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 18» κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του στεγασμένου χώρου της πιλοτής, 15) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 19» κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του στεγασμένου χώρου της πιλοτής, 16) Το με τα στοιχεία Άλφα δύο (Α2) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου, 17) Το με στοιχεία Άλφα τρία (A3) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου, 18) Το με στοιχεία Άλφα τέσσερα (Α4) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου, μετά των αποκλειστικών χρήσεων που ανήκουν σ’ αυτό, 19) Το με στοιχεία Βήτα δύο (Β2) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου, 20) Το με στοιχεία Γάμα ένα (Γ1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου, μετά της αποκλειστικής χρήσης που ανήκει σ’ αυτό και 21) Το με στοιχεία Γάμα τρία (Γ3) διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου, μετά της αποκλειστικής χρήσης που ανήκει σ’ αυτό. Οι ως άνω περιγραφόμενες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε μία οικοδομή κτισμένη επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, κειμένου στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στην θέση «Άγιος Σπυρίδωνας – Πόρτο Ράφτη», εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του ως άνω, στο Οικοδομικό Τετράγωνο (46) και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών Διονύσου και Άρεως. Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση σύμφωνα με τους τίτλους κτήσεως 1.310,00 τ.μ., είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα.»

« Οριζόντιες ιδιοκτησίες, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Αναλυτικότερα: 1) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 1» αποθήκη του υπογείου, 2) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 4 αποθήκη του υπογείου, 3) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 7» αποθήκη του υπογείου, 4) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 8» αποθήκη του υπογείου, 5) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 10» αποθήκη του υπογείου, 6) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 7) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 8) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 3» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 9) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 5» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 10) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 6» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 11) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 9» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 12) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 12» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 13) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 13» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 14) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 18» κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του στεγασμένου χώρου της πιλοτής, 15) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 19» κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του στεγασμένου χώρου της πιλοτής, 16) Το με τα στοιχεία Άλφα δύο (Α2) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου, 17) Το με στοιχεία Άλφα τρία (A3) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου, 18) Το με στοιχεία Άλφα τέσσερα (Α4) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου, μετά των αποκλειστικών χρήσεων που ανήκουν σ’ αυτό, 19) Το με στοιχεία Βήτα δύο (Β2) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου, 20) Το με στοιχεία Γάμα ένα (Γ1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου, μετά της αποκλειστικής χρήσης που ανήκει σ’ αυτό και 21) Το με στοιχεία Γάμα τρία (Γ3) διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου, μετά της αποκλειστικής χρήσης που ανήκει σ’ αυτό. Οι ως άνω περιγραφόμενες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε μία οικοδομή κτισμένη επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, κειμένου στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στην θέση «Άγιος Σπυρίδωνας – Πόρτο Ράφτη», εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του ως άνω, στο Οικοδομικό Τετράγωνο (46) και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών Διονύσου και Άρεως. Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση σύμφωνα με τους τίτλους κτήσεως 1.310,00 τ.μ., είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Management A.E.

Κοραή 5 (2ος Όροφος), 10564, Αθήνα

ΘΕΜΑ:
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά εν συνόλω είκοσι μίας (21) οριζόντιων ιδιοκτησιών, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Αναλυτικότερα : 1) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 1» αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/5 ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 7,14 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 7,67/1000, 2) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 4» αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/8 ιδιοκτησία, αποτελείται από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 7,90 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 8,49/1000, 3) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 7» αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/11 ιδιοκτησία, αποτελείται από ένα (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 5,10 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 5,48/1000, 4) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 8» αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/12 ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 5,10 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 5,48/1000, 5) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 10» αποθήκη του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/2 ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 7,92 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 8,51/1000, 6) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/19 ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 10,13 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 10,89/1000, 7) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/5 ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 10,13 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 10,89/1000, 8) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 3» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/21 ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 10,13 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 10,89/1000, 9) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 5» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/23 ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 10,13 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 10,89/1000, 10) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 6» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/24 ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 10,13 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 10,89/1000, 11) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 9» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/27 ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 10,13 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 10,89/1000, 12) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 12» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/15 ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 10,13 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 10,89/1000, 13) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 13» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/16 ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 10,13 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 10,89/1000, 14) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 18» αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία-κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του στεγασμένου χώρου της πιλοτής , η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/29 ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 33,54 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 21,00/1000, 15) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 19» αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία-κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του στεγασμένου χώρου της πιλοτής, η οποία αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/30 ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 35,26 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 22,00/1000, 16) Το με τα στοιχεία Άλφα δύο (Α2) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου,

