Γεώργιος Ι. Κορμάς

Διευθύνων Σύμβουλος

«Στο δρόμο προς την επιτυχία, οδηγός μας είναι η αποτελεσματικότητα και η ενδελεχής βελτίωση»

Γεώργιος Ι. Κορμάς

Ο κ. Γεώργιος Ι. Κορμάς είναι Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς, και ηγείται του τομέα Real Estate. Παράλληλα, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate S.A καθώς και της PICAR S.A., θυγατρικές της Τράπεζας Πειραιώς, με αντικείμενο Real Estate.

Με πρόδρομο την αλλαγή, ο κ. Κορμάς έχει αναλάβει την μετεξέλιξη του πλαισίου διαχείρισης στον τομέα Real Estate του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, δημιουργώντας αξία και επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα στη δυναμικά εξελισσόμενη αγορά ακινήτων.

Πριν την ένταξή του στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Κορμάς διετέλεσε Σύμβουλος του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και υπήρξε στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καθ’ όλη την εικοσαετή θητεία του, με εκτενή εμπειρία στους τομείς της Τραπεζικής, της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Τουρισμού και Real Estate, παρέχει πρωτοποριακές ιδέες και λύσεις σε απαιτητικά περιβάλλοντα προτάσσοντας την αλλαγή.

Με ενσυναίσθηση και αίσθημα του μοιράζεσθε, ο κ. Κορμάς προσπαθεί και αναλαμβάνει πολλές πρωτοβουλίες κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης που διανθίζουν το καθημερινά πιεσμένο πρόγραμμά του.
Είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου JLU Gießen της Γερμανίας.