Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου σε έργα ΣΔΙΤ