το οποίο αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/32 ιδιοκτησία, αποτελείται από είσοδο, έναν (1) ενιαίο χώρο σαλόνι-τραπεζαρία-κουζίνα, ένα (1) υπνοδωμάτιο, ένα (1) λουτρό, διάδρομο, ένα (1) ημιυπαίθριο χώρο στην οπίσθια πλευρά του οικοπέδου και δύο (2) εξώστες και ειδικότερα έναν (1) προς την οδό Άρεως και έναν (1) προς την οπίσθια πλευρά του οικοπέδου, έχει επιφάνεια 59,00 τ.μ., επιφάνεια ημιυπαίθριου χώρου 12,09 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 52,17/1000, 17) Το με στοιχεία Άλφα τρία (A3) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου, το οποίο αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/33 ιδιοκτησία, αποτελείται από είσοδο, έναν (1) ενιαίο χώρο σαλόνι-τραπεζαρία-κουζίνα, ένα (1) υπνοδωμάτιο, ένα (1) λουτρό, διάδρομο, δύο (2) ημιυπαίθριους χώρους και ειδικότερα έναν (1) προς την απότμηση της οδού Άρεως με την Λ. Διονύσου και έναν (1) προς την Λ. Διονύσου και έναν (1) εξώστη προς την απότμηση της οδού Άρεως με την Λ. Διονύσου, έχει επιφάνεια 56,51 τ.μ., επιφάνεια ημιυπαίθριων χώρων 14,70 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 49,79/1000, 18) Το με στοιχεία Άλφα τέσσερα (Α4) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου, το οποίο αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/34 ιδιοκτησία, αποτελείται έναν (1) ενιαίο χώρο σαλόνι- τραπεζαρία-κουζίνα, ένα (1) λουτρό, έναν (1) ημιυπαίθριο χώρο προς την οδό Άρεως και έναν (1) εξώστη προς την οδό Άρεως, έχει επιφάνεια 41,34 τ.μ., επιφάνεια ημιυπαίθριου χώρου 8,64 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 35,25/1000. Στο άνω διαμέρισμα ανήκουν κατ’ αποκλειστική χρήση τα εξής: 1) η με τα στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 16» κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του στεγασμένου χώρου, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο με επιφάνεια 20,03 τ.μ., 2) η με τα στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 17» κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του στεγασμένου χώρου, η οποία αποτελείται από ένα (1) ενιαίο χώρο με επιφάνεια 30,19 τ.μ., 3) τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου με στοιχεία θ-ι-κ-λ-μ-ν-ξ-θ, επιφάνειας 51,41 τ.μ.. 19) Το με στοιχεία Βήτα δύο (Β2) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου, το οποίο αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/36 ιδιοκτησία, αποτελείται από είσοδο, έναν (1) ενιαίο χώρο σαλόνι-τραπεζαρία-κουζίνα, ένα (1) υπνοδωμάτιο, ένα (1) λουτρό, διάδρομο, έναν (1) ημιυπαίθριο χώρο στην οπίσθια πλευρά του οικοπέδου και δύο εξώστες (2) και ειδικότερα έναν προς την οδό Άρεως και έναν προς την οπίσθια πλευρά του οικοπέδου, έχει επιφάνεια 59,00 τ.μ., επιφάνεια ημιυπαίθριου χώρου 12,09 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 63,42/1000, 20) Το με στοιχεία Γάμα ένα (Γ1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου, το οποίο αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/39 ιδιοκτησία, αποτελείται από έναν (1) ενιαίο χώρο σαλόνι-τραπεζαρία-κουζίνα, ένα (1) υπνοδωμάτιο, λουτρό, διάδρομο, κλίμακα ανόδου προς το τμήμα του δώματος που ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση στην ιδιοκτησία αυτή, δύο (2) ημιυπαίθριους χώρους και ειδικότερα έναν (1) προς την απότμηση της οδού Άρεως με την Λ. Διονύσου και έναν (1) προς την οδό Άρεως και έναν (1) εξώστη προς την απότμηση της οδού Άρεως με τη Λ. Διονύσου, έχει επιφάνεια 76,09 τ.μ., επιφάνεια ημιυπαίθριων χώρων 15,00 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 81,79/1000. Στο άνω διαμέρισμα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση τμήμα του δώματος επιφανείας 75,37 τ.μ. και 21) Το με στοιχεία Γάμα τρία (Γ3) διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου, το οποίο αποτελεί τη με Κ.Α.Ε.Κ. 050887802003/0/41 ιδιοκτησία, αποτελείται από είσοδο, έναν (1) ενιαίο χώρο σαλόνι-τραπεζαρία-κουζίνα, ένα (1) υπνοδωμάτιο, ένα (1) λουτρό, διάδρομο, κλίμακα ανόδου στο τμήμα του δώματος, που ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση στην ιδιοκτησία αυτή, δύο (2) ημιυπαίθριους χώρους και ειδικότερα έναν προς την απότμηση της οδού Άρεως με την Λ. Διονύσου και έναν προς την Λ. Διονύσου και έναν (1) εξώστη προς την απότμηση της οδού Άρεως με τη Λ. Διονύσου, έχει επιφάνεια 63,98 τ.μ., επιφάνεια ημιυπαίθριων χώρων 14,70 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 68,78/1000. Στο άνω διαμέρισμα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση τμήμα του δώματος επιφανείας 94,06 τ.μ.. Οι ως άνω περιγραφόμενες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε μία οικοδομή κτισμένη επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, κειμένου στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στην θέση «Άγιος Σπυρίδωνας – Πόρτο Ράφτη», εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του ως άνω, στο Οικοδομικό Τετράγωνο (46) και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Διονύσου και Άρεως. Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση σύμφωνα με τους τίτλους κτήσεως 1.310,00 τ.μ.,, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα.»
Η Πειραιώς Real Estate M.A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Πειραιώς Financial Leasing Μ.Α.Ε. . προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα για την επιλογή αναδόχου για την αγορά των ως άνω αναλυτικώς περιγραφόμενων οριζόντιων ιδιοκτησιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιοσδήποτε όταν ενδεικτικά: (α) παρέχει ανειλικρινείς πληροφορίες/στοιχεία, (β) είναι ανήλικος ή τελεί υπό οιασδήποτε μορφής δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, (γ) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (δ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, (ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εάν υφίστανται) στη χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του και (στ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και έως την 12η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, να επισκεφτούν τις οριζόντιες ιδιοκτησίες σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως και να ελέγξουν την πραγματική και πολεοδομική κατάστασή τους, καθώς και ότι είναι κατάλληλες για τη χρήση που προορίζονται προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) τον τίτλο κτήσης του ακινήτου, τα σχέδια οικοδομικής άδειας και στέλεχος, σχέδια ρύθμισης με τον Ν.4495/17 (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις και τομή) κατόπιν επικοινωνίας και αποστολής σχετικού αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα ακόλουθα τηλέφωνα:

 

Κατά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι αναγνωρίζουν ότι όλα τα στοιχεία που θα παραλάβουν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, περιλαμβάνουσες πιθανώς και προσωπικά δεδομένα τρίτων και ότι θα τα χρησιμοποιήσουν μόνο για το σκοπό του ελέγχου των προς πώληση οριζόντιων ιδιοκτησιών και της διερεύνησης υποβολής προσφοράς, απαγορευμένης ρητώς της περαιτέρω χρήσης/επεξεργασίας τους για οιονδήποτε άλλο λόγο. Θα δηλώνουν περαιτέρω ότι τα στοιχεία αυτά θα επιστραφούν στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. μετά από την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, άλλως ότι θα διαγράψουν τα υφιστάμενα αντίγραφα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως τελική ημερομηνία συλλογής προσφορών ορίζεται η 12η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται ρητά στην αντίστοιχη υποβαλλόμενη προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και η επωνυμία του συσταθησομένου Νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα γίνει τελικά η αγορά των οριζόντιων ιδιοκτησιών σε περίπτωση πλειοδοσίας και εφόσον προσκομίζεται μαζί με την προσφορά σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

Οι προσφορές για το διαγωνισμό υποβάλλονται σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 10564) προσωπικά (ή με εκπρόσωπό σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου και επιπρόσθετα την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «Προσφορά για την αγορά εν συνόλω οριζόντιων ιδιοκτησιών, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Αναλυτικότερα: 1) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 1» αποθήκη του υπογείου, 2) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 4» αποθήκη του υπογείου, 3) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 7» αποθήκη του υπογείου, 4) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 8» αποθήκη του υπογείου, 5) Η με στοιχεία «ΑΠΟΘΗΚΗ 10» αποθήκη του υπογείου, 6) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 7) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 8) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 3» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 9) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 5» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 10) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 6» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 11) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 9» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 12) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 12» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 13) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 13» θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, 14) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 18» κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του στεγασμένου χώρου της πιλοτής, 15) Η με στοιχεία «ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 19» κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του στεγασμένου χώρου της πιλοτής, 16) Το με τα στοιχεία Άλφα δύο (Α2) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου, 17) Το με στοιχεία Άλφα τρία (A3) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου, 18) Το με στοιχεία Άλφα τέσσερα (Α4) διαμέρισμα του πρώτου (Α’) ορόφου, μετά των αποκλειστικών χρήσεων που ανήκουν σ’ αυτό, 19) Το με στοιχεία Βήτα δύο (Β2) διαμέρισμα του δευτέρου (Β’) ορόφου, 20) Το με στοιχεία Γάμα ένα (Γ1) διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου, μετά της αποκλειστικής χρήσης που ανήκει σ’ αυτό και 21) Το με στοιχεία Γάμα τρία (Γ3) διαμέρισμα του τρίτου (Γ’) ορόφου, μετά της αποκλειστικής χρήσης που ανήκει σ’ αυτό. Οι ως άνω περιγραφόμενες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε μία οικοδομή κτισμένη επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, κειμένου στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στην θέση «Άγιος Σπυρίδωνας – Πόρτο Ράφτη», εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του ως άνω, στο Οικοδομικό Τετράγωνο (46) και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών Διονύσου και Άρεως. Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση σύμφωνα με τους τίτλους κτήσεως 1.310,00 τ.μ., είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα.»

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών, αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο εφόσον έχουν παραδοθεί στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι και την ανωτέρω τελική ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, αποκλείονται της διαδικασίας και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αποκλεισμού εκπρόθεσμης προσφοράς. Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται με την παρούσα ή που υποβάλλονται με ελλιπή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται μία μόνο προσφορά που θα αφορά το προσφερόμενο τίμημα για την αγορά του παραπάνω ακινήτου και τον τρόπο καταβολής αυτού.

Στην ως άνω προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται και επιμερισμός του προσφερόμενου τιμήματος ανά οριζόντια ιδιοκτησία.

Οι υποψήφιοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν στον ίδιο κλειστό φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1) Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση. 2) Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχόμενων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία. 3) Υπογραφή του προσφέροντος, και 4) Ημερομηνία.

Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την αγορά εν συνόλω των περιγραφόμενων οριζόντιων ιδιοκτησιών. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για λογαριασμό υπό σύσταση νομικού προσώπου, στην προσφορά αυτή θα πρέπει να δηλώνεται συγχρόνως ρητά και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει η αγορά στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην προσφορά υπό σύσταση νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητήριου συμβολαίου και να συνυποβάλλεται σχετικό πληρεξούσιο του αντιπροσωπευόμενου ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που το πληρεξούσιο δεν είναι συμβολαιογραφικό.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποσφραγισθούν την 12η Απριλίου 2022, σε κλειστή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η προσφορά με το συνολικά υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα για την αγορά εν συνόλω των περιγραφόμενων οριζόντιων ιδιοκτησιών. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. διατηρούν το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών είτε να ανακηρύξουν τελικό πλειοδότη, είτε να αναζητήσουν από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης, ή από μερικούς εξ αυτών σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος του συνολικά προσφερόμενου από αυτούς τιμήματος για την αγορά εν συνόλω των παραπάνω οριζόντιων ιδιοκτησιών), βελτίωση των προσφορών τους για την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη. Η πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένων προσφορών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και σε περίπτωση που ανακηρυχθεί τελικός πλειοδότης, ο φάκελος πώλησης των οριζόντιων ιδιοκτησιών τίθεται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Εντός μιας εβδομάδας από την κατακύρωση, θα γνωστοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E., διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να αναβάλουν ή/και να ματαιώσουν ή/και να ανακαλέσουν το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, καθώς και να μεταβιβάσουν τις οριζόντιες ιδιοκτησίες καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Τα ως άνω δικαιώματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Κάθε τέτοια αναβολή, ματαίωση/ανάκληση/μεταβολή, ως και η μεταβίβαση των οριζόντιων ιδιοκτησιών σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και μη συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού το οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της Πειραιώς Real Estate Μ.A.E., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή την κατακύρωση των οριζόντιων ιδιοκτησιών σε αυτούς ή/και την οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την αποστολή στον πλειοδότη της ως άνω απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό με την ταυτόχρονη καταβολή ως προκαταβολής ποσού το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματος πώλησης των οριζόντιων ιδιοκτησιών. Το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υπογραφεί εντός χρονικού διαστήματος 5 μηνών από την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ανωτέρω πώληση θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της πιστοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του αγοραστή και των πραγματικών δικαιούχων, εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, καθώς και του εντοπισμού και τεκμηρίωσης της πηγής προέλευσης των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω συναλλαγή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. δεν φέρουν καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημιά ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλειά τους ή των προστηθέντων τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. μεταβιβάζει τις πωλούμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες όπως αυτές είναι και βρίσκονται, χωρίς καμία ευθύνη της για οποιαδήποτε ελαττώματά τους. Γι’ αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά των οριζόντιων ιδιοκτησιών πρέπει να ερευνήσουν τη νομική και πραγματική κατάσταση τους πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν τις πωλούμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες από νομικής, πραγματικής, τεχνικής και πολεοδομικής πλευράς και ότι αυτές είναι κατάλληλες για τη χρήση που τις προορίζουν και ότι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Πειραιώς Real Estate Μ.A.E. δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω πραγματικού ελαττώματος, του αγοραστή παραιτούμενου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των πωλούμενων οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Η διαδικασία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αυτή θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στη Διαδικασία συνιστά και συνομολογείται ως αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε αυτήν και έχει δώσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των παρεχομένων στοιχείων και δεδομένων για τις ανάγκες της αξιολόγησης των προσφορών και της συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.